Kodeks Postępowania Administracyjnego – jako formalna podstawa postępowań administracyjnych prowadzonych przez PUP i WUP

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-09-27
 • Poznań, wielkopolskie

 Inne terminy: 04.10.2019 r. Kraków 08.11.2019 r. Warszawa 15.11.2019 r. Lublin 13.12.2019 r. Gdańsk Cel szkolenia i program 1. Co ostatnio procedowano w KPA. 2. KPA jako podstawowy akt procesowy. 3. Charakterystyka KPA. 4. Kodeks postępowania administracyjnego a ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 5. Zasady ogólne postępowania administracyjnego w praktyce PUP i WUP. 6. Sprawa administracyjna-konkretyzacja sprawy administracyjnej 7. Zakres stosowania przepisów KPA (czyli do czego… czytaj więcej

Elektronizacja zamówień publicznych – szkolenie dla pracowników administracji publicznej

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-09-27
 • Warszawa, mazowieckie

Inne terminy: 10.10.2019 r. Kraków 18.10.2019r. Poznań 22.10.2019r. Toruń 07.11.2019r. Łódź 21.11.2019r. Lublin 28.11.2019r. Warszawa   Cel szkolenia   A. Wpływ elektronizacji zamówień publicznych na przygotowanie postępowania   B. Przebieg postępowania a elektronizacja zamówień     1. Etap składania ofert lub wniosków   a. Składania ofert/wniosków   b. Składanie JEDZ   c. Składanie innych elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia   d. Forma elektroniczna dokumentu   e. Postać elektroniczna dokumentu… czytaj więcej

Legalizacja pracy cudzoziemców – Urzędy Pracy 2019r.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-10-04
 • Warszawa, mazowieckie

Inne terminy: 30.10.2019 r.  Wrocław 08.11.2019 r. Kraków Cel szkolenia i program 1. Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę    – Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia    – Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?   – Przepisy proceduralne oraz organ odwoławczy   – Przykłady praktyczne    2. Praca sezonowa   – Kto może uzyskać… czytaj więcej

Zarządzanie sobą w stresie wynikające z pracy w Urzędzie pracy

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-10-07
 • Warszawa, mazowieckie

Cele szkolenia Dostarczyć wiedzy, umiejętności i narzędzi w zakresie praktycznego zapobiegania i radzeniu sobie ze stresem uwzględniającą specyfikę pracy w Urzędzie Pracy. Cele szczegółowe szkolenia: 1. Przekazanie wiedzy nt. determinant sytuacji trudnej pracownika Urzędu Pracy. Uczestnicy: potrafią zdiagnozować sytuację jako trudną potrafią spojrzeć na sytuację z różnych perspektyw potrafią określić bariery, występujące w sytuacji trudnej oraz znaleźć dla nich rozwiązanie Nabycie umiejętności zarządzania emocjami w sytuacji stresowej wynikającej z pracy w Urzędzie Pracy Uczestnicy: dokonali autodiagnozy reakcji na stres… czytaj więcej

Radzenie sobie ze stresem i kontrola emocji w pracy z trudnymi klientami w Urzędzie pracy

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-10-09
 • Katowice, slaskie

 Cel szkolenia:     Dostarczyć wiedzy, umiejętności i narzędzi w zakresie profesjonalnej obsługi klienta uwzględniając jego typ i sytuację w jakiej się znajduje.   Cele szczegółowe szkolenia:   1. Przekazanie wiedzy nt. uwarunkować psychologicznych procesu obsługi klienta Urzędu Pracy i zapobieganiu wypaleniu zawodowemu.   Uczestnicy:   posiadają podstawową wiedzę na temat standardów obsługi klienta   są świadomi różnic charakterologicznych i sytuacyjnych, które mogą być źródłem sytuacji konfliktowej   znają typologię klientów i potrafią dostosować… czytaj więcej