Radzenie sobie ze stresem w obsłudze Klienta

 • Organizator: VIDI Centrum Rozwoju Kadr
 • 2017-09-01
 • Warszawa, mazowieckie

PROGRAM WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH Budowanie autorytetu poprzez zachowania werbalne i niewerbalne (słowa klucze, język ciała). Techniki wywierania pozytywnego pierwszego wrażenia. Analiza swoich mocnych i słabych stron w kontakcie z klientami, Typologia trudnego klienta, sposoby reagowania (również klient agresywny i wulgarny). Radzenie sobie z trudnymi, agresywnymi zachowaniami. Asertywność pracownika .Klient się czepia! – szansa, czy zagrożenie? Interpretacja zachowań klientów na różnych etapach procesu obsługi. Strategie manipulacyjne klientów – antystrategie. Dopasowywanie stylu prowadzonych rozmów/obsługi do stylu… czytaj więcej

Kontrola zarządcza

 • Organizator: VIDI Centrum Rozwoju Kadr
 • 2017-09-01
 • Warszawa, mazowieckie

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Kontrola zarządcza Program 8 h szkoleniowych: Numer bloku tematycznego Blok tematyczny Liczba godzin 1. Kontrola zarządcza – wprowadzenie do zagadnienia:  Istota kontroli zarządczej  Obszar podmiotowy i przedmiotowy stosowania kontroli zarządczej  Cele kontroli zarządczej i przesłanki jej stosowania 1,5 2. Podstawy prawne kontroli zarządczej w Polsce:  Ustawa o finansach publicznych  Komunikat Ministra Sprawiedliwości w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych  Inne… czytaj więcej

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Organizator: VIDI Centrum Rozwoju Kadr
 • 2017-09-04
 • Warszawa, mazowieckie

Proponowany program szkolenia z ochrony danych osobowych: Podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące danych osobowych: Stosowanie i wyłączenia stosowania ustawy o ochronie danych osobowych; Kiedy przetwarzamy dane osobowe? Wyodrębnienie zbiorów danych; Zasady przetwarzania danych osobowych: Zasada bezpieczeństwa – najczęstsze incydenty; Zasada czasowości – najczęstsze incydenty; Zasada adekwatności – najczęstsze incydenty; Zasada celowości – najczęstsze incydenty; Zasada rzetelności – najczęstsze incydenty; Jak zachować się w przypadku wystąpienia incydentu. System ochrony danych osobowych… czytaj więcej

ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN – SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH (2 DNI)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-09-05
 • Wrocław, dolnoslaskie

Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu:   ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN – SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH (2 DNI) MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA: WROCŁAW (Centrum)  5 – 6.09.2017 r. godz. 10:00 – 16:00 Hotel Mercure Centrum **** Pl. Dominikański 1 DOGODNY DOJAZD – SPRAWDŹ >>     ADRESACI SZKOLENIA zamawiający : pracownicy wydziałów zamówień publicznych, inwestycji, członkowie komisji przetargowych wykonawcy: pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów,… czytaj więcej

Finanse publiczne w praktyce w 2017 roku zasady gospodarki finansowej – dyscyplina finansów publicznych – kontrola zarządcza – budżet zadaniowy – wydatki strukturalne

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-09-06
 • Warszawa, mazowieckie

Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 6-8.09.2017r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia kierowników jednostek i komórek organizacyjnych, głównych księgowych, skarbników, sekretarzy, audytorów wewnętrznych, pracowników działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli Cel szkolenia Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie: gospodarowania środkami publicznymi w świetle ustawy o finansach publicznych, ustaw szczególnych oraz rozporządzeń wykonawczych, zgodnie z prawidłowo określonymi procedurami wewnętrznymi oraz upoważnieniami i pełnomocnictwami założeń rządowej… czytaj więcej

ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN – SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH (2 DNI)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-09-07
 • Poznań, wielkopolskie

Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu:    ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN – SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH (2 DNI) MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA: POZNAŃ (Centrum) 7 – 8.09.2017 r. godz. 10:00 – 16:00 Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20 DOGODNY DOJAZD – SPRAWDŹ >>     ADRESACI SZKOLENIA zamawiający : pracownicy wydziałów zamówień publicznych, inwestycji, członkowie komisji przetargowych wykonawcy: pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów,… czytaj więcej

Dostęp do informacji publicznej

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2017-09-08
 • Warszawa, mazowieckie

  W gąszczu regulacji prawnych, które ulegają ciągłym modyfikacjom i nowelizacjom, konieczne staje się poszerzanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu dostępu do informacji publicznej. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych konsekwencji wynikających z przepisów prawa dla osób odpowiedzialnych w organach administracji publicznej oraz innych podmiotach za udzielanie informacji publicznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu. Szkolenia polecamy dla: pracowników sektora administracji publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za prowadzenie podmiotowych stron… czytaj więcej

ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN – SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH (2 DNI)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-09-11
 • Warszawa, mazowieckie

Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu:    ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN – SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH (2 DNI) MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA: WARSZAWA (Centrum) 11 – 12.09.2017 r. godz. 10:00 – 16:00 Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25 ADRESACI SZKOLENIA zamawiający : pracownicy wydziałów zamówień publicznych, inwestycji, członkowie komisji przetargowych wykonawcy: pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych… czytaj więcej

KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 R. – WARSZTATY

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-09-12
 • Poznań, wielkopolskie

Miejsce i termin szkolenia Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM) Termin: 12 – 13.09.2017r. Godziny: 10:00 – 16:00      Adresaci szkolenia Kierownicy jednostek, dyrektorzy komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni  i pozostali pracownicy odpowiedzialni za organizację pracy, gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w jednostkach sektora finansów publicznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w adekwatnej, efektywnej i skutecznej realizacji kontroli zarządczej, a zwłaszcza procesu zarządzania ryzykiem, w kształcie nadanym… czytaj więcej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO – JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI?

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-09-13
 • Wrocław, dolnoslaskie

Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu:  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO – JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI? MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA: WROCŁAW (Centrum)  13.09.2017 r. godz. 10:00 – 16:00 Hotel Mercure Centrum **** Pl. Dominikański 1  DOGODNY DOJAZD – SPRAWDŹ >>     ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie adresowane jest do pracowników działów zamówień publicznych oraz pozostałych pracowników upoważnionych do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień… czytaj więcej