Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2017-12-20
 • Warszawa, dolnoslaskie

Celem szkolenia jest uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie najbardziej powszechnych umów występujących w obrocie cywilnoprawnym. Istotne jest aby uczestnicy poznali nie tylko aspekty teoretyczne ale elementy praktyczne potrzebne w pracy zawodowej. Pozytywnym aspektem niniejszego szkolenia jest omówienie typowych umów cywilnoprawnych i wskazanie sposobu egzekwowania od podmiotów, które nie zawsze zachowują należytą staranność przy wykonywaniu zobowiązań. Ponadto uczestnicy zapoznają się z nowymi konstrukcjami umów tj. umową o partnerstwie publiczno-prawnym oraz umową timesharingu która wejdzie w życie w kwietniu 2012… czytaj więcej

Trzynastka – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2018-01-10
 • Warszawa, mazowieckie

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zasadami nabywania prawa do trzynastki, ustalenie jej wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek budżetowych, zwanej trzynastką. Efektem szkolenia jest bezkolizyjne stosowanie w praktyce przepisów ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej poprzez zapoznanie się także z wykładnią i orzecznictwem Sądu Najwyższego. Zapewne pomocne będzie rozwiązywanie casusów przedstawionych przez uczestników szkolenia a także wynikających z mojej praktyki.    … czytaj więcej

Zmiany w Karcie Nauczyciela po 1 stycznia 2018 r.

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2018-01-11
 • Warszawa, mazowieckie

  Cel szkolenia: zapoznanie uczestników ze wszystkimi zmianami ustawy Karta Nauczyciela, które wejdą w życie 1.01.2018 r. oraz skorelowanie tych zmian z przepisami przejściowymi obowiązującymi do 29 lutego 2020 r. znajdującymi się w Ustawie – Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe.   Korzyści dla uczestników szkolenia: wyjaśnienie i uporządkowanie zmian i spraw wątpliwych, co zapewne stworzy sprzyjające warunki do stosowania przepisów w praktyce w tak trudnym okresie, kiedy jednocześnie zmian dokonano w kilku ustawach.   Uwaga! Po zakończeniu części… czytaj więcej

Zatrudnianie cudzoziemców

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2018-01-16
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Podczas szkolenia omówione zostaną regulacje prawne dotyczące przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich legalnej pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i sytuacje gdy nie jest ono wymagane), podleganie podatkom, ubezpieczeniom społecznym ( ZUS). Korzyści dla uczestników: Usystematyzowanie wiedzy na temat rygorów i wymogów proceduralnych prawa przy zarządzaniu pracą cudzoziemców w Polsce, oraz nabycie praktycznych umiejętności… czytaj więcej

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2018-01-25
 • Warszawa, mazowieckie

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy.  Korzyści dla uczestników Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidencji i rozliczania, dokumentowania wydatków z ZFŚS. Uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia kosztów ZFŚS oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.    Szkolenia polecamy dla Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z zakładowym… czytaj więcej

Kodeks Pracy po nowelizacji w 2016 roku

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2018-02-15
 • Warszawa, mazowieckie

  Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników z obszaru prawa pracy.   Korzyści dla uczestników: Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę na temat zmian w Prawie pracy na rok 2016. Zdobyta wiedza umożliwi stosowanie w praktyce nowych rozwiązań prawnych. Szkolenie polecamy dla: Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z prawem pracy, pracowników działów kadrowo-płacowych, pracowników działów księgowych, oraz wszystkich tych którzy zamierzają pogłębić swoją wiedzę z poruszanych na szkoleniu tematów. Metody pracy,… czytaj więcej