Specjalista do spraw zamówień publicznych w 2017 r. – kurs z uwzględnieniem najnowszych zmian

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-11-07
 • POZNAŃ, wielkopolskie

Miejsce i termin szkolenia Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM) Termin: 7-9.11.2017r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Zamawiający i wykonawcy: pracownicy działów zamówień publicznych, kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, pracownicy komórek kontrolnych i audytowych koordynatorzy projektów unijnych pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych Cel szkolenia Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty do spraw zamówień publicznych… czytaj więcej

Zamówienia publiczne do 30 000 euro – jak legalnie i oszczędnie realizować wydatki publiczne przy minimum formalności?

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-11-09
 • POZNAŃ, wielkopolskie

Miejsce i termin szkolenia Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM) Termin: 9.11.2017 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do pracowników działów zamówień publicznych oraz pozostałych pracowników upoważnionych do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, a także kadry kierowniczej odpowiedzialnej za nadzorowanie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pracowników komórek kontrolnych i audytowych oraz koordynatorów projektów unijnych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest przedstawienie… czytaj więcej

Zamówienia publiczne do 30 000 euro – jak legalnie i oszczędnie realizować wydatki publiczne przy minimum formalności?

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-11-09
 • WARSZAWA, mazowieckie

Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 9.11.2017 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do pracowników działów zamówień publicznych oraz pozostałych pracowników upoważnionych do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, a także kadry kierowniczej odpowiedzialnej za nadzorowanie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pracowników komórek kontrolnych i audytowych oraz koordynatorów projektów unijnych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest… czytaj więcej

Zamówienia publiczne w projektach unijnych

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-11-09
 • KATOWICE, slaskie

Miejsce i termin szkolenia Hotel Angelo **** ul. Sokolska 24, KATOWICE (Centrum) Termin: 9.11.2017 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialni za planowanie, przygotowanie i realizację zamówień publicznych, koordynatorzy projektów unijnych i inne osoby rozliczające projekty merytorycznie i księgowo oraz osoby kontrolujące realizację projektów. Cel szkolenia Celem szkolenia jest praktyczna pomoc uczestnikom w realizacji wydatków w społecznych i inwestycyjnych projektach dofinansowanych ze środków unijnych zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych określonymi… czytaj więcej

Kontrola zamówień publicznych w 2017 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-11-10
 • POZNAŃ, wielkopolskie

Miejsce i termin szkolenia Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM) Termin: 10.11.2017 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia audytorzy/kontrolerzy oraz koordynatorzy projektów unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych. pracownicy działów zamówień publicznych, kadra kierownicza w jednostkach sektora finansów publicznych odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, Cel szkolenia Celem szkolenia jest przedstawienie, z punktu widzenia kontrolera/audytora, najistotniejszych problemów proceduralnych jakie pojawiają się w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia… czytaj więcej

Jak wygrywać przetargi? – zamówienia publiczne w 2017 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-11-13
 • WARSZAWA, mazowieckie

Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 13.11.2017r. Godziny: 9:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Szkolenie dla wykonawców i dostawców ubiegających się o zamówienia publiczne, pracowników działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych. Cel szkolenia Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone do systemu zamówień publicznych, w tym przede wszystkim nowelizację z 22 czerwca 2016 r., implementującą do polskiego prawa zapisy nowych dyrektyw (2014/24/UE i 2014/25/UE): wprowadzenie jednolitego… czytaj więcej

Kontrola zamówień publicznych w 2017 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-11-15
 • WARSZAWA, mazowieckie

Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 15.11.2017 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia audytorzy/kontrolerzy oraz koordynatorzy projektów unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych. pracownicy działów zamówień publicznych, kadra kierownicza w jednostkach sektora finansów publicznych odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, Cel szkolenia Celem szkolenia jest przedstawienie, z punktu widzenia kontrolera/audytora, najistotniejszych problemów proceduralnych jakie pojawiają się w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie… czytaj więcej

Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy w Poznaniu

 • 2017-11-16
 • Poznań, wielkopolskie

„Prawo pracy 2017/2018 – kluczowe nowelizacje 2017 oraz planowane zmiany w 2018, czas pracy pracowników zadaniowych” W ramach XXXVII edycji Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy w  Poznaniu spotykamy się w gronie Prezesów, Dyrektorów HR, Managerów HR, Kierowników Kadr, Specjalistów ds. Kadr i Płac, Specjalistów HR, Radców Prawnych oraz Specjalistów ds. Administracji, by zaprezentować kluczowe zmiany z br. oraz planowane w 2018 r. PROGRAM: 08:30- 09:00 Rejestracja, Kawa powitalna 09:00 – 09.15 Prezentacja Firmy Most Wanted! Sp. z o.o. 09:15-… czytaj więcej

Tworzenie i optymalizacja newsletterów

 • Organizator: IT Media
 • 2017-11-20
 • WARSZAWA, mazowieckie

Jeśli do tej pory podczas tworzenia kampanii mailingowych musieliście Państwo  wykorzystywać tylko  gotowe szablony, które pomimo bogatych kreacji ograniczały Wasze potrzeby to zapraszamy na specjalne seminarium w Akademii IT Media. Przeglądając zasoby Internetu z pewnością wielokrotnie spotkaliście się Państwo z atrakcyjnymi projektami wiadomości mailingowych. Profesjonalne kreacje oprócz przekazu informacji są również odpowiednio z optymalizowane, dzięki czemu obsługa samej kampanii jest bardziej wydajna. Podczas dwudniowego spotkania nauczycie się Państwo tworzyć responsywne layouty wiadomości… czytaj więcej

Przygotowanie do pełnienia funkcji ABI/IOD

 • Organizator: Centrum Szkoleń ABI
 • 2017-11-21
 • Warszawa, mazowieckie

Warsztaty ABI Przygotowanie do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji/Inspektora Ochrony Danych – skierowane są do osób początkujących, rozpoczynających lub pełniących funkcję ABI od niedawna, jak również do osób pragnących ugruntować posiadaną wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Warsztaty zawierają wyjaśnienie najważniejszych pojęć ustawy oraz obowiązków z niej wynikających, a także ćwiczenia praktyczne odnoszące się do najważniejszych czynności wykonywanych przez ABI. Omawiając przepisy ustawy o ochronie danych osobowych prelegenci sygnalizują główne zmiany wynikające z wejścia w życie ogólnego rozporządzenia… czytaj więcej