Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zamiar opublikować dziś w internecie dokumenty dla dwóch konkursów na unijne dotacje, przeznaczone na rozwój informatyzacji małych firm. Niniejszy konkurs ma zostać ogłoszony w następnym tygodniu. Co prawda miał zostać otwarty już dziś, jednakże nie została jeszcze wybrana ostatnia z 16 regionalnych instytucji finansujących, w których firmy będą mogły od 15 września składać wnioski.

Jak się okazuje – PARP w ostatnim momencie zdecydowała się na wprowadzenie znaczących zmian. Kwota finansowa, przeznaczona na konkurs, została dwukrotnie zwiększona. Ostateczna suma to 123 mln. złotych.

Konkurs w Działaniu 8.2 będzie miał charakter zamknięty, co oznacza, że wszelkie wnioski będą przyjmowane od dnia 15 września do 15 października (z możliwością wcześniejszego zamknięcia rundy). Budżet konkursu to prawie 74 mln zł.

W ramach Działania 8.1 firmy mogą otrzymać wsparcie na rozwinięcie prowadzonej przez siebie działalności w internecie oraz na świadczenie e-usług. Na pieniądze mogą liczyć tylko ci przedsiębiorcy, którzy działają na rynku mniej niż rok czasu. Natomiast w Działaniu 8.2 będą wspierały projekty, umożliwiające kooperacje kilku firm za pomocą internetu. W obu działaniach do 2013 roku jest do rozdzielnia ok. 2,7 mld zł.