Państwo przeznaczy na dotacje około 364 mln zł, Gdańsk ma otrzymać 144 mln zł, a Wrocław i Poznań po 110 mln zł. Czwarta arena mistrzostw, stadion narodowy w Warszawie, zostanie w całości wybudowany za budżetowe pieniądze.

Koordynacją wszystkich pozasportowych inwestycji związanych z Euro 2012 niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia turnieju ma zajmować się minister infrastruktury.

Premier powołał również Komitet Organizacyjny turnieju, któremu będzie szefował. Do komitetu oprócz przedstawicieli rządu zaproszeni zostali prezydenci czterech miast organizatorów, szefowie klubów parlamentarnych i przedstawiciel PZPN. Komitet ma zbierać się co najmniej raz na kwartał, a jego praca ma podlegać ocenie niezależnych ekspertów.