ISTOTNE ZMIANY W PRZEPISACH ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 18 CZERWCA 2019R. REGULAMIN URZĘDOWANIA SĄDÓW POWSZECHNYCH ORAZ ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 19 CZERWCA 2019R. W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SEKRETARIATÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH DZIAŁÓW ADMINISTRACJI SĄDOWEJ. ZASADY PRACY W SEKRETARIATACH SĄDÓW POWSZECHNYCH. ARCHIWIZACJA AKT.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-11-22
 • Opole, opolskie

Cel szkolenia i program I. Czynności kierownika sekretariatuII. Wykaz skarg nadzwyczajnych „WSNc”, „WSNk”III. Zmiany w wykazach „Opm”, „Op”, „Alk”IV. Sprawy o wydanie wyroku łącznegoV. Definicja:    Spraw pilnych – katalog spraw    Zadanie sądu    Referat    Orzecznik    Sędzia    Osoba funkcyjna    Pion    SLPS VI. Narzędzie informatyczne SLPS (System Losowego Przydziału Spraw)    Przydzielanie spraw sędziom, asesorom i referendarzom    Rejestracja spraw sądowych    Sprawy niepodlegające ponownemu przydziałowi    Podział czynności między sędziów    Przydzielenie referentowi dodatkowej sprawy    Osoby… czytaj więcej

Warsztaty eksperckie – Szacowanie ryzyka i ocena skutków zgodnie z RODO

 • Organizator: Centrum Szkoleń IOD
 • 2019-11-26
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy do udziału w nowych i wyjątkowych warsztatach eksperckich, które powstały w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pierwszego roku obowiązywania i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).   Warsztaty skierowane są do inspektorów ochrony danych oraz osób i/lub zespołów zajmujących się ochroną danych w organizacji.   Uczestnicy warsztatów otrzymają wyjaśnienie… czytaj więcej

Prawo energetyczne

 • Organizator: Agencja SEDNO Sp. z o.o.
 • 2019-12-02
 • Warszawa, mazowieckie

SZKOLENIE POTWIERDZONE Krótko o szkoleniu: Zapoznanie się z podstawowymi regulacjami (krajowymi i unijnymi) i problematyką pozycji prawnej przedsiębiorstwa energetycznego / gazowniczego z punktu widzenia przepisów obowiązujących i przewidywanych zmian (ustawa prawo energetyczne i ważniejsze rozporządzenia, projekt ustawy Prawo gazowe). Korzyści ze szkolenia: 1. Zapoznanie się z podstawowymi regulacjami (krajowymi i unijnymi) i problematyką pozycji prawnej przedsiębiorstwa energetycznego / gazowniczego z punktu widzenia przepisów obowiązujących i przewidywanych zmian (ustawa prawo energetyczne i ważniejsze rozporządzenia, projekt ustawy Prawo gazowe); 2. Zapoznanie… czytaj więcej

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2019-12-02
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym (EZD)>>>   Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt. Szkolenie polecamy dla: Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy. Metody, które zastosujemy podczas szkolenia: Wykład Prezentacja multimedialna Ćwiczenia warsztatowe… czytaj więcej

24 KONGRES Inspektorów Ochrony Danych “Wiedza • Praktyka • Zgodność” “AUDYT WDROŻENIA RODO – 2019″

 • Organizator: Centrum Szkoleń IOD
 • 2019-12-03
 • Siła k/Olsztyna, warminsko-mazurskie

Kongres poświęcony problemom realizacji przepisów RODO oraz krajowych przepisów uzupełniających RODO   Kongres ma pozwolić jego uczestnikom zweryfikować, czy w prawidłowy sposób realizowane są przepisy RODO w ich jednostkach organizacyjnych oraz czy odpowiednio wdrożono wymagania krajowych przepisów uzupełniających RODO (obowiązujących od 4 maja 2019 r.). Mija półtora roku od dnia rozpoczęcia stosowania przepisów RODO oraz pół roku od obowiązywania przepisów krajowych uzupełniających RODO. Wiele organizacji podjęło działania i wdrożyło rozwiązania formalne, organizacyjne i techniczne… czytaj więcej