Dzięki tym środkom więcej uczniów ze wsi otrzyma stypendia naukowe oraz pomoc w poszukiwaniu pracy już po ukończeniu szkoły, a same placówki oświatowe – pieniądze m.in. na wyposażenie pracowni komputerowych i tworzenie centrów internetowych. Tylko w tym roku na rozwój edukacji na obszarach wiejskich Polska wyda 1,5 mld zł, w tym blisko 1 mld z budżetu państwa.

Najwięcej, bo aż 597 mln zł, zostanie przekazanych na stworzenie infrastruktury niezbędnej do korzystania z nowoczesnych technologii teleinformatycznych na obszarach wiejskich, czyli na tworzenie pracowni komputerowych w szkołach oraz internetowych centrów multimedialnych w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.

Za realizację tego działania będą odpowiedzialne m.in. Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dodatkowo 200 mln zł zostanie przekazanych na rozwój bazy dydaktycznej placówek oświatowych na obszarach wiejskich, m.in. na pomoce naukowe czy sprzęt sportowy.

Z kolei 150 mln zł trafi jeszcze w tym roku do najzdolniejszych uczniów mieszkających na wsi. Tyle pieniędzy rząd chce bowiem przekazać na program stypendialny dla takich dzieci. Natomiast blisko 40 mln zł zostanie przekazanych na przygotowanie absolwentów szkół z obszarów wiejskich do podjęcia pracy.