Jedna osoba może się podjąć zalesienia minimalnie 0,5 ha, a maksymalnie 20 ha powierzchni.

Nie trzeba jednak wykładać własnych pieniędzy, bo można otrzymać wsparcie na zalesianie. Zdaniem specjalistów obsadzenie 1 hektara kosztuje ok. 7 tys. zł. Najwięcej pieniędzy można uzyskać obsiewając tereny wyżynne, gdzie nachylenie stoku przekracza 12 proc. Warto też zasadzić drzewa iglaste i całą uprawę ogrodzić. Przez kolejne pięć lat będzie można otrzymywać premię pielęgnacyjną za opiekę nad uprawą, a także pobierać premię zalesieniową jako równoważność utraconych dochodów z powodu przekształcenia gruntów rolnych w leśne. Po tym okresie właściciel może w zasadzie zrobić z lasem co chce. Sprzedaż lasu może przynieść średnio pół miliona złotych. Opłaca się też sprzedaż drewna – czytamy w dzienniku.