"Łącznie przewidujemy, że Polska może ubiegać się w latach 2007-13 o około 2 mld euro, które są związane z celem rozwoju infrastruktury dostępu do usług społeczeństwa informacyjnego i rząd polski jest za tym, żeby te działania wspierać" – powiedział Bliźniuk.

"Usuwanie różnic w dostępie do internetu i kwestia rozwoju lokalnych operatorów telekomunikacyjnych, czy lokalnego dostępu do internetu zarówno przewodowego, jak i bezprzewodowego jest tematem, który zapewne będzie jednym z priorytetów w obszarze zarówno rozwoju społeczeństwa informacyjnego, jak i rozwoju kapitału ludzkiego w latach 2007-13 w ramach absorbcji funduszy strukturalnych" – dodał.