Zliberalizowane zostały przepisy w zakresie kar dla pracodawców,  dzięki czemu nie każde uchybienie będzie kończyło się mandatem. W uzasadnionych sytuacjach inspektor poprzestanie na ustnym pouczeniu i odebraniu oświadczenia o terminie usunięcia uchybień. Ulgowe traktowanie będzie możliwe np. wobec pracodawców rozpoczynających działalność.
Inspektorzy pracy będą mogli nakazać firmie przeprowadzenie badań, które potwierdzą, czy zatrudnieni przebywają w szkodliwym środowisku.