Warsztaty eksperckie – Szacowanie ryzyka i ocena skutków zgodnie z RODO

 • Organizator: Centrum Szkoleń IOD
 • 2019-07-24
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy do udziału w nowych i wyjątkowych warsztatach eksperckich, które powstały w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pierwszego roku obowiązywania i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Warsztaty skierowane są do inspektorów ochrony danych oraz osób i/lub zespołów zajmujących się ochroną danych w organizacji. Uczestnicy warsztatów otrzymają wyjaśnienie najważniejszych pojęć… czytaj więcej

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2019-08-06
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)>>>   Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt. Szkolenie polecamy dla: Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy. Metody, które zastosujemy podczas szkolenia: Wykład Prezentacja multimedialna Ćwiczenia warsztatowe Program… czytaj więcej

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wg. projektu 2019 r. Zasadnicze zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzone ustawą z dnia : Nr druku: 3137

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-09-10
 • Warszawa, mazowieckie

Inne terminy: 11.09.2019 r. Katowice 30.09.2019 r. Gdańsk PROGRAM: 1. Obligatoryjne postępowanie przygotowawcze przed postępowaniem rozpoznawczym (art. 2051.  – 2058 k.p.c.). 2. Plan rozprawy 3. Możliwość nagrywania dźwięku z rozprawy 4. Weryfikacja wartości przedmiotu sporu (art.25 k.p.c.) 5. Właściwość miejscowa sądu ( arft.34- 451 ). 6. Podstawy wyłączenia sędziego 7. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu apelacyjnym 8. Obowiązek wnoszenia pism na urzędowych formularzach 9. Doręczenia elektroniczne 10…. czytaj więcej

Istotne zmiany w przepisach Regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej – zasady pracy w sekretariatach sądów powszechnych oraz archiwizacja akt

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-09-16
 • Rzeszów, podkarpackie

Inne terminy szkoleń: 20.09.2019 r. Warszawa 07.10.2019 r. Kraków 21.10.2019 r.  Szczecin 04.11.2019 r. Białystok 18.11.2019 r. Poznań Cel szkolenia i program I. Zmiany w przepisach Regulaminu urzędowania sądów powszechnych istotne dla pracowników sekretariatów sądowych:  1) zmiana katalogu spraw pilnych;   2) definicje: referatu, orzecznika, sędziego, osoby funkcyjnej, Systemu Losowego Przydziału Spraw;    3) podział obowiązków służbowych, w tym upoważnienie kierowników sekretariatów odpowiedzialnych za wykonywanie określonych zadań do dalszego powierzania… czytaj więcej

PRZETWARZANIE DANYCH PRACOWNIKÓW – nowelizacja przepisów RODO i wytyczne UODO dla pracodawców

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2019-09-19
 • Kraków, malopolskie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: PRZETWARZANIE DANYCH PRACOWNIKÓW – nowelizacja przepisów RODO i wytyczne UODO dla pracodawców>>>> Każdy Pracodawca jest szczególnie narażony na daleko idące konsekwencje braku implementacji obowiązujących przepisów prawa pracy oraz ochrony danych, gdyż w działach HR, personalnych i kadrowych posiada on olbrzymie ilości danych swych pracowników i osób współpracujących, stanowiących także dane szczególnych kategorii. Polski ustawodawca przygotował zmiany nowelizacyjne w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych pracowniczych w kontekście samego zatrudnienia, jak również… czytaj więcej

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2019-09-26
 • Warszawa, mazowieckie

  Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową: Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty>>> Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt. Szkolenie polecamy dla: Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy. Metody, które zastosujemy podczas szkolenia: Wykład Prezentacja multimedialna Ćwiczenia… czytaj więcej

Elektronizacja zamówień publicznych – szkolenie dla prawników

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-09-26
 • Warszawa, mazowieckie

Inne terminy:   11.10.2019r. Kraków   17.10.2019r. Poznań   23.10.2019r. Toruń 06.11.2019r. Łódź 22.11.2019r. Lublin 29.11.2019 r. Warszawa Cel szkolenia A. Wpływ elektronizacji zamówień publicznych na przygotowanie postępowania B. Przebieg postępowania a elektronizacja zamówień     1. Etap składania ofert lub wniosków   a. Składania ofert/wniosków   b. Składanie JEDZ   c. Składanie innych elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia   d. Forma elektroniczna dokumentu   e. Postać elektroniczna dokumentu   f. Podpis elektroniczny  … czytaj więcej

Kodeks Postępowania Administracyjnego – jako formalna podstawa postępowań administracyjnych prowadzonych przez PUP i WUP

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-09-27
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program   Co ostatnio procedowano w KPA.   KPA jako podstawowy akt procesowy.   Charakterystyka KPA.   Kodeks postępowania administracyjnego a ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.   Zasady ogólne postępowania administracyjnego w praktyce PUP i WUP.   Sprawa administracyjna-konkretyzacja sprawy administracyjnej   Zakres stosowania przepisów KPA (czyli do czego się je stosuje).   Zakres obowiązywania – wyłączenia   8.1. Zakres obowiązywania – wyłączenia… czytaj więcej

Najnowsze zmiany procedury cywilnej

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-09-27
 • Toruń , kujawko-pomorskie

  Inne terminy:   20.09.2019 r. Zielona Góra 23.09.2019 Warszawa 07.10.2019 Poznań 14.10.2019 Kraków 21.10.2019 Szczecin 05.11.2019 Warszawa   Cel szkolenia i program   Adresaci szkolenia:    Wykład adresowany jest głównie do profesjonalnych pełnomocników adwokatów i radców prawnych oraz osób uczestniczących w aplikacjach przygotowujących do wykonywania wskazanych zawodów.   Cel szkolenia :   Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Szkolenie to pozwoli… czytaj więcej

Elektronizacja zamówień publicznych – szkolenie dla pracowników administracji publicznej

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-09-27
 • Warszawa, mazowieckie

Inne terminy:   10.10.2019r. Kraków 10.10.2019 r. Kraków 18.10.2019r. Poznań   22.10.2019r. Toruń   07.11.2019r. Łódź   21.11.2019r. Lublin   28.11.2019r. Warszawa   Cel szkolenia   A. Wpływ elektronizacji zamówień publicznych na przygotowanie postępowania   B. Przebieg postępowania a elektronizacja zamówień     1. Etap składania ofert lub wniosków   a. Składania ofert/wniosków   b. Składanie JEDZ   c. Składanie innych elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia   d. Forma… czytaj więcej