Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

  • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
  • 2017-10-09
  • Warszawa, mazowieckie

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją to system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, realizowany w ramach systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.). Korzyści dla uczestników Celem szkolenia jest: •Poznanie zasad organizacji pracy kancelaryjnej i zasad obiegu dokumentacji w jednostce organizacyjnej w systemie EZD…. czytaj więcej

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w oświacie w świetle znowelizowanych przepisów prawa

  • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
  • 2017-10-16
  • Warszawa, mazowieckie

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w oświacie to szereg przepisów prawnych, które przysparzają wiele wątpliwości i budzą szereg kontrowersji. Korzyści dla uczestników: •    poznanie zasad prawidłowego stosowania przepisów regulujących wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych. •    zdobycie umiejętności właściwego ujmowania składników wynagrodzeń do podstaw wynagrodzeń rocznych, dodatków uzupełniających, urlopów i ekwiwalentów oraz świadczeń chorobowych. •    nabycie umiejętności ustalenia wymiaru etatu w przypadku łączonego pensum. •    poznanie sposobów naliczania średnich z godzin i innych składników do wynagrodzeń urlopowych nauczycieli placówek… czytaj więcej