Dokumentacja pracownicza w 2017 r. – projektowane zmiany, digitalizacja akt osobowych

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-09-19
 • Warszawa, mazowieckie

Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 19.09.2017r. Godziny: 10:00 – 16:00 Cel szkolenia omówienie zasad tworzenia i prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz  teczki akt osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem  planowanych zmian związanych z nowymi zasadami przechowywania akt osobowych pracowników i ich digitalizacją przedstawienie głównych założeń projektu zmian w zasadach przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz planowanych zasad przekształcania papierowych teczek akt osobowych w elektroniczne akta osobowe pracowników. Metoda Wykład… czytaj więcej

Finanse publiczne w praktyce w 2017 roku zasady gospodarki finansowej – dyscyplina finansów publicznych – kontrola zarządcza – budżet zadaniowy – wydatki strukturalne

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-09-20
 • Wrocław, dolnoslaskie

Miejsce i termin szkolenia Hotel Mercure Centrum **** Pl. Dominikański 1, WROCŁAW (Centrum) Termin: 20-22.09.2017r. Godziny: 10:00 – 16:00   Adresaci szkolenia kierowników jednostek i komórek organizacyjnych, głównych księgowych, skarbników, sekretarzy, audytorów wewnętrznych, pracowników działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli Cel szkolenia Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie: gospodarowania środkami publicznymi w świetle ustawy o finansach publicznych, ustaw szczególnych oraz rozporządzeń wykonawczych, zgodnie z prawidłowo określonymi procedurami wewnętrznymi oraz upoważnieniami i pełnomocnictwami założeń rządowej… czytaj więcej

SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. – KURS Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-09-20
 • Warszawa, mazowieckie

Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu:         SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. – KURS Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN   MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA: WARSZAWA (CENTRUM) 20 – 22.09.2017 r. godz. 10:00 – 16:00    Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25   ADRESACI SZKOLENIA   Zamawiający i wykonawcy:   pracownicy działów zamówień publicznych,   kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,   pracownicy komórek kontrolnych i audytowych  … czytaj więcej

Budżet zadaniowy w sektorze publicznym w 2017 roku

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-09-21
 • Warszawa, mazowieckie

Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 21.09.2017r. Godziny: 10:00 – 16:00 Cel szkolenia Celem szkolenia jest przedstawienie metodologii planowania, ewidencjonowania i sprawozdawczości dotyczącej wydatków/kosztów w układzie zadaniowym w 2017 roku, z uwzględnieniem roli budżetu zadaniowego w planowanej na 2018 rok reformie systemu budżetowego. Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez przedstawienie budżetu zadaniowego jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi w sektorze publicznym, które może służyć poprawie skuteczności i efektywności… czytaj więcej

Organizacja pracy szefa biura zarządu

 • Organizator: EMPRIZ Group & EMPRIZ Training Sp. z o.o.
 • 2017-09-21
 • Warszawa, mazowieckie

Szkolenie  skierowane jest do: szefów biur zarządów   asystentek/sekretarek   pracowników działu administracyjnego zarówno doświadczonych, chcących podnieść swoje kwalifikacje, jak i dopiero przygotowujących się do nowej roli zawodowej, pragnących sprostać zadaniom współczesnego biura zarządu Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy oraz rozwój praktycznych umiejętności podnoszących efektywność pracy. Odpowiemy m.in. na pytania: jaką rolę pełni biuro szefa zarządu w strukturze organizacyjnej firmy?   na czym polega sprawna organizacja pracy szefa biura zarządu?  … czytaj więcej

Budżet zadaniowy w sektorze publicznym w 2017 roku

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-09-22
 • Katowice, slaskie

Miejsce i termin szkolenia Hotel Angelo **** ul. Sokolska 24, KATOWICE (Centrum) Termin: 22.09.2017r. Godziny: 10:00 – 16:00     Cel szkolenia Celem szkolenia jest przedstawienie metodologii planowania, ewidencjonowania i sprawozdawczości dotyczącej wydatków/kosztów w układzie zadaniowym w 2017 roku, z uwzględnieniem roli budżetu zadaniowego w planowanej na 2018 rok reformie systemu budżetowego. Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez przedstawienie budżetu zadaniowego jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi w sektorze publicznym, które może służyć poprawie skuteczności i efektywności… czytaj więcej

Wydatki strukturalne w sektorze publicznym w 2017 r.

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-09-22
 • Katowice, slaskie

Miejsce i termin szkolenia Hotel Angelo **** ul. Sokolska 24, KATOWICE (Centrum) Termin: 22.09.2017r. Godziny: 10:00 – 16:00     Adresaci szkolenia Szkolenie dla specjalistów działów finansowo – księgowych i skarbników. Cel szkolenia Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w realizacji obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych w zakresie wydatków strukturalnych poprzez wyjaśnienie wątpliwości dotyczących klasyfikowania poszczególnych wydatków jako wydatki strukturalne,  prowadzenia ich ewidencji księgowej oraz składania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb. Udział w szkoleniu ułatwi właściwe prowadzenie… czytaj więcej

Wydatki strukturalne w sektorze publicznym w 2017 r.

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-09-26
 • Warszawa, mazowieckie

Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 26.09.2017r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Szkolenie dla specjalistów działów finansowo – księgowych i skarbników. Cel szkolenia Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w realizacji obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych w zakresie wydatków strukturalnych poprzez wyjaśnienie wątpliwości dotyczących klasyfikowania poszczególnych wydatków jako wydatki strukturalne,  prowadzenia ich ewidencji księgowej oraz składania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb. Udział w szkoleniu ułatwi właściwe prowadzenie… czytaj więcej

Przygotowanie do wdrożenia RODO

 • Organizator: Centrum Szkoleń ABI
 • 2017-09-27
 • Warszawa, mazowieckie

Warsztaty szkoleniowe z zakresu wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)   „Przygotowanie jest największym kluczem do sukcesu” (Henry Ford)     Zapraszamy na specjalne i wyjątkowe warsztaty poświęcone praktycznym aspektom przygotowania do wdrożenia i stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), którego przepisy zaczną obowiązywać w Polsce oraz pozostałych… czytaj więcej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN – WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-09-27
 • Zakopane, malopolskie

Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu:   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 R.   Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN – WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH   MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA: ZAKOPANE 27 – 29.09.2017 r. GRAND HOTEL **** STAMARY ul. T. Kościuszki 19           ADRESACI SZKOLENIA   Zamawiający i wykonawcy:   pracownicy działów zamówień publicznych,   kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,   pracownicy komórek kontrolnych i audytowych   koordynatorzy projektów… czytaj więcej