Zamówienia publiczne do 30 tys. euro.

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-02-20
 • Warszawa, mazowieckie

Czy wiesz, że… … udzielając zamówień publicznych do 30 tys. euro można naruszyć dyscyplinę finansów publicznych? Cel szkolenia Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro służących z jednej strony zachowaniu swobód wynikających z niestosowania Prawa zamówień publicznych, z drugiej uniknięciu ewentualnych nieprawidłowości i zarzutów kontroli finansowej. Na szkoleniu zostanie dokładnie omówiony sposób przygotowania regulaminu udzielania zamówień do 30 tys. euro. Odbiorcy szkolenia Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie zakupów w jednostce…. czytaj więcej

Zamówienia publiczne w świetle nadchodzącej elektronizacji

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-02-20
 • Poznań, wielkopolskie

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie zapoznanie się ze zmianami w funkcjonowaniu rynku zamówien publicznych związanego z obowiązkiem pełnej elektornizacji zamówień publicznych, która nastąpi 18.10.2018. Jak będą wyglądały postępowania po wprowadzeniu elektronizacji? Jakie obowiązki spoczywać będą na zamawiających, a jakie na wykonawcach? Jakie zmiany są konieczne, aby przygotować instytucję do elektornizacji? Tego wszystkiego dowiesz się na szkoleniu! Odbiorcy szkolenia: Specjaliści zamówień publicznych, Pracownicy komórek merytorycznych wnioskujących o udzielenie zamówienia publicznego w jednostce, Osoby wykonujące czynności w postępowaniu, Członkowie Komisji Przetargowych…. czytaj więcej

Zamówienia publiczne w świetle nadchodzącej elektronizacji

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-02-21
 • Katowice, slaskie

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie zapoznanie się ze zmianami w funkcjonowaniu rynku zamówien publicznych związanego z obowiązkiem pełnej elektornizacji zamówień publicznych, która nastąpi 18.10.2018. Jak będą wyglądały postępowania po wprowadzeniu elektronizacji? Jakie obowiązki spoczywać będą na zamawiających, a jakie na wykonawcach? Jakie zmiany są konieczne, aby przygotować instytucję do elektornizacji? Tego wszystkiego dowiesz się na szkoleniu! Odbiorcy szkolenia: Specjaliści zamówień publicznych, Pracownicy komórek merytorycznych wnioskujących o udzielenie zamówienia publicznego w jednostce, Osoby wykonujące czynności w postępowaniu, Członkowie Komisji Przetargowych…. czytaj więcej

Abc zamówień publicznych w 2018 r. – szkolenie dla początkujących (2 dni)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-22
 • Poznań, wielkopolskie

Abc zamówień publicznych w 2018 r. – szkolenie dla początkujących (2 dni) Miejsce i termin szkolenia Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM) Termin: 22 – 23.02.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00      Adresaci szkolenia zamawiający : pracownicy wydziałów zamówień publicznych, inwestycji, członkowie komisji przetargowych wykonawcy: pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych Cel szkolenia Celem szkolenia jest w przypadku zamawiających przedstawienie… czytaj więcej

Zamówienia publiczne w świetle nadchodzącej elektronizacji

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-02-22
 • Łódź, lodzkie

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie zapoznanie się ze zmianami w funkcjonowaniu rynku zamówien publicznych związanego z obowiązkiem pełnej elektornizacji zamówień publicznych, która nastąpi 18.10.2018. Jak będą wyglądały postępowania po wprowadzeniu elektronizacji? Jakie obowiązki spoczywać będą na zamawiających, a jakie na wykonawcach? Jakie zmiany są konieczne, aby przygotować instytucję do elektornizacji? Tego wszystkiego dowiesz się na szkoleniu! Odbiorcy szkolenia: Specjaliści zamówień publicznych, Pracownicy komórek merytorycznych wnioskujących o udzielenie zamówienia publicznego w jednostce, Osoby wykonujące czynności w postępowaniu, Członkowie Komisji Przetargowych…. czytaj więcej

Zmiany w zamówieniach publicznych na prace projektowe i roboty budowlane z uwzględnieniem przepisów wynikających z nowych dyrektyw i aktualnego orzecznictwa.

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-02-22
 • Oświęcim, malopolskie

Zapraszamy na szkolenie, które przygotwuje do praktycznego stosowania przepisów ze wskazaniem na ryzyka związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu budowlanego w oparciu o Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych. Trenerka zwróci uwagę na ostatnie zmiany oraz najbardziej newralgiczne obszary związane z powyższą tematyką. Trener Ewa Wiktorowska Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych. Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia… czytaj więcej

Komisja przetargowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-26
 • Warszawa, mazowieckie

Komisja przetargowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 26.02.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Szkolenie dla członków komisji przetargowej – pracowników merytorycznych zamawiającego. Cel szkolenia Przedstawienie, na licznych przykładach z praktyki, zadań członków komisji przetargowej – pracowników merytorycznych zamawiającego w procesie planowania, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Efektem szkolenia ma być uniknięcie przez uczestników… czytaj więcej

Kontrole prawa zamówień publicznych dla zaawansowanych – aspekty praktyczne i analiza przypadków

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-02-26
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia: Podczas szkolenia, uczestnicy uzyskają wiedzę na temat rodzajów kontroli oraz ich zakresu, w zależności od instytucji, która kontrolę przeprowadza. Sposobów przeprowadzania kontroli oraz jakie newralgiczne punkty powinny być sprawdzane w trakcie kontroli. Odbiorcy szkolenia: Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych Zamawiający, którzy chcą jak najlepiej przygotować się do kontroli zamówień publicznych   Trener: Iwona Holka Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych. Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia. Posiada… czytaj więcej

Kontrole prawa zamówień publicznych dla zaawansowanych – aspekty praktyczne i analiza przypadków

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-02-26
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie zapoznanie się z najczęstszymi naruszeniami wykrywanymi podczas kontroli postępowań oraz usystematyzowanie wiedzy na temat wymierzania korekt finansowych.   Odbiorcy szkolenia: Pracownicy zamówień publicznych Kontrolerzy zamówień publicznych Specjaliści ds. zamówień publicznych Osoby wykonujące czynności w postępowaniu Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia   Trener Iwona Holka Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych. Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia. Posiada praktyczne doświadczenie… czytaj więcej

Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne w świetle nowelizacji z uwzględnieniem regulacji dotyczących elektronizacji postępowań

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-02-26
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest usystematyzowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy w przedmiocie stosowania prawa zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zamówień dotyczących dostaw i usług informatycznych oraz zmian związanych z nowelizacją Prawa zamówień publicznych 2016.   W PROGRAMIE Elektronizacja zamówień publicznych jako jeden z efektów nowelizacji Zamówienia w branży IT – wprowadzenie Specyfika zamówień informatycznych   ODBIORCY SZKOLENIA Osoby mające na co dzień styczność z prawem zamówień publicznych, w szczególności: zamawiający (w tym w szczególności pracownicy jednostek administracji publicznej) wykonawcy (lub… czytaj więcej