Budżet II edycji to 100.000 zł na dwadzieścia grantów po 5.000 zł każdy.
Uczestnikami Konkursu mogą być szkoły i organizacje społeczne, ale polecamy go także samorządom jako doskonałe narzędzie do aktywizacji lokalnych społeczności i sposób na zangażowanie mieszkańców w realizację miejscowych planów gospodarki odpadami.

Konkurs Grantowy jest realizowany w ramach Programu Publicznej Edukacji Ekologicznej.
Fundatorem grantów jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

szczegółowe informacje: www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy