Zamówienia publiczne w świetle nadchodzącej elektronizacji

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-01-11
 • Kraków, malopolskie

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie zapoznanie się ze zmianami w funkcjonowaniu rynku zamówien publicznych związanego z obowiązkiem pełnej elektornizacji zamówień publicznych, która nastąpi 18.10.2018. Jak będą wyglądały postępowania po wprowadzeniu elektronizacji? Jakie obowiązki spoczywać będą na zamawiających, a jakie na wykonawcach? Jakie zmiany są konieczne, aby przygotować instytucję do elektornizacji? Tego wszystkiego dowiesz się na szkoleniu! Odbiorcy szkolenia: Specjaliści zamówień publicznych, Pracownicy komórek merytorycznych wnioskujących o udzielenie zamówienia publicznego w jednostce, Osoby wykonujące czynności w postępowaniu, Członkowie Komisji Przetargowych… czytaj więcej

Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne w świetle nowelizacji z uwzględnieniem regulacji dotyczących elektronizacji postępowań

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-01-15
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest usystematyzowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy w przedmiocie stosowania prawa zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zamówień dotyczących dostaw i usług informatycznych oraz zmian związanych z nowelizacją Prawa zamówień publicznych 2016. W PROGRAMIE Elektronizacja zamówień publicznych jako jeden z efektów nowelizacji   Zamówienia w branży IT – wprowadzenie   Specyfika zamówień informatycznych ODBIORCY SZKOLENIA Osoby mające na co dzień styczność z prawem zamówień publicznych, w szczególności: zamawiający (w tym w szczególności pracownicy jednostek administracji publicznej)   wykonawcy… czytaj więcej

Zatrudnianie cudzoziemców

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2018-01-16
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Podczas szkolenia omówione zostaną regulacje prawne dotyczące przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich legalnej pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i sytuacje gdy nie jest ono wymagane), podleganie podatkom, ubezpieczeniom społecznym ( ZUS). Korzyści dla uczestników: Usystematyzowanie wiedzy na temat rygorów i wymogów proceduralnych prawa przy zarządzaniu pracą cudzoziemców w Polsce, oraz nabycie praktycznych umiejętności… czytaj więcej

Zamówienia publiczne w świetle nadchodzącej elektronizacji

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-01-16
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie zapoznanie się ze zmianami w funkcjonowaniu rynku zamówien publicznych związanego z obowiązkiem pełnej elektornizacji zamówień publicznych, która nastąpi 18.10.2018. Jak będą wyglądały postępowania po wprowadzeniu elektronizacji? Jakie obowiązki spoczywać będą na zamawiających, a jakie na wykonawcach? Jakie zmiany są konieczne, aby przygotować instytucję do elektornizacji? Tego wszystkiego dowiesz się na szkoleniu! Odbiorcy szkolenia: Specjaliści zamówień publicznych, Pracownicy komórek merytorycznych wnioskujących o udzielenie zamówienia publicznego w jednostce, Osoby wykonujące czynności w postępowaniu, Członkowie Komisji Przetargowych… czytaj więcej

Zamówienia publiczne w świetle nadchodzącej elektronizacji

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-01-18
 • Poznań, wielkopolskie

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie zapoznanie się ze zmianami w funkcjonowaniu rynku zamówien publicznych związanego z obowiązkiem pełnej elektornizacji zamówień publicznych, która nastąpi 18.10.2018. Jak będą wyglądały postępowania po wprowadzeniu elektronizacji? Jakie obowiązki spoczywać będą na zamawiających, a jakie na wykonawcach? Jakie zmiany są konieczne, aby przygotować instytucję do elektornizacji? Tego wszystkiego dowiesz się na szkoleniu! Odbiorcy szkolenia: Specjaliści zamówień publicznych, Pracownicy komórek merytorycznych wnioskujących o udzielenie zamówienia publicznego w jednostce, Osoby wykonujące czynności w postępowaniu, Członkowie Komisji Przetargowych… czytaj więcej

Zamówienia publiczne w świetle nadchodzącej elektronizacji

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-01-22
 • Gdańsk, pomorskie

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie zapoznanie się ze zmianami w funkcjonowaniu rynku zamówien publicznych związanego z obowiązkiem pełnej elektornizacji zamówień publicznych, która nastąpi 18.10.2018. Jak będą wyglądały postępowania po wprowadzeniu elektronizacji? Jakie obowiązki spoczywać będą na zamawiających, a jakie na wykonawcach? Jakie zmiany są konieczne, aby przygotować instytucję do elektornizacji? Tego wszystkiego dowiesz się na szkoleniu! Odbiorcy szkolenia: Specjaliści zamówień publicznych, Pracownicy komórek merytorycznych wnioskujących o udzielenie zamówienia publicznego w jednostce, Osoby wykonujące czynności w postępowaniu, Członkowie Komisji Przetargowych… czytaj więcej

Jak wygrywać przetargi? – Zamówienia publiczne w 2018 r.

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-01-22
 • Warszawa, mazowieckie

Jak wygrywać przetargi? – Zamówienia publiczne w 2018 r. Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 22.01.2018 r. Godziny: 9:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Szkolenie dla wykonawców i dostawców ubiegających się o zamówienia publiczne, pracowników działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych. Cel szkolenia Na tym szkoleniu dowiecie się Państwo oraz zdobędziecie  umiejętności praktyczne m.in.: jak przygotować najkorzystniejszą ofertę i nie… czytaj więcej

Sprawozdawczość oraz planowanie zamówień publicznych

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-01-23
 • Poznań, wielkopolskie

Czy wiesz, że… … Kontrole zamówień publicznych coraz częściej sprawdzają prawidłowość sporządzenia sprawozdań? Cel szkolenia Podstawowym celem szkolenia jest wyjaśnienie praktycznych problemów w sporządzeniu sprawozdań. . Odbiorcy szkolenia     Osoby odpowiedzialne za sporządzanie sprawozdań za zamówienia publiczne.     Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie zakupów w jednostce.   Po szkoleniu… Będziesz wiedział, jak bezbłędnie przygotować sprawozdanie oraz uzyskasz umiejętności tworzenia odpowiedniej dokumentacji na potrzeby zamówień bagatelnych.     Trener: EWARYST KOWALCZYK Prawnik, wykładowca, doradca prawny,… czytaj więcej

Budżet zadaniowy w sektorze publicznym w 2018 roku

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-01-23
 • Warszawa, mazowieckie

Budżet zadaniowy w sektorze publicznym w 2018 roku Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 23.01.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Cel szkolenia Celem szkolenia jest przedstawienie metodologii planowania, ewidencjonowania i sprawozdawczości dotyczącej wydatków/kosztów w układzie zadaniowym w latach 2017-2018 , z uwzględnieniem roli budżetu zadaniowego w planowanej systemu budżetowego. Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez przedstawienie budżetu zadaniowego jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi w sektorze publicznym, które… czytaj więcej

Zamówienia Publiczne dla początkujących

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-01-23
 • Łódź, lodzkie

Czy wiesz, że… …wielu Zamawiających nieprawidłowo sporządza protokół postępowania uznając druki ZP jako niepodlegające zmianom formularze, pomijając tym samym konieczność udokumentowania wielu czynności koniecznych do wykazania, a wynikających wprost z ustawy. Cel szkolenia Poznanie podstawowych mechanizmów rządzących systemem zamówień publicznych oraz nabycie umiejętności prawidłowego przygotowania dokumentacji. Odbiorcy szkolenia Osoby zaczynające pracę w zamówieniach publicznych i powoływane do komisji przetargowych Pracownicy merytoryczni, dla których udział w procedurach zamówień publicznych jest dodatkowym zajęciem Kontrolerzy i audytorzy procedur… czytaj więcej