Abc zamówień publicznych w 2017 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian – szkolenie dla początkujących (2 dni)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-12-19
 • POZNAŃ, wielkopolskie

Miejsce i termin szkolenia Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM) Termin: 19 – 20.12.2017r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia zamawiający : pracownicy wydziałów zamówień publicznych, inwestycji, członkowie komisji przetargowych wykonawcy: pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych Cel szkolenia Celem szkolenia jest w przypadku zamawiających przedstawienie prawidłowych sposobów udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane od określenia potrzeb do zawarcia umowy,… czytaj więcej

Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2017-12-20
 • Warszawa, dolnoslaskie

Celem szkolenia jest uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie najbardziej powszechnych umów występujących w obrocie cywilnoprawnym. Istotne jest aby uczestnicy poznali nie tylko aspekty teoretyczne ale elementy praktyczne potrzebne w pracy zawodowej. Pozytywnym aspektem niniejszego szkolenia jest omówienie typowych umów cywilnoprawnych i wskazanie sposobu egzekwowania od podmiotów, które nie zawsze zachowują należytą staranność przy wykonywaniu zobowiązań. Ponadto uczestnicy zapoznają się z nowymi konstrukcjami umów tj. umową o partnerstwie publiczno-prawnym oraz umową timesharingu która wejdzie w życie w kwietniu 2012… czytaj więcej

Zamówienia publiczne do 30 000 euro – jak legalnie i oszczędnie realizować wydatki publiczne przy minimum formalności?

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-12-20
 • WARSZAWA, mazowieckie

Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 20.12.2017 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do pracowników działów zamówień publicznych oraz pozostałych pracowników upoważnionych do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, a także kadry kierowniczej odpowiedzialnej za nadzorowanie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pracowników komórek kontrolnych i audytowych oraz koordynatorów projektów unijnych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest… czytaj więcej

Zamówienia publiczne w 2017 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-12-21
 • WARSZAWA, mazowieckie

Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 21.12.2017 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia pracownicy działów zamówień publicznych Cel szkolenia Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym: 1. omówienie najnowszych zmian w systemie zamówień publicznych, 2. przedstawienie najistotniejszych zagadnień z jakimi spotykają się zamawiający i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień… czytaj więcej

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją – mieszany obieg dokumentów

 • Organizator: Agencja SEDNO Sp. z o.o.
 • 2018-01-09
 • Warszawa, mazowieckie

Korzyści ze szkolenia: • Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania EZD w jednostce • Praktyczne wykorzystanie wiedzy • Wiedza z zakresu prawa administracyjnego • Pogłębienie posiadanej wiedzy Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: • Praktyczne poruszanie się po aktach prawnych dotyczących obiegu dokumentów w jednostce • Umiejętność praktycznego zastosowania zapisów rozporządzenia • Umiejętność dostosowania wewnętrznych aktów (zarządzeń) do obowiązujących przepisów • Umiejętność analizy potrzeb jednostki w zakresie wyboru właściwego sposobu/rodzaju obiegu dokumentów Program: 1. Podstawy prawne… czytaj więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi – warsztaty praktyczne

 • Organizator: Agencja SEDNO Sp. z o.o.
 • 2018-01-10
 • Legnica, dolnoslaskie

Każdy, kto ma wpływ na losy innych, kto zarządza choćby jednym pracownikiem, powinien znać podstawy zarządzania ludźmi. Można się tego uczyć latami – na własnych błędach, bądź na naszym dwudniowym szkoleniu. Korzyści ze szkolenia: • poznanie metod zarządzania pracownikami • Poznanie sposobów motywacji pracowników w zależności od stażu pracy, typów osobowości i indywidualnych potrzeb • Poznanie procesów zachodzących w zespole • Wiedza na temat zarządzania zmianą i pracy z oporem • Wiedza na temat rozpoznawania oznak stresu… czytaj więcej

Certyfikowany kurs Prawa zamówień publicznych po nowelizacji 2016 dla początkujących

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-01-10
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy, jak zastosować podstawowe mechanizmy rządzące systemem zamówień publicznych, związane z pełną procedurą przygotowania, przeprowadzenia i dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji 2016. Odbiorcy szkolenia: Osoby zaczynające pracę w zamówieniach publicznych i powoływane do komisji przetargowych Pracownicy merytoryczni, dla których udział w procedurach zamówień publicznych jest dodatkowym zajęciem Osoby, które chciałyby uzyskać kompetencje do przygotowania i przeprowadzenia całości postępowania o zamówienie publiczne Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych Po szkoleniu… Nabędziesz umiejętność poprawnego przygotowania… czytaj więcej

Trzynastka – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2018-01-10
 • Warszawa, mazowieckie

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zasadami nabywania prawa do trzynastki, ustalenie jej wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek budżetowych, zwanej trzynastką. Efektem szkolenia jest bezkolizyjne stosowanie w praktyce przepisów ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej poprzez zapoznanie się także z wykładnią i orzecznictwem Sądu Najwyższego. Zapewne pomocne będzie rozwiązywanie casusów przedstawionych przez uczestników szkolenia a także wynikających z mojej praktyki.    … czytaj więcej

Zmiany w Karcie Nauczyciela po 1 stycznia 2018 r.

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2018-01-11
 • Warszawa, mazowieckie

  Cel szkolenia: zapoznanie uczestników ze wszystkimi zmianami ustawy Karta Nauczyciela, które wejdą w życie 1.01.2018 r. oraz skorelowanie tych zmian z przepisami przejściowymi obowiązującymi do 29 lutego 2020 r. znajdującymi się w Ustawie – Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe.   Korzyści dla uczestników szkolenia: wyjaśnienie i uporządkowanie zmian i spraw wątpliwych, co zapewne stworzy sprzyjające warunki do stosowania przepisów w praktyce w tak trudnym okresie, kiedy jednocześnie zmian dokonano w kilku ustawach.   Uwaga! Po zakończeniu części… czytaj więcej

Zamówienia publiczne na roboty budowlane w świetle najnowszych przepisów

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-01-11
 • Katowice, slaskie

Zapraszamy na szkolenie z zakresu robót budowlanych, które zostaną dokładnie omówione pod kątem udzielania zamówień publicznych. Uczestnicy dowiedzą się, jak w prosty i poprawny sposób przygotować postępowanie oraz w szczególności, jakie zapisy uwzględnić w umowie, by zabezpieczyć swój interes. Trener: JERZY CZABAN Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990. Arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Współautor programów… czytaj więcej