Zamówienia publiczne w świetle nadchodzącej elektronizacji

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-02-22
 • Łódź, lodzkie

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie zapoznanie się ze zmianami w funkcjonowaniu rynku zamówien publicznych związanego z obowiązkiem pełnej elektornizacji zamówień publicznych, która nastąpi 18.10.2018. Jak będą wyglądały postępowania po wprowadzeniu elektronizacji? Jakie obowiązki spoczywać będą na zamawiających, a jakie na wykonawcach? Jakie zmiany są konieczne, aby przygotować instytucję do elektornizacji? Tego wszystkiego dowiesz się na szkoleniu! Odbiorcy szkolenia: Specjaliści zamówień publicznych, Pracownicy komórek merytorycznych wnioskujących o udzielenie zamówienia publicznego w jednostce, Osoby wykonujące czynności w postępowaniu, Członkowie Komisji Przetargowych…. czytaj więcej

Etyka i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-22
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności podejmowania etycznych decyzji w kwestiach wątpliwych oraz przeciwdziałania korupcji w instytucji publicznej. Metoda Wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja. Wykładowca Ekspert w dziedzinie etyki, wykładowca, magister psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.Tworzyła programy i nadzorowała projekty edukacyjne dla urzędników państwowych z Polski, krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Afganistanu, prowadzonymi z ramienia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, również we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Doradca w Fundacji Otwarty Dialog, do spraw etyki w organizacji,… czytaj więcej

Abc zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji w 2018 r. – szkolenie dla początkujących (2 dni)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-22
 • Poznań, wielkopolskie

Adresaci szkolenia zamawiający : pracownicy wydziałów zamówień publicznych, inwestycji, członkowie komisji przetargowych wykonawcy: pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych Cel szkolenia Celem szkolenia jest w przypadku zamawiających przedstawienie prawidłowych sposobów udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane od określenia potrzeb do zawarcia umowy, a w przypadku wykonawców, zapoznanie ich z zasadami udzielania zamówień publicznych i wynikającymi z nich prawami i obowiązkami, których przestrzeganie umożliwia skuteczne ubieganie się o zamówienia. Szkolenie… czytaj więcej

RODO, czyli rewolucja w ochronie danych osobowych po 25 maja 2018- jak przygotować się na zmiany?

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-02-22
 • Szczecin, zachodniopomorskie

Zapraszamy na szkolenie praktyczne, którego celem będzie przekazanie i usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat: – zagadnień ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych – dla zaawansowanych – obowiązujących w tym zakresie polskich i europejskich regulacji prawnych – dla zaawansowanych ODBIORCY SZKOLENIA Inspektorzy ochrony danych osobowych administratorzy danych osobowych Dyrektorzy i prezesi jednostek państwowych Właściciele i prezesi firm prywatnych       Trener Adriana Głuchowska Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny… czytaj więcej

Dotacje ze środków publicznych w 2018 roku – udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania – warsztaty (2 dni)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-22
 • Poznań, wielkopolskie

Dotacje ze środków publicznych w 2018 roku – udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania – warsztaty (2 dni) Miejsce i termin szkolenia Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM) Termin: 22 – 23.02.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00      Adresaci szkolenia Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni, pracownicy działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli, a także przedstawiciele jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, ubiegających… czytaj więcej

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. Jak zastosować nowe przepisy w praktyce?

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-23
 • Poznań, wielkopolskie

Cel szkolenia Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian w prawie administracyjnym. Od 1 czerwca 2017 r. weszła w życie najobszerniejsza i najbardziej kompleksowa zmiana Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) w ramach pakietu „ 100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Nowelizacja ma na celu: przyspieszenie postępowań administracyjnych wprowadzenie partnerskich relacji między administracją a obywatelami zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do przypadków naruszenia prawa Metoda Wykład prowadzony w oparciu o prezentację multimedialną oraz ćwiczenia. Możliwość skorzystania… czytaj więcej

RODO, czyli rewolucja w ochronie danych osobowych po 25 maja 2018- jak przygotować się na zmiany?

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-02-23
 • Gdańsk, pomorskie

Zapraszamy na szkolenie praktyczne, którego celem będzie przekazanie i usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat: – zagadnień ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych – dla zaawansowanych – obowiązujących w tym zakresie polskich i europejskich regulacji prawnych – dla zaawansowanych ODBIORCY SZKOLENIA Inspektorzy ochrony danych osobowych administratorzy danych osobowych Dyrektorzy i prezesi jednostek państwowych Właściciele i prezesi firm prywatnych       Trener Adriana Głuchowska Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny… czytaj więcej

Kontrole prawa zamówień publicznych dla zaawansowanych – aspekty praktyczne i analiza przypadków

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-02-26
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia: Podczas szkolenia, uczestnicy uzyskają wiedzę na temat rodzajów kontroli oraz ich zakresu, w zależności od instytucji, która kontrolę przeprowadza. Sposobów przeprowadzania kontroli oraz jakie newralgiczne punkty powinny być sprawdzane w trakcie kontroli. Odbiorcy szkolenia: Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych Zamawiający, którzy chcą jak najlepiej przygotować się do kontroli zamówień publicznych   Trener: Iwona Holka Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych. Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia. Posiada… czytaj więcej

Zmiany w procedurze administracyjnej. Postępowanie administracyjne i jego najnowsza nowelizacja.

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-26
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie m.in. obowiązującej procedury administracyjnej, nowych zasad wymierzania kar administracyjnych, nowego środka zaskarżenia w postaci sprzeciwu od decyzji , a także zmianach w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Metoda Wykład prowadzony w oparciu o prezentację multimedialną oraz ćwiczenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji. Wykładowca Prawnik, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, dostępu do informacji publicznej, prawa autorskiego, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, adwokat, wspólnik w jednej z kancelarii prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego… czytaj więcej

Komisja przetargowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-26
 • Warszawa, mazowieckie

Komisja przetargowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 26.02.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Szkolenie dla członków komisji przetargowej – pracowników merytorycznych zamawiającego. Cel szkolenia Przedstawienie, na licznych przykładach z praktyki, zadań członków komisji przetargowej – pracowników merytorycznych zamawiającego w procesie planowania, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Efektem szkolenia ma być uniknięcie przez uczestników… czytaj więcej