Prof. Jerzy Bralczyk – Sztuka mówienia – o perswazji i manipulacji językowej

  • Organizator: Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
  • 2018-10-23
  • Warszawa, mazowieckie

I.   Część wykładowa: Sztuka mówienia i perswazja językowa 1.  Mówienie, przemawianie, rozmawianie. Świadomość zasad a spontaniczność komunikacji. Podstawowe cechy dobrego mówcy i rozmówcy: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z odbiorcami; wiarygodność; sprawność językowa. 2.  Różne poziomy kontaktu: czynniki sytuacyjne; mowa ciała; elementy artykulacji i prozodii; czynniki językowe: gramatyka i słownictwo. 3.  Poprawność językowa, zrozumiałość wypowiedzi i jej sugestywność. Czynniki ułatwiające zapamiętanie wypowiedzi. 4.  Podstawowe zasady warunków skuteczności działań językowych. Dobór właściwych środków językowych… czytaj więcej