Kontrakty finansowane są z unijnego Funduszu Spójności oraz pożyczek z NFOŚ. Od początku tego roku podpisano łącznie 227 takich kontraktów na ok. 1 mld 105 mln euro.

Wartość wszystkich realizowanych obecnie kontraktów w ekoinwestycjach Funduszu Spójności, koordynowanych przez Narodowy Fundusz, przekracza 2,5 mld euro.

W sierpniu br. największe kontrakty, o łącznej wartości ok. 114 mln euro, zawarto w ramach jednego z największych realizowanych w Europie projektów proekologicznych „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi – II faza” (całkowita wartość tego projektu przekracza 142,2 mln euro).

Kontrakty w Łodzi dotyczą modernizacji kanalizacji deszczowej oraz rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w największych dzielnicach aglomeracji łódzkiej: Bałuty, Widzew, Górna i Polesie.

NFOŚ objął też monitoringiem realizację projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w 22 gminach w dorzeczu Parsęty.

W sierpniu zawarto też duży kontrakt na modernizację zakładu Wodociągu Centralnego, tzw. Filtrów w Warszawie. Kontrakt o wartości ok. 60 mln euro przewiduje ozonowanie wody i uzdatnianie jej w złożach węgla aktywnego.

Do końca tego roku powinny być zawarte prawie wszystkie kontrakty dla projektów proekologicznych koordynowanych przez NFOŚ. Oznacza to prowadzenie inwestycji w ochronie środowiska o wartości 4,5-5 mld euro.