Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym w 2018 r. – warsztaty

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-20
 • Wrocław, dolnoslaskie

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym w 2018 r. – warsztaty Miejsce i termin szkolenia Hotel Mercure Centrum **** Pl. Dominikański 1, WROCŁAW (Centrum) Termin: 20 – 21.02.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00   Adresaci szkolenia Kierownicy jednostek, dyrektorzy komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni  i pozostali pracownicy odpowiedzialni za organizację pracy, gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w jednostkach sektora finansów publicznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom… czytaj więcej

Abc zamówień publicznych w 2018 r. – szkolenie dla początkujących (2 dni)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-22
 • Poznań, wielkopolskie

Abc zamówień publicznych w 2018 r. – szkolenie dla początkujących (2 dni) Miejsce i termin szkolenia Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM) Termin: 22 – 23.02.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00      Adresaci szkolenia zamawiający : pracownicy wydziałów zamówień publicznych, inwestycji, członkowie komisji przetargowych wykonawcy: pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych Cel szkolenia Celem szkolenia jest w przypadku zamawiających przedstawienie… czytaj więcej

Dotacje ze środków publicznych w 2018 roku – udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania – warsztaty (2 dni)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-22
 • Poznań, wielkopolskie

Dotacje ze środków publicznych w 2018 roku – udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania – warsztaty (2 dni) Miejsce i termin szkolenia Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM) Termin: 22 – 23.02.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00      Adresaci szkolenia Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni, pracownicy działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli, a także przedstawiciele jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, ubiegających… czytaj więcej

Komisja przetargowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-26
 • Warszawa, mazowieckie

Komisja przetargowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 26.02.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Szkolenie dla członków komisji przetargowej – pracowników merytorycznych zamawiającego. Cel szkolenia Przedstawienie, na licznych przykładach z praktyki, zadań członków komisji przetargowej – pracowników merytorycznych zamawiającego w procesie planowania, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Efektem szkolenia ma być uniknięcie przez uczestników… czytaj więcej

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym w 2018 r. – warsztaty

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-27
 • Katowice, slaskie

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym w 2018 r. – warsztaty Miejsce i termin szkolenia Hotel Angelo **** ul. Sokolska 24, KATOWICE (Centrum) Termin: 27 – 28.02.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00     Adresaci szkolenia Kierownicy jednostek, dyrektorzy komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni  i pozostali pracownicy odpowiedzialni za organizację pracy, gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w jednostkach sektora finansów publicznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom… czytaj więcej

Zamówienia publiczne w 2018 r. – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-27
 • Katowice, slaskie

Zamówienia publiczne w 2018 r. – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni) Miejsce i termin szkolenia Hotel Angelo **** ul. Sokolska 24, KATOWICE (Centrum) Termin: 27-28.02.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00     Adresaci szkolenia Szkolenie dla kierowników jednostek, pracowników wydziałów zamówień publicznych i audytu oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian i interpretacji, w tym przedstawienie najistotniejszych zagadnień z jakimi… czytaj więcej

Specjalista do spraw zamówień publicznych w 2018 r. – kurs (3 dni)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-28
 • Wrocław, dolnoslaskie

Specjalista do spraw zamówień publicznych w 2018 r. – kurs (3 dni) Miejsce i termin szkolenia Hotel Scandic **** ul. Piłsudskiego 49-57 Termin: 28.02. – 2.03.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Zamawiający i wykonawcy: pracownicy działów zamówień publicznych, kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, pracownicy komórek kontrolnych i audytowych koordynatorzy projektów unijnych pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych Cel szkolenia Celem… czytaj więcej

Finanse publiczne w praktyce w 2018 roku. Zasady gospodarki finansowej – dyscyplina finansów publicznych – kontrola zarządcza – budżet zadaniowy

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-28
 • Wrocław, dolnoslaskie

Finanse publiczne w praktyce w 2018 roku. Zasady gospodarki finansowej – dyscyplina finansów publicznych – kontrola zarządcza – budżet zadaniowy Miejsce i termin szkolenia Hotel Scandic **** ul. Piłsudskiego 49-57 Termin: 28.02. – 1.03.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni, pracownicy działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli Cel szkolenia Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie: stosowania wprowadzonych ostatnio… czytaj więcej

Zamówienia publiczne w 2018 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-03-02
 • Warszawa, mazowieckie

Zamówienia publiczne w 2018 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach? Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 2.03.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia pracownicy działów zamówień publicznych Cel szkolenia Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym przedstawienie najistotniejszych zagadnień z jakimi spotykają się zamawiający i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego… czytaj więcej

Zamówienia publiczne o wartości do 30 000 euro

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-03-05
 • Warszawa, mazowieckie

Zamówienia publiczne o wartości do 30 000 euro Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 5.03.2017 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Pracownicy instytucji zamawiających zobowiązani do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, osoby nadzorujące zamówienia publiczne i wydatkowanie funduszy unijnych, kontrolerzy i audytorzy. Cel szkolenia Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy dającej możliwość efektywnego i bezpiecznego formalnie udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod… czytaj więcej