Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wg. projektu 2019 r. Zasadnicze zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzone ustawą z dnia : Nr druku: 3137

  • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
  • 2019-05-14
  • Kraków, malopolskie

Inne terminy: 21.05.2019 – Wrocław 28.05.2019 – Warszawa PROGRAM: 1. Obligatoryjne postępowanie przygotowawcze przed postępowaniem rozpoznawczym (art. 2051.  – 2058 k.p.c.). 2. Plan rozprawy 3. Możliwość nagrywania dźwięku z rozprawy 4. Weryfikacja wartości przedmiotu sporu (art.25 k.p.c.) 5. Właściwość miejscowa sądu ( arft.34- 451 ). 6. Podstawy wyłączenia sędziego 7. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu apelacyjnym 8. Obowiązek wnoszenia pism na urzędowych formularzach 9. Doręczenia elektroniczne 10…. czytaj więcej

Projektowane zmiany procedury cywilnej

  • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
  • 2019-05-14
  • Poznań, mazowieckie

Inne terminy 14.05.2019 r. – Poznań 21.05.2019 r. – Warszawa   Adresaci szkolenia: Wykład adresowany jest głównie do profesjonalnych pełnomocników adwokatów i radców prawnych oraz osób uczestniczących w aplikacjach przygotowujących do wykonywania wskazanych zawodów.   Cel szkolenia : Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z proponowanymi najnowszymi zmianami w procedurze cywilnej zmierzającymi do przyśpieszenia postępowania sądowego…. czytaj więcej

Nowelizacja przepisów postępowania cywilnego – w świetle projektów ustawodawcy oraz propozycji środowisk prawniczych (aspekty praktyczne)

  • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
  • 2019-05-23
  • Gorzów Wielkopolski, lubuskie

Inne terminy: 25.04.2019 Warszawa Cel szkolenia: – szkolenie ma przede wszystkim charakter praktyczny – jego głównym celem jest wyjaśnienie praktycznych konsekwencji proponowanych zmian oraz związanych z tym szans, korzyści i zagrożeń; – celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie proponowanych zmian dotyczących przepisów postępowania cywilnego (zarówno sformułowanych w postaci projektów ustawodawcy, jak i w formie postulatów zgłaszanych przez przedstawicieli środowisk prawniczych), jak także skonfrontowanie proponowanych zmian z aktualnymi przepisami postępowania cywilnego – w tym w kontekście… czytaj więcej