W polskim obrocie gospodarczym powszechnym zjawiskiem są problemy związane ze skutecznym zarządzaniem należnościami. Polska przedsiębiorczość jest zjawiskiem dosyć młodym, dlatego też często występują problemy związane z dostępem do kapitału, zatorami płatniczymi, słabą odpornością na wahania koniunktury, niewypłacalnością kontrahentów. Wszystko to może być przyczyną utraty płynności firmy. W tle tych zjawisk występują problemy prawne związane ze skutecznym odzyskiwaniem należności.

Spotkanie biznesu z przedstawicielami nauki oraz praktykami w zakresie windykacji i zarządzania przyczyni się do poprawy efektywności działań w przedsiębiorstwach oraz w innych instytucjach.
Tematyka wzbogacona zostanie również o prezentację systemów wspomagających zarządzanie należnościami oraz skuteczną windykację.

PROGRAM >>>

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz otrzymanie potwierdzenia udziału ze strony CPI ok. 10 dni przed wydarzeniem.

FORMULARZ BEZPŁATNEGO UDZIAŁU* >>>

*O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Organizator:
Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
04-041 Warszawa
ul. Międzyborska 50
Tel. (022) 870 69 10 (78)
fax (022) 871 85 56
e-mail: cpi@cpi.com.pl
www.cpi.com.pl