NOWELIZACJA USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI- FUNDAMENTALNE ZMIANY PRZY DOCHODZENIU NALEŻNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH DLA WIERZYCIELI I ORGANÓW EGZEKUCJI

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-03-18
 • Poznań, wielkopolskie

INNE TERMINY 24.03.2020 KIELCE 03.04.2020 BYDGOSZCZ 08.05.2020 WARSZAWA 15.05.2020 LUBLIN Cel szkolenia i program Adresat szkolenia: pracownicy komórek wierzycielskich, pracownicy komórek egzekucji administracyjnej, sekretarze, skarbnicy, radcowie prawni organów dochodzących należności w ramach egzekucji administracyjnej. Cel szkolenia: celem szkolenia jest szczegółowe wyjaśnienie zmian jakie wejdą w życie 1.03.2020 r., 30.072020r.; 30.10.2020r.; 20.02.2021r.; 30.04.2021r.; 30.10.2021r. I 1.01.2022r. w egzekucji administracyjnej. Zmiany te związane są z koniecznością wprowadzenia w życie postanowień Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca… czytaj więcej

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 2019/2020 NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-03-24
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program   Dzień 1 stycznia 2019 roku był szczególną datą dla pracowników, jak również dla ich pracodawców. Tego dnia weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018, poz. 2215). Regulacje dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych wprowadzają szereg nieznanych do tej pory systemowi rozwiązań dodatkowego emerytalnego oszczędzania. W jakim celu ustawodawca wprowadził Pracowniczce Plany Kapitałowe i jaką rolę mają spełniać? Czym są i co… czytaj więcej

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2020-04-06
 • Warszawa, mazowieckie

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:   Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty>>>     Korzyści dla uczestników szkolenia:   Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt.     Szkolenie polecamy dla:   Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy.     Metody,… czytaj więcej

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-05-15
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program 1) Obowiązujące podstawy prawne w zakresie ochrony danych osobowych i ich praktyczne ujęcie (regulacje ustawowe, wytyczne organów).2) Dane osobowe i inne kluczowe pojęcia wynikające z przepisów RODO.3) Dane osobowe oraz podstawy ich przetwarzania w podmiotach publicznych.4) Zasady przetwarzania danych osobowych w praktyce.a) zasada legalności,b) zasada minimalizacji danych,c) zasada rzetelności i przejrzystości przetwarzania,d) zasada celowości,e) zasada adekwatności (proporcjonalności) danych,f) zasada prawidłowości danych,g) zasada ograniczenia czasowego,h) zasada integralności i poufności danych,i) zasada rozliczalności.5)… czytaj więcej

Archiwizacja Dokumentacji – Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2020-05-18
 • Warszawa, mazowieckie

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę interentową: Archiwizacja Dokumentacji – Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt>>> Cel szkolenia:     Nabycie umiejętności praktycznych archiwizacji akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego i archiwum państwowego.     Stosowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych w Podmiocie.     Uniknięcie odpowiedzialności za niewłaściwe postępowanie z dokumentem Urzędowym zarówno papierowym jak i elektronicznym. Korzyści dla Uczetników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostana zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych,… czytaj więcej