Podczas seminarium zostaną poruszone tematy:

 • interpretacje prawne związane z rolą dowodów elektronicznych w procesie karnym
 • zabezpieczenie elektronicznego przetwarzania informacji niejawnych – przegląd rozwiązań
 • śledztwo w sieci. Poszukiwanie i analiza dowodów elektronicznych
 • wykorzystanie zasad Informatyki Śledczej (Computer Forensics) w praktyce policyjnej, prokuratorskiej, sądowej i biegłego sądowego
 • Uczestnicy wysłuchają także prezentacji:

 • rsCase – oprogramowanie do analizy śledczej i kryminalistycznej (ALMA S.A)
 • zastosowanie systemów wideokonferencyjnych w gromadzeniu i prezentacji dowodów na odległość (MCX Systems)
 • rozwiązania Lexmark wspomagające obieg dokumentów (LEXMARK International Polska)
 • PROGRAM:
  www.e-administracja.org.pl/konferencje/2008/pik/index.php

  FORMULARZ BEZPŁATNEGO UDZIAŁU*
  www.e-administracja.org.pl/konferencje/2008/pik/free.php

  *O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

  Biuro Organizacyjne:
  Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., 04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
  Tel. (022) 870 69 10 (78), fax (022) 870 69 95, e-mail:cpi@cpi.com.pl