Zarządzanie zasobami ludzkimi – warsztaty praktyczne

 • Organizator: Agencja SEDNO Sp. z o.o.
 • 2018-01-10
 • Legnica, dolnoslaskie

Każdy, kto ma wpływ na losy innych, kto zarządza choćby jednym pracownikiem, powinien znać podstawy zarządzania ludźmi. Można się tego uczyć latami – na własnych błędach, bądź na naszym dwudniowym szkoleniu. Korzyści ze szkolenia: • poznanie metod zarządzania pracownikami • Poznanie sposobów motywacji pracowników w zależności od stażu pracy, typów osobowości i indywidualnych potrzeb • Poznanie procesów zachodzących w zespole • Wiedza na temat zarządzania zmianą i pracy z oporem • Wiedza na temat rozpoznawania oznak stresu… czytaj więcej

Zmiany w Karcie Nauczyciela po 1 stycznia 2018 r.

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2018-01-11
 • Warszawa, mazowieckie

  Cel szkolenia: zapoznanie uczestników ze wszystkimi zmianami ustawy Karta Nauczyciela, które wejdą w życie 1.01.2018 r. oraz skorelowanie tych zmian z przepisami przejściowymi obowiązującymi do 29 lutego 2020 r. znajdującymi się w Ustawie – Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe.   Korzyści dla uczestników szkolenia: wyjaśnienie i uporządkowanie zmian i spraw wątpliwych, co zapewne stworzy sprzyjające warunki do stosowania przepisów w praktyce w tak trudnym okresie, kiedy jednocześnie zmian dokonano w kilku ustawach.   Uwaga! Po zakończeniu części… czytaj więcej

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2018-01-25
 • Warszawa, mazowieckie

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy.  Korzyści dla uczestników Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidencji i rozliczania, dokumentowania wydatków z ZFŚS. Uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia kosztów ZFŚS oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.    Szkolenia polecamy dla Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z zakładowym… czytaj więcej

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2018-01-29
 • Warszawa, mazowieckie

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją to system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, realizowany w ramach systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.). Korzyści dla uczestników Celem szkolenia jest: •Poznanie zasad organizacji pracy kancelaryjnej i zasad obiegu dokumentacji w jednostce organizacyjnej w systemie EZD…. czytaj więcej