Aspekty prawne obrotu gruntami rolnymi na nowych zasadach ustalonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego od dnia 26 czerwca 2019 r. ( Dz.U.2019, poz.817).

  • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
  • 2019-09-09
  • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program 1. Możliwość nabycia nieruchomości rolnej do 1 ha przez osoby nie  będące rolnikami i to bez ograniczenia limitem.   2. Ułatwienia w nabyciu nieruchomości rolnej w miastach.   3. Rozszerzenia katalogu  podmiotów  na rzecz których można zbyć nieruchomość rolną bez zgody KOWR-u  oraz za zgodą KOWR-u.   4. Zwolnienia przedmiotowe z rygorów u.k.u.r.   5. Skrócenie obowiązku  prowadzenia  gospodarstwa rolnego  na nabytej  nieruchomości rolnej  z `10 lat  do 5 lat  i utrzymanie tego  obowiązku… czytaj więcej