Koniec obowiązku meldunkowego

1 stycznia 2014 r. nastąpi koniec obowiązku meldunkowego, co więcej gminy nie będą musiały już prowadzić rejestrów stałych mieszkańców. Powyższe zmiany mają kolosalne znaczenie dla możliwości przeprowadzenia jakichkolwiek wyborów powszechnych. Bez danych z rejestru stałych mieszkańców, wójt będzie miał duży problem żeby prowadzić i aktualizować rejestr wyborców (listy osób, stale zamieszkujących w danej gminie, którym przysługuje czynne prawo wyborcze).

Rejestr wyborców na nowych zasadach

Problem dostrzegła również Państwowa Komisja Wyborcza, zdaniem Stefana J. Jaworskiego, przewodniczącego PKW prowadzenie rejestru wyborców należy pozostawić gminom z tym, że wpisu do rejestru i wykreślenie z niego będzie następować na wniosek wyborcy.

Zdaniem Jaworskiego wprowadzenie takich zmian wiąże się z koniecznością uchwalenia przepisów przejściowych stanowiących, że od 1 stycznia 2014 r. osoby ujęte dotychczas w rejestrze wyborców są z mocy prawa ujęte w nowym rejestrze prowadzonym według znowelizowanych przepisów kodeksu wyborczego.

Konsul poprowadzi rejestr

Jeśli chodzi o wyborców przebywającym za granicą PKW proponuje by utworzyć rejestry wyborców prowadzone przez konsulów. Od rejestrów gminnych różniłby ich czasowy charakter wpisu, przykładowo trzyletni.

Powstanie rejestr centralny

Informacje z rejestrów gminnych i konsularnych trafiałyby do prowadzonego przez PKW rejestru centralnego. Takie rozwiązanie zdaniem PKW wykluczy sytuację, w której ten sam wyborca widnieje w kilku rejestrach. By usprawnić cały proces, wnioski mogłyby być składane nie tylko pisemnie ale i elektronicznie.

 

Źródło: Rzeczpospolita.pl

 


Autor: Karol Kozłowski

 

 

Serwis samorządowy www.samorzad.LEX.pl 

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/1-stycznia-2014-zniknie-obowiazek-meldunkowy–organizacja-wyborow-bedzie-trudniejsza