Gospodarka odpadami – ewidencjonowanie i sprawozdawczość

  • Organizator: Agencja SEDNO Sp. z o.o.
  • 2018-11-02
  • Wrocław, dolnoslaskie

Krótko o szkoleniu: Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce odpadami szkolenie z praktycznymi rozwiązaniami, analizy przypadków, praca na przykładach. Korzyści ze szkolenia: Uczestnik szkolenia nabywa wiedzę niezbędną do prowadzenia w sposób samodzielny kompleksowej, bieżącej ewidencji odpadów oraz corocznych zbiorczych zestawień danych o odpadach. Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: Uczestnik nabywa umiejętności w zakresie: • poprawnej klasyfikacji odpadów zgodnie katalogiem odpadów i w myśl obowiązujących zasad prawnych; • prowadzenia wymaganych prawem ewidencji; • sporządzania corocznych sprawozdań o odpadach; • regulacji prawnych w zakresie… czytaj więcej