Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwzględnieniem nowelizacji od 01 stycznia 2017 r.

 • Organizator: J.G. Training
 • 2017-08-30
 • Warszawa, mazowieckie

Postępowanie egzekucyjne w administracji jest szczególną sferą działalności administracji publicznej, ze względu na swój cel i stosowanie tzw. przymusu administracyjnego. Szeroki katalog źródeł prawa w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym i zakres zastosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rosnąca liczba obowiązków administracyjnych wymagających wyegzekwowania w tym trybie i liczne zmiany przepisów prawnych w tym obszarze powoduje, że tematyka objęta szkoleniem wymaga solidnego przygotowania merytorycznego i praktycznego oraz ciągłego doskonalenia posiadanej wiedzy i umiejętności. Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest dostarczenie kompendium… czytaj więcej

JAK WYGRYWAĆ PRZETARGI? – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-08-31
 • Katowice, slaskie

Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu:   JAK WYGRYWAĆ PRZETARGI? – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA: KATOWICE (Centrum) 31.08.2017 r. godz. 9:00 – 16:00 Hotel Angelo **** ul. Sokolska 24          ADRESACI SZKOLENIA   Szkolenie dla wykonawców i dostawców ubiegających się o zamówienia publiczne, pracowników działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.   CEL SZKOLENIA   Szkolenie… czytaj więcej

Radzenie sobie ze stresem w obsłudze Klienta

 • Organizator: VIDI Centrum Rozwoju Kadr
 • 2017-09-01
 • Warszawa, mazowieckie

PROGRAM WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH Budowanie autorytetu poprzez zachowania werbalne i niewerbalne (słowa klucze, język ciała). Techniki wywierania pozytywnego pierwszego wrażenia. Analiza swoich mocnych i słabych stron w kontakcie z klientami, Typologia trudnego klienta, sposoby reagowania (również klient agresywny i wulgarny). Radzenie sobie z trudnymi, agresywnymi zachowaniami. Asertywność pracownika .Klient się czepia! – szansa, czy zagrożenie? Interpretacja zachowań klientów na różnych etapach procesu obsługi. Strategie manipulacyjne klientów – antystrategie. Dopasowywanie stylu prowadzonych rozmów/obsługi do stylu… czytaj więcej

Kontrola zarządcza

 • Organizator: VIDI Centrum Rozwoju Kadr
 • 2017-09-01
 • Warszawa, mazowieckie

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Kontrola zarządcza Program 8 h szkoleniowych: Numer bloku tematycznego Blok tematyczny Liczba godzin 1. Kontrola zarządcza – wprowadzenie do zagadnienia:  Istota kontroli zarządczej  Obszar podmiotowy i przedmiotowy stosowania kontroli zarządczej  Cele kontroli zarządczej i przesłanki jej stosowania 1,5 2. Podstawy prawne kontroli zarządczej w Polsce:  Ustawa o finansach publicznych  Komunikat Ministra Sprawiedliwości w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych  Inne… czytaj więcej

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Organizator: VIDI Centrum Rozwoju Kadr
 • 2017-09-04
 • Warszawa, mazowieckie

Proponowany program szkolenia z ochrony danych osobowych: Podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące danych osobowych: Stosowanie i wyłączenia stosowania ustawy o ochronie danych osobowych; Kiedy przetwarzamy dane osobowe? Wyodrębnienie zbiorów danych; Zasady przetwarzania danych osobowych: Zasada bezpieczeństwa – najczęstsze incydenty; Zasada czasowości – najczęstsze incydenty; Zasada adekwatności – najczęstsze incydenty; Zasada celowości – najczęstsze incydenty; Zasada rzetelności – najczęstsze incydenty; Jak zachować się w przypadku wystąpienia incydentu. System ochrony danych osobowych… czytaj więcej

ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN – SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH (2 DNI)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-09-05
 • Wrocław, dolnoslaskie

Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu:   ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN – SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH (2 DNI) MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA: WROCŁAW (Centrum)  5 – 6.09.2017 r. godz. 10:00 – 16:00 Hotel Mercure Centrum **** Pl. Dominikański 1         ADRESACI SZKOLENIA   zamawiający : pracownicy wydziałów zamówień publicznych, inwestycji, członkowie komisji przetargowych   wykonawcy: pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne… czytaj więcej

Finanse publiczne w praktyce w 2017 roku zasady gospodarki finansowej – dyscyplina finansów publicznych – kontrola zarządcza – budżet zadaniowy – wydatki strukturalne

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-09-06
 • Warszawa, mazowieckie

Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 6-8.09.2017r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia kierowników jednostek i komórek organizacyjnych, głównych księgowych, skarbników, sekretarzy, audytorów wewnętrznych, pracowników działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli Cel szkolenia Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie: gospodarowania środkami publicznymi w świetle ustawy o finansach publicznych, ustaw szczególnych oraz rozporządzeń wykonawczych, zgodnie z prawidłowo określonymi procedurami wewnętrznymi oraz upoważnieniami i pełnomocnictwami założeń rządowej… czytaj więcej

ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN – SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH (2 DNI)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-09-07
 • Poznań, wielkopolskie

Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu:    ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN – SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH (2 DNI) MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA: POZNAŃ (Centrum) 7 – 8.09.2017 r. godz. 10:00 – 16:00 Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20       ADRESACI SZKOLENIA zamawiający : pracownicy wydziałów zamówień publicznych, inwestycji, członkowie komisji przetargowych wykonawcy: pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką… czytaj więcej

Dostęp do informacji publicznej

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2017-09-08
 • Warszawa, mazowieckie

  W gąszczu regulacji prawnych, które ulegają ciągłym modyfikacjom i nowelizacjom, konieczne staje się poszerzanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu dostępu do informacji publicznej. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych konsekwencji wynikających z przepisów prawa dla osób odpowiedzialnych w organach administracji publicznej oraz innych podmiotach za udzielanie informacji publicznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu. Szkolenia polecamy dla: pracowników sektora administracji publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za prowadzenie podmiotowych stron… czytaj więcej

Nowelizacja KPA od czerwca 2017 – skutki prawne i praktyczne dla przebiegu postępowania administracyjnego.

 • Organizator: J.G. Training
 • 2017-09-11
 • Warszawa, mazowieckie

Najnowsze zmiany przepisów k.p.a., które weszły w życie 1 czerwca 2017 r. stanowią jedną z najistotniejszych i najobszerniejszych nowelizacji postępowania administracyjnego. Zmiany przewidziane w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935) mają na celu przede wszystkim usprawnienie prowadzenia postępowań administracyjnych i zapobieganie przewlekłości w rozpatrywaniu spraw administracyjnych.   Ustawa zmieniająca przewiduje wprowadzenie wielu nowych zasad, nieznanych dotąd przepisom k.p.a., w tym między… czytaj więcej