PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 2019/2020 NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-02-06
 • Warszawa, mazowieckie

Inne terminy: 24.03.2020 Warszawa Cel szkolenia i program Dzień 1 stycznia 2019 roku był szczególną datą dla pracowników, jak również dla ich pracodawców. Tego dnia weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018, poz. 2215). Regulacje dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych wprowadzają szereg nieznanych do tej pory systemowi rozwiązań dodatkowego emerytalnego oszczędzania. W jakim celu ustawodawca wprowadził Pracowniczce Plany Kapitałowe i jaką rolę mają spełniać?… czytaj więcej

Archiwizacja Dokumentacji – Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2020-02-10
 • Warszawa, mazowieckie

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę interentową: Archiwizacja Dokumentacji – Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt>>> Cel szkolenia:     Nabycie umiejętności praktycznych archiwizacji akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego i archiwum państwowego.     Stosowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych w Podmiocie.     Uniknięcie odpowiedzialności za niewłaściwe postępowanie z dokumentem Urzędowym zarówno papierowym jak i elektronicznym. Korzyści dla Uczetników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostana zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych,… czytaj więcej

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH – W ŚWIETLE „DUŻEJ NOWELIZACJI KPC (ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE)

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-02-13
 • Kraków, malopolskie

Inne terminy: 21.02.2020 Warszawa Cel szkolenia i program   Cel oraz charakter szkolenia:   szkolenie ma przede wszystkim charakter praktyczny – jego głównym celem jest wyjaśnienie praktycznych konsekwencji wprowadzonych zmian oraz związanych z tym szans, korzyści i zagrożeń – z perspektywy postępowań w sprawach gospodarczych.   celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie zmian dotyczących przepisów postępowania cywilnego, jak także skonfrontowanie zmian z dotychczasowymi przepisami postępowania cywilnego;   Program szkolenia:   I. Postępowanie w sprawach gospodarczych:… czytaj więcej

REALIZACJA ZADAŃ SEKRETARIATÓW SĄDOWYCH W ASPEKCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. URZĘDNIK SĄDOWY NA MIARĘ XXI WIEKU – PROJEKT WDROŻENIA STANDARDÓW I PROCEDUR OBSŁUGI INTERESANTA.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-02-26
 • Warszawa, mazowieckie

Inne terminy: 18.03.2020 Kraków 20.04.2020 Poznań Cel szkolenia i program I. Rola kierownika sekretariatu – prawa i obowiązkiII. Wprowadzenie wykazu skarg nadzwyczajnych „WSNc”, „WSNk”III. Zmiany w wykazach „Opm”, „Op”, „Alk” IV. Sprawy o wydanie wyroku łącznego V. Nowe definicje zawarte w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych VI. Rozszerzenie katalogu spraw pilnych VII. System Losowego Przydziału Spraw – SLPS– przydzielanie spraw– rejestracja spraw w SLPS– podział czynności między sędziów– losowanie a nieobecność– wyłączenie sędziego… czytaj więcej

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2020-03-02
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym (EZD)>>>   Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt. Szkolenie polecamy dla: Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy. Metody, które zastosujemy podczas szkolenia: Wykład Prezentacja multimedialna Ćwiczenia warsztatowe… czytaj więcej