Legalizacja pracy cudzoziemców – Urzędy Pracy 2019r.

  • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
  • 2019-10-04
  • Warszawa, mazowieckie

Inne terminy: 30.10.2019 r.  Wrocław 08.11.2019 r. Kraków Cel szkolenia i program 1. Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę    – Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia    – Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?   – Przepisy proceduralne oraz organ odwoławczy   – Przykłady praktyczne    2. Praca sezonowa   – Kto może uzyskać… czytaj więcej

Zarządzanie sobą w stresie wynikające z pracy w Urzędzie pracy

  • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
  • 2019-10-07
  • Warszawa, mazowieckie

Cele szkolenia Dostarczyć wiedzy, umiejętności i narzędzi w zakresie praktycznego zapobiegania i radzeniu sobie ze stresem uwzględniającą specyfikę pracy w Urzędzie Pracy. Cele szczegółowe szkolenia: 1. Przekazanie wiedzy nt. determinant sytuacji trudnej pracownika Urzędu Pracy. Uczestnicy: potrafią zdiagnozować sytuację jako trudną potrafią spojrzeć na sytuację z różnych perspektyw potrafią określić bariery, występujące w sytuacji trudnej oraz znaleźć dla nich rozwiązanie Nabycie umiejętności zarządzania emocjami w sytuacji stresowej wynikającej z pracy w Urzędzie Pracy Uczestnicy: dokonali autodiagnozy reakcji na stres… czytaj więcej

Radzenie sobie ze stresem i kontrola emocji w pracy z trudnymi klientami w Urzędzie pracy

  • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
  • 2019-10-09
  • Katowice, slaskie

 Cel szkolenia:     Dostarczyć wiedzy, umiejętności i narzędzi w zakresie profesjonalnej obsługi klienta uwzględniając jego typ i sytuację w jakiej się znajduje.   Cele szczegółowe szkolenia:   1. Przekazanie wiedzy nt. uwarunkować psychologicznych procesu obsługi klienta Urzędu Pracy i zapobieganiu wypaleniu zawodowemu.   Uczestnicy:   posiadają podstawową wiedzę na temat standardów obsługi klienta   są świadomi różnic charakterologicznych i sytuacyjnych, które mogą być źródłem sytuacji konfliktowej   znają typologię klientów i potrafią dostosować… czytaj więcej