Koszty postępowania egzekucyjnego w egzekucji administracyjnej w ujęciu wierzycieli i organów egzekucyjnych. Najnowsze orzecznictwo sądowe.

  • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
  • 2019-04-10
  • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program 1. Opłata manipulacyjna – podstawy prawne naliczania i poboru. 2. Opłata egzekucyjna – podstawy prawne naliczania i poboru. 3. Zasady zaokrąglania kosztów egzekucyjnych i opłaty manipulacyjnej. Koszty upomnienia. 4. Wydatki egzekucyjne w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. 5. Koszty egzekucyjne –zasady poboru, podziału pomiędzy organy egzekucyjne oraz tryb wydawania postanowień kosztowych. 6. Podstawy i tryb zwrotu kosztów egzekucyjnych. 7. Udzielanie ulg w spłacie należności kosztowych. 8. Przedawnienie kosztów egzekucyjnych i kosztów… czytaj więcej

Praktyczne aspekty postępowania restrukturyzacyjnego. Uprawnienia i obowiązki wierzycieli, dłużnika oraz organów postępowania restrukturyzacyjnego.

  • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
  • 2019-04-15
  • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program Program: 1. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego – obowiązki Dłużnika w zakresie skutecznego złożenia wniosku restrukturyzacyjnego:  pojęcie niewypłacalności i zagrożenia niewypłacalnością zakres podmiotowy stosowania ustawy Prawo restrukturyzacyjne przesłanki wszczęcia i prowadzenia poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych przesłanki negatywne wydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego 2. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych,  ich charakterystyka i przebieg: kryteria wyboru postępowania restrukturyzacyjnego postępowanie o zatwierdzenie układu przyspieszone postępowania układowego postępowanie układowe postępowanie sanacyjne wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na postępowania… czytaj więcej