W czwartek, 31 lipca w Ministerstwie Sportu i Turystki odbyło się spotkanie robocze Podsekretarza Stanu Tomasza Półgrabskiego z koordynatorami programu „Moje Boisko – Orlik 2012” z Urzędów Marszałkowskich. Tematem spotkania było omówienie przebiegu programu w bieżącym roku oraz zaplanowanie przyszłorocznej edycji.

Koordynatorzy poinformowali, że wstępnie około 1200 gmin zadeklarowało gotowość udziału w Programie w 2009 roku.

Rządowy program „Moje boisko – Orlik 2012” zakłada rozbudowę infrastruktury sportowej przeznaczonej do masowego użytku i zarządzanej przez samorządy. W pierwszym roku funkcjonowania programu ma powstać ok. 600 kompleksów sportowych. Rząd przeznaczył na ten cel 200 mln zł.

źródło: www.orlik2012.pl