REALIZACJA ZADAŃ SEKRETARIATÓW SĄDOWYCH W ASPEKCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. URZĘDNIK SĄDOWY NA MIARĘ XXI WIEKU – PROJEKT WDROŻENIA STANDARDÓW I PROCEDUR OBSŁUGI INTERESANTA.

  • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
  • 2020-02-26
  • Warszawa, mazowieckie

Inne terminy: 18.03.2020 Kraków 20.04.2020 Poznań Cel szkolenia i program I. Rola kierownika sekretariatu – prawa i obowiązkiII. Wprowadzenie wykazu skarg nadzwyczajnych „WSNc”, „WSNk”III. Zmiany w wykazach „Opm”, „Op”, „Alk” IV. Sprawy o wydanie wyroku łącznego V. Nowe definicje zawarte w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych VI. Rozszerzenie katalogu spraw pilnych VII. System Losowego Przydziału Spraw – SLPS– przydzielanie spraw– rejestracja spraw w SLPS– podział czynności między sędziów– losowanie a nieobecność– wyłączenie sędziego… czytaj więcej

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

  • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
  • 2020-03-02
  • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym (EZD)>>>   Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt. Szkolenie polecamy dla: Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy. Metody, które zastosujemy podczas szkolenia: Wykład Prezentacja multimedialna Ćwiczenia warsztatowe… czytaj więcej