Komunikacja wewnętrzna i internal PR

 • Organizator: Agencja SEDNO Sp. z o.o.
 • 2019-02-25
 • Wrocław, dolnoslaskie

Krótko o szkoleniu: Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom pełne zrozumienie roli, jaką odgrywa komunikacja wewnętrzna w procesie budowania całościowego wizerunku firmy. Podjęta zostanie kwestia budowania wspólnej kultury oraz klimatu organizacyjnego, jako czynników wspierających efektywną komunikację i współpracę. Korzyści ze szkolenia: 1.Możliwość usprawnienia działania obszarów, w których pojawiają się bariery komunikacyjne 2.Tworzenie spójnego przekazu komunikacyjnego w kontekście strategicznych dokumentów firmy 3.Pozyskiwanie obiektywnych danych dotyczących postrzegania stanu komunikacji wewnętrznej przez pracowników 4.Możliwość realizacji kompleksowych programów… czytaj więcej

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2019-02-28
 • Warszawa, mazowieckie

  Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową: Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty>>> Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt. Szkolenie polecamy dla: Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy. Metody, które zastosujemy podczas szkolenia: Wykład Prezentacja multimedialna Ćwiczenia… czytaj więcej

Zmiany w prawach i obowiązkach wierzycieli w egzekucji cywilnej po 1 stycznia 2019 roku.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-03-06
 • Warszawa, mazowieckie

Przedmiotem zajęć będzie praktyczne omówienie zmian związanych z ustawą o komornikach sądowych, ustawą o kosztach komorniczych oraz nowelizacją KPC w kontekście wierzycieli, działających w strukturach administracji publicznej. Znaczna część tych uregulować wchodzi w życie już w dniu 1 stycznia 2019 roku i będzie miała zastosowanie również do postępowań egzekucyjnych rozpoczętych przed tą datą. 1. Przepisy przejściowe – problematyka reguł intertemporalnych tj. od kiedy nowe przepisy winno się stosować.2. Nowy model usytuowania w systemie egzekucji komorników sądowych.3. Zakres i elementy… czytaj więcej

PRZETWARZANIE DANYCH PRACOWNIKÓW – nowelizacja przepisów i wytyczne UODO dla pracodawców

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2019-03-11
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: PRZETWARZANIE DANYCH PRACOWNIKÓW –  nowelizacja przepisów i wytyczne UODO dla pracodawców >>>> Każdy Pracodawca jest szczególnie narażony na daleko idące konsekwencje braku implementacji obowiązujących przepisów prawa pracy oraz ochrony danych, gdyż w działach HR, personalnych i kadrowych posiada on olbrzymie ilości danych swych pracowników i osób współpracujących, stanowiących także dane szczególnych kategorii. Polski ustawodawca przygotował zmiany nowelizacyjne w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych pracowniczych w kontekście samego zatrudnienia, jak również… czytaj więcej

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2019-03-13
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)>>>   Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt. Szkolenie polecamy dla: Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy. Metody, które zastosujemy podczas szkolenia: Wykład Prezentacja multimedialna Ćwiczenia warsztatowe Program… czytaj więcej