Zamówienia publiczne współfinansowane z funduszy UE – jak uniknąć korekt?

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-02-08
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie usystematyzowanie wiedzy na temat celów, zasad, trybów, terminów itd. udzielania zamówień publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem postępowań na realizację usług np. usług szkoleniowych). ODBIORCY SZKOLENIA Pracownicy zamówień publicznych Specjaliści ds. zamówień publicznych Osoby wykonujące czynności w postępowaniu Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych     Trener: Łukasz Czaban Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych. W latach… czytaj więcej

Zamówienia publiczne w świetle nadchodzącej elektronizacji

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-02-08
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie zapoznanie się ze zmianami w funkcjonowaniu rynku zamówien publicznych związanego z obowiązkiem pełnej elektornizacji zamówień publicznych, która nastąpi 18.10.2018. Jak będą wyglądały postępowania po wprowadzeniu elektronizacji? Jakie obowiązki spoczywać będą na zamawiających, a jakie na wykonawcach? Jakie zmiany są konieczne, aby przygotować instytucję do elektornizacji? Tego wszystkiego dowiesz się na szkoleniu! Odbiorcy szkolenia: Specjaliści zamówień publicznych, Pracownicy komórek merytorycznych wnioskujących o udzielenie zamówienia publicznego w jednostce, Osoby wykonujące czynności w postępowaniu, Członkowie Komisji Przetargowych…. czytaj więcej

Postępowanie na roboty i usługi budowlane po nowelizacji Prawa zamówień publicznych w formule „wybuduj” i „zaprojektuj i wybuduj” oraz nowe orzecznictwo

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-02-12
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na szkolenie, które przygotowuje do praktycznego stosowania przepisów ze wskazaniem na ryzyka związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu budowlanego w oparciu o Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych. Trenerka zwróci uwagę na ostatnie zmiany oraz najbardziej newralgiczne obszary związane z powyższą tematyką. ODBIORCY SZKOLENIA Pracownicy działów przygotowania i realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji rządowej, spółek sektorowych Beneficjenci środków unijnych Trener: Ewa Wiktorowska Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych. Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie… czytaj więcej

Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych po nowelizacji 2016

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-02-12
 • Warszawa, mazowieckie

Czy wiesz, że… … w prawie połowie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego kontrolowanych przez Prezesa UZP w 2013 r. stwierdzono uchybienia. Cel szkolenia Zbudowanie solidnego fundamentu (podstaw wiedzy z zakresu zamówień publicznych), jako punktu wyjścia do prawidłowego rozwoju zawodowego na stanowisku Specjalisty ds. Zamówień Publicznych. Odbiorcy szkolenia osoby chcące zostać Specjalistami ds. Zamówień Publicznych kontrolujący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pracownicy zamówień publicznych pragnący uporządkować i odświeżyć swoją wiedzę Po szkoleniu… Nabędziesz umiejętność rozpoznawania naruszenia zasady… czytaj więcej

Zamówienia Publiczne dla początkujących

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-02-13
 • Szczecin, zachodniopomorskie

Cel szkolenia Poznanie podstawowych mechanizmów rządzących systemem zamówień publicznych oraz nabycie umiejętności prawidłowego przygotowania dokumentacji.     Odbiorcy szkolenia   Osoby zaczynające pracę w zamówieniach publicznych i powoływane do komisji przetargowych   Pracownicy merytoryczni, dla których udział w procedurach zamówień publicznych jest dodatkowym zajęciem   Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych     Po szkoleniu… Nabędziesz umiejętność oceny prawidłowości dokonania czynności ustalenia wartości zamówienia, opisu przedmiotu zamawiającego i doboru właściwego trybu.     Trener:… czytaj więcej

Zamówienia publiczne w 2018 r. – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-15
 • Poznań, wielkopolskie

Zamówienia publiczne w 2018 r. – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni) Miejsce i termin szkolenia Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM) Termin: 15-16.02.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00      Adresaci szkolenia Szkolenie dla kierowników jednostek, pracowników wydziałów zamówień publicznych i audytu oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian i interpretacji, w tym przedstawienie najistotniejszych zagadnień z jakimi… czytaj więcej

Zamówienia publiczne w świetle nadchodzącej elektronizacji

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-02-15
 • Kraków, malopolskie

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie zapoznanie się ze zmianami w funkcjonowaniu rynku zamówien publicznych związanego z obowiązkiem pełnej elektornizacji zamówień publicznych, która nastąpi 18.10.2018. Jak będą wyglądały postępowania po wprowadzeniu elektronizacji? Jakie obowiązki spoczywać będą na zamawiających, a jakie na wykonawcach? Jakie zmiany są konieczne, aby przygotować instytucję do elektornizacji? Tego wszystkiego dowiesz się na szkoleniu! Odbiorcy szkolenia: Specjaliści zamówień publicznych, Pracownicy komórek merytorycznych wnioskujących o udzielenie zamówienia publicznego w jednostce, Osoby wykonujące czynności w postępowaniu, Członkowie Komisji Przetargowych…. czytaj więcej

Zamówienia Publiczne w podmiotach leczniczych dla Zamawiających

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-02-15
 • Warszawa, mazowieckie

CEL SZKOLENIA Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zapoznanie Zamawiających z zasadami udzielania i planowania zamówień publicznych. Na szkoleniu zostanie także poruszony gorący temat elektronizacji zamówień publicznych. ODBIORCY SZKOLENIA Szkolenie adresowane jest do Zamawiających prowadzących postępowania na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.       Trenerzy: Hanna Kraszczyńska i Łukasz Czaban Program   Dzień  I –  Hanna Kraszczyńska   Program szkolenia:   Zasady udzielania zamówień:   Zachowanie uczciwej… czytaj więcej

Zamówienia publiczne w świetle nadchodzącej elektronizacji

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-02-19
 • Gdańsk, pomorskie

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie zapoznanie się ze zmianami w funkcjonowaniu rynku zamówien publicznych związanego z obowiązkiem pełnej elektornizacji zamówień publicznych, która nastąpi 18.10.2018. Jak będą wyglądały postępowania po wprowadzeniu elektronizacji? Jakie obowiązki spoczywać będą na zamawiających, a jakie na wykonawcach? Jakie zmiany są konieczne, aby przygotować instytucję do elektornizacji? Tego wszystkiego dowiesz się na szkoleniu! Odbiorcy szkolenia: Specjaliści zamówień publicznych, Pracownicy komórek merytorycznych wnioskujących o udzielenie zamówienia publicznego w jednostce, Osoby wykonujące czynności w postępowaniu, Członkowie Komisji Przetargowych…. czytaj więcej

Zamówienia publiczne w 2018 r. – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-20
 • Wrocław, dolnoslaskie

Zamówienia publiczne w 2018 r. – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni) Miejsce i termin szkolenia Hotel Scandic **** ul. Piłsudskiego 49-57 Termin: 20 – 21.02.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Szkolenie dla kierowników jednostek, pracowników wydziałów zamówień publicznych i audytu oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian i interpretacji, w tym przedstawienie najistotniejszych zagadnień z jakimi spotykają się… czytaj więcej