Nowela wprowadza do PZK osoby posiadające stopień doktora, a także wydłuża z pięciu do dziesięciu lat członkostwo w PZK, licząc od momentu wejścia. Ponadto dzięki niej osoby, które zdobędą mianowanie, także zostaną członkami PZK. Dotychczas status członka zasobu mogli mieć tylko ci, którzy posiadali pięcioletni staż pracy. W tym roku do egzaminu na urzędnika mianowanego zgłosiło się ponad 1 tys. osób.