RODO – Zmiany w ochronie danych osobowych – unijna reforma przepisów

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-20
 • Wrocław, dolnoslaskie

Adresaci szkolenia Pracownicy sektora publicznego i prywatnego, osoby przetwarzające dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów, kierownicy jednostek, administratorzy danych osobowych. Cel szkolenia Zdobycie wiedzy na temat nowych regulacji prawnych wynikających z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w tym nowych zasad przetwarzania danych osobowych, nowej roli inspektora ochrony danych, nowych zadań i uprawnień GIODO/PUODO. Metoda Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, omówienie wymaganej ustawowo dokumentacji, polityki bezpieczeństwa. Wykładowca Doktor nauk prawnych, ekspert w zakresie prawa… czytaj więcej

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. Jak zastosować nowe przepisy w praktyce?

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-23
 • Poznań, wielkopolskie

Cel szkolenia Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian w prawie administracyjnym. Od 1 czerwca 2017 r. weszła w życie najobszerniejsza i najbardziej kompleksowa zmiana Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) w ramach pakietu „ 100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Nowelizacja ma na celu: przyspieszenie postępowań administracyjnych wprowadzenie partnerskich relacji między administracją a obywatelami zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do przypadków naruszenia prawa Metoda Wykład prowadzony w oparciu o prezentację multimedialną oraz ćwiczenia. Możliwość skorzystania… czytaj więcej

Zmiany w procedurze administracyjnej. Postępowanie administracyjne i jego najnowsza nowelizacja.

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-26
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie m.in. obowiązującej procedury administracyjnej, nowych zasad wymierzania kar administracyjnych, nowego środka zaskarżenia w postaci sprzeciwu od decyzji , a także zmianach w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Metoda Wykład prowadzony w oparciu o prezentację multimedialną oraz ćwiczenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji. Wykładowca Prawnik, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, dostępu do informacji publicznej, prawa autorskiego, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, adwokat, wspólnik w jednej z kancelarii prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego… czytaj więcej

Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników samorządowych w 2018 r.

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-26
 • Warszawa, mazowieckie

Adresaci szkolenia Specjaliści działów kadr zajmujący się zatrudnianiem pracowników oraz ustalaniem uprawnień wynikających  ze stosunku pracy. Cel szkolenia zapoznanie się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pracowników jst, omówienie specyfiki pracy w tych jednostkach, rozwiązywanie praktycznych problemów dotyczących specyficznych aspektów stosunku pracy samorządowców (np. oceny okresowe, służba przygotowawcza, awanse zawodowe) omówienie zasad zatrudniania okresowego w 2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem problematyki służby przygotowawczej, zakres obowiązywania przepisów w stosunku do pracowników samorządowych przedstawienie najnowszych zmian w Kodeksie pracy… czytaj więcej

RODO – Zmiany w ochronie danych osobowych – unijna reforma przepisów

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-03-12
 • Katowice, slaskie

Adresaci szkolenia Pracownicy sektora publicznego i prywatnego, osoby przetwarzające dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów, kierownicy jednostek, administratorzy danych osobowych. Cel szkolenia Zdobycie wiedzy na temat nowych regulacji prawnych wynikających z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w tym nowych zasad przetwarzania danych osobowych, nowej roli inspektora ochrony danych, nowych zadań i uprawnień GIODO/PUODO. Metoda Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, omówienie wymaganej ustawowo dokumentacji, polityki bezpieczeństwa. Wykładowca Doktor nauk prawnych, ekspert w zakresie prawa… czytaj więcej

Zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-03-12
 • Warszawa, mazowieckie

Adresaci szkolenia Specjaliści wydziałów kadr i szkoleń. Cel szkolenia Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych rozwiązań i możliwości związanych z zawieraniem umów zlecenia i umów o dzieło, z uwzględnieniem różnic pomiędzy umowami cywilnoprawnymi a umowami o pracę. Omówiona zostanie szczegółowo treść umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, w tym konstrukcja zobowiązania, zapisy dotyczące wynagrodzenia. Przedstawione zostaną regulacje dotyczące minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia. Duży nacisk zostanie położony na porównanie umowy o dzieło z umową zlecenia, w szczególności na tle najnowszego orzecznictwa… czytaj więcej

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2018-03-15
 • Warszawa, mazowieckie

Korzyści dla uczestników szkolenia:   Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt.     Szkolenie polecamy dla:   Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy.   Metody, które zastosujemy podczas szkolenia:   Wykład   Prezentacja multimedialna   Ćwiczenia warsztatowe     Program… czytaj więcej

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. Jak zastosować nowe przepisy w praktyce?

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-03-16
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian w prawie administracyjnym. Od 1 czerwca 2017 r. weszła w życie najobszerniejsza i najbardziej kompleksowa zmiana Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) w ramach pakietu „ 100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Nowelizacja ma na celu: przyspieszenie postępowań administracyjnych wprowadzenie partnerskich relacji między administracją a obywatelami zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do przypadków naruszenia prawa Metoda Wykład prowadzony w oparciu o prezentację multimedialną oraz ćwiczenia. Możliwość skorzystania… czytaj więcej

Dostęp do informacji publicznej i prawo autorskie

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-03-22
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat zasad dostępu do informacji publicznej, w świetle procedury administracyjnej,  a także ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego oraz zasad ochrony prawnoautorskiej. Wykładowca Prawnik, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, dostępu do informacji publicznej, prawa autorskiego, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, adwokat, wspólnik w jednej z kancelarii prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej UW. Był przedstawicielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, oraz w Biurze Polskiej Izby… czytaj więcej

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. Jak zastosować nowe przepisy w praktyce?

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-03-23
 • Poznań, wielkopolskie

Cel szkolenia Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian w prawie administracyjnym. Od 1 czerwca 2017 r. weszła w życie najobszerniejsza i najbardziej kompleksowa zmiana Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) w ramach pakietu „ 100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Nowelizacja ma na celu: przyspieszenie postępowań administracyjnych wprowadzenie partnerskich relacji między administracją a obywatelami zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do przypadków naruszenia prawa Metoda Wykład prowadzony w oparciu o prezentację multimedialną oraz ćwiczenia. Możliwość skorzystania… czytaj więcej