Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

  • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
  • 2018-10-25
  • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)>>> Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt.   Szkolenie polecamy dla:   Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy.   Metody, które zastosujemy podczas szkolenia:   Wykład   Prezentacja… czytaj więcej

Gospodarka odpadami – ewidencjonowanie i sprawozdawczość

  • Organizator: Agencja SEDNO Sp. z o.o.
  • 2018-11-02
  • Wrocław, dolnoslaskie

Krótko o szkoleniu: Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce odpadami szkolenie z praktycznymi rozwiązaniami, analizy przypadków, praca na przykładach. Korzyści ze szkolenia: Uczestnik szkolenia nabywa wiedzę niezbędną do prowadzenia w sposób samodzielny kompleksowej, bieżącej ewidencji odpadów oraz corocznych zbiorczych zestawień danych o odpadach. Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: Uczestnik nabywa umiejętności w zakresie: • poprawnej klasyfikacji odpadów zgodnie katalogiem odpadów i w myśl obowiązujących zasad prawnych; • prowadzenia wymaganych prawem ewidencji; • sporządzania corocznych sprawozdań o odpadach; • regulacji prawnych w zakresie… czytaj więcej