Zamówienia publiczne w świetle nadchodzącej elektronizacji

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-01-30
 • Szczecin, dolnoslaskie

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie zapoznanie się ze zmianami w funkcjonowaniu rynku zamówien publicznych związanego z obowiązkiem pełnej elektornizacji zamówień publicznych, która nastąpi 18.10.2018. Jak będą wyglądały postępowania po wprowadzeniu elektronizacji? Jakie obowiązki spoczywać będą na zamawiających, a jakie na wykonawcach? Jakie zmiany są konieczne, aby przygotować instytucję do elektornizacji? Tego wszystkiego dowiesz się na szkoleniu! Odbiorcy szkolenia: Specjaliści zamówień publicznych, Pracownicy komórek merytorycznych wnioskujących o udzielenie zamówienia publicznego w jednostce, Osoby wykonujące czynności w postępowaniu, Członkowie Komisji Przetargowych… czytaj więcej

Jak wygrywać przetargi? – Zamówienia publiczne w 2018 r.

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-01-30
 • Poznań, wielkopolskie

Jak wygrywać przetargi? – Zamówienia publiczne w 2018 r. Miejsce i termin szkolenia Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM) Termin: 30.01.2018 r. Godziny: 9:00 – 16:00      Adresaci szkolenia Szkolenie dla wykonawców i dostawców ubiegających się o zamówienia publiczne, pracowników działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych. Cel szkolenia Na tym szkoleniu dowiecie się Państwo oraz zdobędziecie  umiejętności praktyczne m.in.: jak przygotować najkorzystniejszą ofertę i nie… czytaj więcej

Budżet zadaniowy w sektorze publicznym w 2018 roku

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-01-30
 • Poznań, wielkopolskie

Budżet zadaniowy w sektorze publicznym w 2018 roku Miejsce i termin szkolenia Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM) Termin: 30.01.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00      Cel szkolenia Celem szkolenia jest przedstawienie metodologii planowania, ewidencjonowania i sprawozdawczości dotyczącej wydatków/kosztów w układzie zadaniowym w latach 2017-2018 , z uwzględnieniem roli budżetu zadaniowego w planowanej systemu budżetowego. Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez przedstawienie budżetu zadaniowego jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi w sektorze publicznym, które… czytaj więcej

Sprawozdawczość oraz planowanie zamówień publicznych

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-01-30
 • Warszawa, mazowieckie

Czy wiesz, że… … Kontrole zamówień publicznych coraz częściej sprawdzają prawidłowość sporządzenia sprawozdań?   Cel szkolenia Podstawowym celem szkolenia jest wyjaśnienie praktycznych problemów w sporządzeniu sprawozdań. .   Odbiorcy szkolenia       Osoby odpowiedzialne za sporządzanie sprawozdań za zamówienia publiczne.     Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie zakupów w jednostce.   Po szkoleniu… Będziesz wiedział, jak bezbłędnie przygotować sprawozdanie oraz uzyskasz umiejętności tworzenia odpowiedniej dokumentacji na potrzeby zamówień bagatelnych.   Trener: EWARYST KOWALCZYK Prawnik, wykładowca,… czytaj więcej

Największe problemy nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego w 2017r.- wyjaśnienia, komentarze, wzory pism

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-01-31
 • Warszawa, mazowieckie

Szkolenie ma wyjaśnić największe wątpliwości i problemy pojawiające się w związku z nowelizacją. W ramach szkolenia omówione zostaną casusy, wykładowca zaproponuje konkretne rozwiązania prawne i instytucjonalne jak tez wzory pism do stosowania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych.   ODBIORCY SZKOLENIA:Niniejsze szkolenie dedykowane jest dla prawników, pracowników organów w praktyce stosujących w ramach realizacji powierzonych spraw regulacje znowelizowanego KPA.   Trener: Małgorzata Czartoryska   Program   1. Zasada in dubio pro libertate ( art. 7a… czytaj więcej

Zamówienia publiczne do 30 000 euro – jak legalnie i oszczędnie realizować wydatki publiczne przy minimum formalności?

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-01-31
 • Warszawa, mazowieckie

Zamówienia publiczne do 30 000 euro – jak legalnie i oszczędnie realizować wydatki publiczne przy minimum formalności? Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 31.01.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do pracowników działów zamówień publicznych oraz pozostałych pracowników upoważnionych do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, a także kadry kierowniczej odpowiedzialnej za nadzorowanie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie… czytaj więcej

Sprawozdawczość oraz planowanie zamówień publicznych

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-01-31
 • Katowice, slaskie

Czy wiesz, że… … Kontrole zamówień publicznych coraz częściej sprawdzają prawidłowość sporządzenia sprawozdań?   Cel szkolenia Podstawowym celem szkolenia jest wyjaśnienie praktycznych problemów w sporządzeniu sprawozdań. .   Odbiorcy szkolenia       Osoby odpowiedzialne za sporządzanie sprawozdań za zamówienia publiczne.     Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie zakupów w jednostce.   Po szkoleniu… Będziesz wiedział, jak bezbłędnie przygotować sprawozdanie oraz uzyskasz umiejętności tworzenia odpowiedniej dokumentacji na potrzeby zamówień bagatelnych.   Trener: EWARYST KOWALCZYK Prawnik, wykładowca,… czytaj więcej

Abc zamówień publicznych w 2018 r. – szkolenie dla początkujących (2 dni)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-01
 • Warszawa, mazowieckie

Abc zamówień publicznych w 2018 r. – szkolenie dla początkujących (2 dni) Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 1 – 2.02.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia zamawiający : pracownicy wydziałów zamówień publicznych, inwestycji, członkowie komisji przetargowych wykonawcy: pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych Cel szkolenia Celem szkolenia jest w przypadku zamawiających przedstawienie… czytaj więcej

Dotacje ze środków publicznych w 2018 roku – udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania – warsztaty (2 dni)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-01
 • Warszawa, mazowieckie

Dotacje ze środków publicznych w 2018 roku – udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania – warsztaty (2 dni) Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 1 – 2.02.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni, pracownicy działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli, a także przedstawiciele jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, ubiegających… czytaj więcej

Specjalista do spraw zamówień publicznych w 2018 r. – kurs (3 dni)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-06
 • Poznań, wielkopolskie

Specjalista do spraw zamówień publicznych w 2018 r. – kurs (3 dni) Miejsce i termin szkolenia Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM) Termin: 6 – 8.02.2018 r. Godziny 10:00 – 16:00      Adresaci szkolenia Zamawiający i wykonawcy: pracownicy działów zamówień publicznych, kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, pracownicy komórek kontrolnych i audytowych koordynatorzy projektów unijnych pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień… czytaj więcej