Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
  • 2018-01-25
  • Warszawa, mazowieckie

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy.  Korzyści dla uczestników Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidencji i rozliczania, dokumentowania wydatków z ZFŚS. Uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia kosztów ZFŚS oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.    Szkolenia polecamy dla Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z zakładowym… czytaj więcej

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

  • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
  • 2018-01-29
  • Warszawa, mazowieckie

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją to system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, realizowany w ramach systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.). Korzyści dla uczestników Celem szkolenia jest: •Poznanie zasad organizacji pracy kancelaryjnej i zasad obiegu dokumentacji w jednostce organizacyjnej w systemie EZD…. czytaj więcej

Największe problemy nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego w 2017r.- wyjaśnienia, komentarze, wzory pism

  • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
  • 2018-01-31
  • Warszawa, mazowieckie

Szkolenie ma wyjaśnić największe wątpliwości i problemy pojawiające się w związku z nowelizacją. W ramach szkolenia omówione zostaną casusy, wykładowca zaproponuje konkretne rozwiązania prawne i instytucjonalne jak tez wzory pism do stosowania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych.   ODBIORCY SZKOLENIA:Niniejsze szkolenie dedykowane jest dla prawników, pracowników organów w praktyce stosujących w ramach realizacji powierzonych spraw regulacje znowelizowanego KPA.   Trener: Małgorzata Czartoryska   Program   1. Zasada in dubio pro libertate ( art. 7a… czytaj więcej