Warsztaty eksperckie – Szacowanie ryzyka i ocena skutków zgodnie z RODO

 • Organizator: Centrum Szkoleń IOD
 • 2019-09-24
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy do udziału w nowych i wyjątkowych warsztatach eksperckich, które powstały w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pierwszego roku obowiązywania i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).   Warsztaty skierowane są do inspektorów ochrony danych oraz osób i/lub zespołów zajmujących się ochroną danych w organizacji.   Uczestnicy warsztatów otrzymają wyjaśnienie… czytaj więcej

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2019-09-26
 • Warszawa, mazowieckie

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową: Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty>>> Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt. Szkolenie polecamy dla: Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy. Metody, które zastosujemy podczas szkolenia: Wykład Prezentacja multimedialna Ćwiczenia warsztatowe… czytaj więcej

Elektronizacja zamówień publicznych – szkolenie dla prawników

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-09-26
 • Warszawa, mazowieckie

Inne terminy: 11.10.2019r. Kraków 18.10.2019r. Poznań 23.10.2019r. Toruń 07.11.2019r. Łódź 22.11.2019r. Lublin 29.11.2019 r. Warszawa Cel szkolenia A. Wpływ elektronizacji zamówień publicznych na przygotowanie postępowania B. Przebieg postępowania a elektronizacja zamówień     1. Etap składania ofert lub wniosków   a. Składania ofert/wniosków   b. Składanie JEDZ   c. Składanie innych elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia   d. Forma elektroniczna dokumentu   e. Postać elektroniczna dokumentu   f. Podpis elektroniczny   g. Elektroniczne środki… czytaj więcej

Kodeks Postępowania Administracyjnego – jako formalna podstawa postępowań administracyjnych prowadzonych przez PUP i WUP

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-09-27
 • Poznań, wielkopolskie

 Inne terminy: 04.10.2019 r. Kraków 08.11.2019 r. Warszawa 15.11.2019 r. Lublin 13.12.2019 r. Gdańsk Cel szkolenia i program 1. Co ostatnio procedowano w KPA. 2. KPA jako podstawowy akt procesowy. 3. Charakterystyka KPA. 4. Kodeks postępowania administracyjnego a ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 5. Zasady ogólne postępowania administracyjnego w praktyce PUP i WUP. 6. Sprawa administracyjna-konkretyzacja sprawy administracyjnej 7. Zakres stosowania przepisów KPA (czyli do czego… czytaj więcej

Elektronizacja zamówień publicznych – szkolenie dla pracowników administracji publicznej

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-09-27
 • Warszawa, mazowieckie

Inne terminy: 10.10.2019 r. Kraków 17.10.2019r. Poznań 22.10.2019r. Toruń 06.11.2019r. Łódź 21.11.2019r. Lublin 28.11.2019r. Warszawa Cel szkolenia   A. Wpływ elektronizacji zamówień publicznych na przygotowanie postępowania B. Przebieg postępowania a elektronizacja zamówień   1. Etap składania ofert lub wniosków   a. Składania ofert/wniosków   b. Składanie JEDZ   c. Składanie innych elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia   d. Forma elektroniczna dokumentu   e. Postać elektroniczna dokumentu   f. Podpis… czytaj więcej

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2019-10-02
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym (EZD)>>>   Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt. Szkolenie polecamy dla: Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy. Metody, które zastosujemy podczas szkolenia: Wykład Prezentacja multimedialna Ćwiczenia warsztatowe… czytaj więcej

Legalizacja pracy cudzoziemców – Urzędy Pracy 2019r.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-10-04
 • Warszawa, mazowieckie

Inne terminy: 30.10.2019 r.  Wrocław 08.11.2019 r. Kraków Cel szkolenia i program 1. Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę    – Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia    – Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?   – Przepisy proceduralne oraz organ odwoławczy   – Przykłady praktyczne    2. Praca sezonowa   – Kto może uzyskać… czytaj więcej

Nowelizacja przepisów postępowania cywilnego – w świetle „dużej nowelizacji KPC”

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-10-10
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program I. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (podpisana przez Prezydenta RP 24 lipca 2019 r.); 1. Przygotowanie sprawy do rozpoznania (ze szczególnym uwzględnieniem takich instytucji jak: posiedzenie przygotowawcze oraz plan rozprawy) oraz zmiany w zakresie systemu koncentracji materiału procesowego dotyczące przedstawiania twierdzeń i dowodów (porównanie rozwiązań nowych, obecnych oraz poprzednio obowiązujących w postępowaniu cywilnym); 2. Nadużycie prawa procesowego oraz mechanizmy prawne, mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku (przykładowo,… czytaj więcej

Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności z rozliczaniem praw spółkowych jako składnika majątku wspólnego i rozliczenie konkubinatu w orzecznictwie Sądu Najwyższego

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-10-10
 • Warszawa, mazowieckie

 Cel szkolenia: 1.Wspólność ustawowa jako wspólność bezudziałowa 2.Pojęcie „majątku wspólnego” 3.Wkład w spółce cywilnej pokryty z majątku odrębnego małżonka 4.Nabycie przez małżonka udziału w spółce kapitałowej za środki z majątku wspólnego 5.Przynależność praw spółkowych do majątków małżonków 6.Rozliczenia między małżonkami spraw spółkowych jako składnika majątku wspólnego 7.Przedmiot podziału 8.Ustalenie składu majątku, wartości oraz sposób wyjścia z niepodzielności 9.Rozliczenie budowy na gruncie stanowiącym majątek osobisty małżonka 10.Konkubent jako uczestnik postępowania w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków… czytaj więcej

Zarządzanie sobą w stresie wynikające z pracy w Urzędzie pracy

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-10-10
 • Katowice, slaskie

  Cele szkolenia   Dostarczyć wiedzy, umiejętności i narzędzi w zakresie praktycznego zapobiegania i radzeniu sobie ze stresem uwzględniającą specyfikę pracy w Urzędzie Pracy.   Cele szczegółowe szkolenia:   1. Przekazanie wiedzy nt. determinant sytuacji trudnej pracownika Urzędu Pracy.   Uczestnicy:   potrafią zdiagnozować sytuację jako trudną   potrafią spojrzeć na sytuację z różnych perspektyw   potrafią określić bariery, występujące w sytuacji trudnej oraz znaleźć dla nich rozwiązanie   Nabycie umiejętności zarządzania emocjami w sytuacji stresowej… czytaj więcej