Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2020-04-06
 • Warszawa, mazowieckie

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:   Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty>>>     Korzyści dla uczestników szkolenia:   Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt.     Szkolenie polecamy dla:   Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy.     Metody,… czytaj więcej

Koronawirus i nowe zasady pracy. Jak przetrwać i skorzystać z dofinansowania tarczy antykryzysowej?

 • 2020-04-06
 • ONLINE, lubelskie

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE ON-LINE Z EKSPERTEM  Z ZAKRESU PRAWA PRACY   http://www.mentorszkolenia.pl/kurs-info.php?id=33     Podczas szkolenia poznasz m.in. : zasady uzyskania dofinansowanie dla pracodawców i przedsiębiorców w ramach pakietu tzw. „tarczy antykryzysowej”. sposoby na walkę z koronawirusem w miejscu pracy w celu zachowania stanu zatrudnienia jak przetrwać kwarantannę i najmniej na tym stracić zasady wdrożenia pracy zdalnej, przestoju, czy odsunięcia od pracy z powodu BHP zasady ustalania wynagrodzenia w  powyższych sytuacjach odpowiedzi na nurtujące Cię pytania (uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, zgłaszać uwagi… czytaj więcej

NOWE ZADANIA ADMINISTRACYJNE I BIUROWE W SEKRETARIACIE SĄDOWYM PO ZMIANACH PRZEPISÓW W 2020 ROKU

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-04-17
 • Warszawa, mazowieckie

Inne terminy: 22.05.2020 Rzeszów Cel szkolenia i program I. Czynności i zadania pracowników sekretariatów sądowych w świetle przepisów Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej: 1) urządzenia ewidencyjne i przepływ spraw w świetle regulacji dotyczących biurowości – przepisy ogólne, nowe urządzenia ewidencyjne – wykazy skarg nadzwyczajnych, repertoria w sądach I instancji dla rejestracji zażaleń poziomych, prowadzenie kontrolki terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych i środków zaskarżenia, 2) korespondencja… czytaj więcej

TAKTYKA PROFESJONALNEGO PEŁNOMOCNIKA (METODYKA PRACY PEŁNOMOCNIKA).

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-04-17
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program I . WstępProfesjonalny pełnomocnik to pełnomocnik skuteczny ale także przewidujący II. Pełnomocnictwo Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania treści pełnomocnictwa.a. Wpływ rodzaju pełnomocnictwa na wynagrodzenie pełnomocnika.b. Zakres pełnomocnictwa w kontekście możliwości zaskarżenia orzeczeń sądu oraz obowiązek kontroli jego treści przez przeciwnika procesowego.c. Treść pełnomocnictwa, a kwestie związane z zarzutem potrącenia. Posługiwanie się pełnomocnictwem przez pełnomocnika (dołączenie pełnomocnictwa i jego odpisu).a. Weryfikacja odpisu pełnomocnictwa.b. Brak należytego umocowania, a zarzut nieważności postępowania.c. Prawidłowe uwierzytelnienie pełnomocnictwa.d. Ograniczenie zakresu… czytaj więcej

ŚRODKI ZASKARŻENIA W PROCESIE KARNYM – APELACJA I KASACJA PO NOWELIZACJI Z 19 LIPCA 2019 R.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-04-29
 • Warszawa, mazowieckie

Program szkolenia   A. Apelacja   Nowa formularzowa forma uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji (art. 99a k.p.k.)   Treść formularzowego uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji jako przedmiot badania podstaw do wniesienia apelacji i formułowania zarzutów odwoławczych.   Zwrot uzasadnienia sądu pierwszej instancji do uzupełnienia (zmieniony art. 449a § 1 k.p.k.) i dopuszczalność postawienia nowych zarzutów odwoławczych – nowy art. 449a § 3 k.p.k.   Ograniczenie dopuszczalności zarzutów odwoławczych – nowy… czytaj więcej

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-05-15
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program 1) Obowiązujące podstawy prawne w zakresie ochrony danych osobowych i ich praktyczne ujęcie (regulacje ustawowe, wytyczne organów).2) Dane osobowe i inne kluczowe pojęcia wynikające z przepisów RODO.3) Dane osobowe oraz podstawy ich przetwarzania w podmiotach publicznych.4) Zasady przetwarzania danych osobowych w praktyce.a) zasada legalności,b) zasada minimalizacji danych,c) zasada rzetelności i przejrzystości przetwarzania,d) zasada celowości,e) zasada adekwatności (proporcjonalności) danych,f) zasada prawidłowości danych,g) zasada ograniczenia czasowego,h) zasada integralności i poufności danych,i) zasada rozliczalności.5)… czytaj więcej

Archiwizacja Dokumentacji – Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2020-05-18
 • Warszawa, mazowieckie

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę interentową: Archiwizacja Dokumentacji – Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt>>> Cel szkolenia:     Nabycie umiejętności praktycznych archiwizacji akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego i archiwum państwowego.     Stosowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych w Podmiocie.     Uniknięcie odpowiedzialności za niewłaściwe postępowanie z dokumentem Urzędowym zarówno papierowym jak i elektronicznym. Korzyści dla Uczetników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostana zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych,… czytaj więcej

POSTĘPOWANIE PODATKOWE W TEORII I PRAKTYCE.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-05-21
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program 1. Wszczęcie postępowania podatkowego – kontrola podania oraz orzeczenia wydawane w fazie wstępnej postępowania 2. Zasady ogólne postępowania podatkowego – aspekty praktyczne w świetle orzecznictwa sądowego 3. Postępowanie wyjaśniające – czynności postępowania dowodowego – środki dowodowe w postępowaniu podatkowym 4. Formy orzekania w postępowaniu podatkowym – elementy decyzji /postanowienia w postępowaniu podatkowym – wprowadzenie decyzji/postanowienia do obrotu prawnego – rektyfikacja orzeczeń 5. Środki odwoławcze w postępowaniu podatkowym 6. Nadzwyczajne tryby weryfikacji rozstrzygnięć… czytaj więcej