Zarządzanie sobą w stresie wynikające z pracy w Urzędzie pracy

  • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
  • 2019-10-07
  • Warszawa, mazowieckie

Cele szkolenia Dostarczyć wiedzy, umiejętności i narzędzi w zakresie praktycznego zapobiegania i radzeniu sobie ze stresem uwzględniającą specyfikę pracy w Urzędzie Pracy. Cele szczegółowe szkolenia: 1. Przekazanie wiedzy nt. determinant sytuacji trudnej pracownika Urzędu Pracy. Uczestnicy: potrafią zdiagnozować sytuację jako trudną potrafią spojrzeć na sytuację z różnych perspektyw potrafią określić bariery, występujące w sytuacji trudnej oraz znaleźć dla nich rozwiązanie Nabycie umiejętności zarządzania emocjami w sytuacji stresowej wynikającej z pracy w Urzędzie Pracy Uczestnicy: dokonali autodiagnozy reakcji na stres… czytaj więcej

Radzenie sobie ze stresem i kontrola emocji w pracy z trudnymi klientami Urzędzie pracy

  • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
  • 2019-10-09
  • Katowice, slaskie

 Cel szkolenia:     Dostarczyć wiedzy, umiejętności i narzędzi w zakresie profesjonalnej obsługi klienta uwzględniając jego typ i sytuację w jakiej się znajduje.   Cele szczegółowe szkolenia:   1. Przekazanie wiedzy nt. uwarunkować psychologicznych procesu obsługi klienta Urzędu Pracy i zapobieganiu wypaleniu zawodowemu.   Uczestnicy:   posiadają podstawową wiedzę na temat standardów obsługi klienta   są świadomi różnic charakterologicznych i sytuacyjnych, które mogą być źródłem sytuacji konfliktowej   znają typologię klientów i potrafią dostosować… czytaj więcej