O 49 tysięcy 790 mandatów radnych walczy kilkaset tysięcy kandydatów. Do obsadzenia jest też 1590 foteli wojtów, 768 foteli burmistrzów i 107 foteli prezydentów miast. Każdy kandydat prowadzi kampanię wyborczą. „Gazeta Prawna” pisze, że jej koszty to od 750 do 3 tysięcy złotych w przypadku kandydatów na radnych, od kilku do kilkuset tysięcy w przypadku kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Eksperci uważają, że kandydaci w sumie wydadzą około 300 milionów złotych.

Według dziennika, około 150 milionów złotych zarobią na wyborach drukarnie, 70 milionów – firmy reklamy zewnętrznej oraz spółki rejestrujące domeny internetowe i portale internetowe. W największych miastach na kampanii zarobią także firmy public relations, agencje reklamowe i domy medialne, a także media elektroniczne.

Limity wydatków z ordynacji wyborczej

  • Kandydaci na radnych gmin mających do 20 tys. mieszkańców mogą wydać na kampanię do 750 zł;
  • Kandydaci na radnych gmin mających powyżej 20 tys. mieszkańców oraz kandydaci na radnych dzielnic miasta stołecznego Warszawa mogą wydać na kampanię do 1 tys. zł;
  • Kandydaci na radnych w powiatach mogą wydać na kampanię do 2 tys. zł;
  • Kandydaci na radnych w sejmikach wojewódzkich mogą wydać na kampanię do 5 tys. zł;
  • Kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach mających do 500 tys. mieszkańców mogą wydać na kampanię kwotę będącą iloczynem liczby mieszkańców i kwoty 50 gr;
  • Kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach mających powyżej 500 tys. mieszkańców mogą wydać na kampanię kwotę będącą iloczynem 500 tys. mieszkańców i 50 gr powiększoną o iloczyn nadwyżki ponad 500 tys. mieszkańców i 25 gr;
  • Działalność komitetów wyborczych wyborców oraz organizacji może być finansowana jedynie z wpłat osób fizycznych i kredytów bankowych;
  • Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego organizacji albo komitetu wyborczego wyborców nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia rozporządzenia o zarządzeniu wyborów, tj. kwoty 13 486,50 zł.