O wynikach wdrażania programu poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej resort rozwoju regionalnego. Jak dodają jego przedstawiciele, 1,2 mld zł to ok. 20,5 proc. budżetu programu z lat 2004-2006. Pieniądze mogą być przekazywane beneficjentom, m.in. firmom, instytucjom szkoleniowym i urzędom pracy, do końca 2008 r.

Resort podkreśla, że płatności z tytułu zrealizowanych projektów "znacznie przyspieszyły" w ostatnich miesiącach. Do końca 2005 r. w ramach całego programu zrefundowano prawie 302,5 mln zł. Kwota wypłacona do końca czerwca br. jest niemal czterokrotnie większa. Przedstawiciele ministerstwa są zdania, że nie istnieje ryzyko niewykorzystania budżetu przeznaczonego na realizację programu w latach 2004-2006.

Przyspieszenie – zdaniem wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego – w znacznym stopniu jest efektem tzw. programu naprawczego, przygotowanego w ub.r. w ministerstwie i przyjętego przez rząd w grudniu 2005 r. Program przewidywał m.in. wprowadzenie uproszczeń we wnioskach i procedurach aplikacji o dotacje.

W czerwcu i lipcu br. weszły ponadto w życie rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego, wprowadzające kolejne ułatwienia dla ubiegających się o pieniądze z UE. Wycofano np. obowiązek załączania do umowy o unijną dotację harmonogramu płatności w ramach refundacji. Zmiana harmonogramu nie będzie więc powodowała konieczności przygotowania aneksu do umowy.

Resort poinformował, że prace nad uelastycznieniem i uproszczeniem procedur będą kontynuowane.