W ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” do 2013 roku na realizację inwestycji transportowych wydamy ponad 19 mld euro z funduszy europejskich” – poinformował Minister Transportu Jerzy Polaczek podczas konferencji prasowej w resorcie.

„Będzie to największy program inwestycyjny realizowany do tej pory w naszym kraju, a podobna skala inwestycji zostanie też utrzymana w latach 2014-2020” – dodał. Polska wykorzystując środki unijne, podejmuje zadanie gruntownej przebudowy całego systemu transportowego. Planowany jest szeroki zakres inwestycji w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim i intermodalnym oraz w żegludze śródlądowej, pozwalający na nadrobienie zaległości w dziedzinie infrastruktury. Zakładamy, że do roku 2020 Polska powinna dysponować systemem transportowym o standardach charakterystycznych dla krajów najwyżej rozwiniętych – powiedział szef resortu transportu.

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” 2007-2013 jest jednym z programów operacyjnych, będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia celów przy wykorzystaniu środków finansowych z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Priorytetem tego programu jest przede wszystkim rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, rozwój transportu przyjaznego środowisku, rozwój infrastruktury drogowej w Polsce wschodniej oraz bezpieczeństwo transportu i krajowych sieci transportowych. Budowa i modernizacja infrastruktury transportowej ma podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów.

W ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” przeznaczone będą na realizację inwestycji transportowych środki UE w wysokości 19,07 mld euro, w tym 16,13 mld euro z Funduszu Spójności i 2,94 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład krajowy na potrzeby tych projektów szacuje się na około 7 mld euro, co w połączeniu ze środkami UE daje kwotę przewyższającą 26 mld euro.

Skala środków przewidzianych na inwestycje transportowe w latach 2007-2013 zdecydowanie przewyższa wielkość środków przeznaczanych dotąd na inwestycje transportowe. W nowej perspektywie finansowej wielkość środków UE w skali rocznej wzrośnie o ponad 150% w stosunku do środków UE dostępnych w latach 2004-2006.

Środki UE przeznaczone zostaną w 58% na inwestycje drogowe, w 25% na inwestycje kolejowe, w 10% na transport miejski. W ramach pozostałych 7% dofinansowane zostaną m.in. inwestycje lotnicze, morskie, z zakresu bezpieczeństwa ruchu.

Należy zaznaczyć, że Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” obejmuje nowe obszary wsparcia, które nie były uwzględnione w perspektywie finansowej 2004-2006. Jest to przede wszystkim transport lotniczy jak również żegluga śródlądowa i inteligentne systemy transportowe.

W ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” wybudowanych zostanie 636 km autostrad i 2 247 km dróg ekspresowych.

źródło: www.mt.gov.pl