Zmiany w Karcie Nauczyciela po 1 stycznia 2018 r.

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2018-01-11
 • Warszawa, mazowieckie

  Cel szkolenia: zapoznanie uczestników ze wszystkimi zmianami ustawy Karta Nauczyciela, które wejdą w życie 1.01.2018 r. oraz skorelowanie tych zmian z przepisami przejściowymi obowiązującymi do 29 lutego 2020 r. znajdującymi się w Ustawie – Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe.   Korzyści dla uczestników szkolenia: wyjaśnienie i uporządkowanie zmian i spraw wątpliwych, co zapewne stworzy sprzyjające warunki do stosowania przepisów w praktyce w tak trudnym okresie, kiedy jednocześnie zmian dokonano w kilku ustawach.   Uwaga! Po zakończeniu części… czytaj więcej

Budżet zadaniowy w sektorze publicznym w 2018 roku

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-01-23
 • Warszawa, mazowieckie

Budżet zadaniowy w sektorze publicznym w 2018 roku Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 23.01.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Cel szkolenia Celem szkolenia jest przedstawienie metodologii planowania, ewidencjonowania i sprawozdawczości dotyczącej wydatków/kosztów w układzie zadaniowym w latach 2017-2018 , z uwzględnieniem roli budżetu zadaniowego w planowanej systemu budżetowego. Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez przedstawienie budżetu zadaniowego jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi w sektorze publicznym, które… czytaj więcej

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w roku 2018

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-01-24
 • Warszawa, mazowieckie

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w roku 2018 Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 24.01.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Cel szkolenia Celem szkolenia jest poznanie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Udział w szkoleniu umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących osób objętych odpowiedzialnością, w tym kierownika jednostki i upoważnionych pracowników, czynów stanowiących naruszenie dyscypliny, jak również orzekanych za nie kar oraz postępowania. Metoda Wykład… czytaj więcej

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym w 2018 r. – warsztaty

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-01-25
 • Warszawa, mazowieckie

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym w 2018 r. – warsztaty Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 25 – 26.01.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Kierownicy jednostek, dyrektorzy komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni  i pozostali pracownicy odpowiedzialni za organizację pracy, gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w jednostkach sektora finansów publicznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom… czytaj więcej

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2018-01-29
 • Warszawa, mazowieckie

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją to system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, realizowany w ramach systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.). Korzyści dla uczestników Celem szkolenia jest: •Poznanie zasad organizacji pracy kancelaryjnej i zasad obiegu dokumentacji w jednostce organizacyjnej w systemie EZD…. czytaj więcej

Budżet zadaniowy w sektorze publicznym w 2018 roku

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-01-30
 • Poznań, wielkopolskie

Budżet zadaniowy w sektorze publicznym w 2018 roku Miejsce i termin szkolenia Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM) Termin: 30.01.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00      Cel szkolenia Celem szkolenia jest przedstawienie metodologii planowania, ewidencjonowania i sprawozdawczości dotyczącej wydatków/kosztów w układzie zadaniowym w latach 2017-2018 , z uwzględnieniem roli budżetu zadaniowego w planowanej systemu budżetowego. Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez przedstawienie budżetu zadaniowego jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi w sektorze publicznym, które… czytaj więcej

Dotacje ze środków publicznych w 2018 roku – udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania – warsztaty (2 dni)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-01
 • Warszawa, mazowieckie

Dotacje ze środków publicznych w 2018 roku – udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania – warsztaty (2 dni) Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 1 – 2.02.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni, pracownicy działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli, a także przedstawiciele jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, ubiegających… czytaj więcej

Finanse publiczne w praktyce w 2018 roku. Zasady gospodarki finansowej – dyscyplina finansów publicznych – kontrola zarządcza – budżet zadaniowy

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-06
 • Poznań, wielkopolskie

Finanse publiczne w praktyce w 2018 roku. Zasady gospodarki finansowej – dyscyplina finansów publicznych – kontrola zarządcza – budżet zadaniowy Miejsce i termin szkolenia Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM) Termin: 6 – 8.02.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00      Adresaci szkolenia kierowników jednostek i komórek organizacyjnych, głównych księgowych, skarbników, sekretarzy, audytorów wewnętrznych, pracowników działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli Cel szkolenia Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności… czytaj więcej

Finanse publiczne w praktyce w 2018 roku – warsztaty. Zasady gospodarki finansowej – dyscyplina finansów publicznych – kontrola zarządcza – budżet zadaniowy

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-07
 • Zakopane, malopolskie

Finanse publiczne w praktyce w 2018 roku – warsztaty. Zasady gospodarki finansowej – dyscyplina finansów publicznych – kontrola zarządcza – budżet zadaniowy Miejsce i termin szkolenia Hotel WERSAL*** ul. Tetmajera 14 a Termin: 7 – 9.02.2018 r. Adresaci szkolenia kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni, pracownicy działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli Cel szkolenia Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie: stosowania wprowadzonych ostatnio zmian oraz założeń… czytaj więcej

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym w 2018 r. – warsztaty

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-02-15
 • Poznań, wielkopolskie

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym w 2018 r. – warsztaty Adresaci szkolenia Kierownicy jednostek, dyrektorzy komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni  i pozostali pracownicy odpowiedzialni za organizację pracy, gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w jednostkach sektora finansów publicznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w adekwatnej, efektywnej i skutecznej realizacji kontroli zarządczej, a zwłaszcza procesu zarządzania ryzykiem, w kształcie nadanym ustawą o finansach publicznych, zgodnie ze standardami oraz wytycznymi Ministra Finansów oraz zdrowym… czytaj więcej