Abc zamówień publicznych w 2017 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian – szkolenie dla początkujących (2 dni)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-10-17
 • KATOWICE, slaskie

Miejsce i termin szkolenia Hotel Angelo **** ul. Sokolska 24, KATOWICE (Centrum) Termin: 17 – 18.10.2017r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia zamawiający : pracownicy wydziałów zamówień publicznych, inwestycji, członkowie komisji przetargowych wykonawcy: pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych Cel szkolenia Celem szkolenia jest w przypadku zamawiających przedstawienie prawidłowych sposobów udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane od określenia potrzeb do zawarcia umowy, a w przypadku… czytaj więcej

Praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych po nowelizacji ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa, stosowanych praktyk oraz wyników kontroli

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2017-10-18
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia: Omówienie kluczowych punktów ścieżki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście zmian w systemie zamówień publicznych. Ze względu na skalę zmian oraz ich istotność w wielu obszarach prowadzonych postępowań zamawiający musiał dostosować się do całkowicie nowych uregulowań. Za główny cel szkolenia przyjęto również dokonanie analizy najważniejszych zasad udzielenia zamówień na tle orzecznictwa KIO i sądów, jak również wyników kontroli prowadzonych w obszarze zamówień publicznych przez różne służby kontrolne. To również doskonała okazja do pogłębienia i usystematyzowanie wiedzy uczestników… czytaj więcej

Warsztaty Inspektorów Ochrony Danych

 • Organizator: Proxymo Sp. z o.o.
 • 2017-10-19
 • Gdańsk, pomorskie

Warsztaty Inspektorów Ochrony Danych I DZIEŃ Powitanie uczestników, ustalenie szczególnie istotnych elementów warsztatów, omówienie metodyki przeprowadzenia zajęć oraz pracy podczas ćwiczeń. Blok I: Wprowadzenie 1.   Podstawy prawne a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. b) Ustawa o ochronie danych osobowych – obecnie i projekt. c) Inne przepisy. 2.   Normy, standardy i dobre praktyki a) ISO 27001:2014 – szeroki model SZBI. b) ISO 27005: – analiza ryzyka. c) Cobit 5. d)… czytaj więcej

Jak wygrywać przetargi? – zamówienia publiczne w 2017 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-10-19
 • WROCŁAW, dolnoslaskie

Miejsce i termin szkolenia Hotel Scandic **** ul. Piłsudskiego 49-57, WROCŁAW (Centrum) Termin: 19.10.2017 r. Godziny: 9:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Szkolenie dla wykonawców i dostawców ubiegających się o zamówienia publiczne, pracowników działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych. Cel szkolenia Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone do systemu zamówień publicznych, w tym przede wszystkim nowelizację z 22 czerwca 2016 r., implementującą do polskiego prawa zapisy nowych dyrektyw (2014/24/UE i 2014/25/UE):… czytaj więcej

Komisja przetargowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-10-19
 • KATOWICE, slaskie

Miejsce i termin szkolenia Hotel Angelo **** ul. Sokolska 24, KATOWICE (Centrum) Termin: 19-20.10.2017 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Szkolenie dla członków komisji przetargowej – pracowników merytorycznych zamawiającego. Cel szkolenia Przedstawienie zadań członków komisji przetargowej – pracowników merytorycznych zamawiającego w procesie planowania, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Metoda Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, która uwzględnia m.in. opinie Urzędu Zamówień Publicznych, interpretacje z wyników kontroli Prezesa UZP, Najwyższej Izby Kontroli,… czytaj więcej

Kontrola zamówień publicznych w 2017 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-10-20
 • WARSZAWA, mazowieckie

Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 20.10.2017 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia audytorzy/kontrolerzy oraz koordynatorzy projektów unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych. pracownicy działów zamówień publicznych, kadra kierownicza w jednostkach sektora finansów publicznych odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, Cel szkolenia Celem szkolenia jest przedstawienie, z punktu widzenia kontrolera/audytora, najistotniejszych problemów proceduralnych jakie pojawiają się w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie… czytaj więcej

Profesjonalna obsługa reklamacji

 • Organizator: Agencja SEDNO Sp. z o.o.
 • 2017-10-23
 • Wrocław, dolnoslaskie

Krótko o szkoleniu: „Niezadowolony klient jest tylko o krok do stania się klientem bardzo zadowolonym.” Radzenie sobie z różnymi sposobami składania reklamacji przez klientów, tak aby niezależnie od sytuacji klient stał się klientem lojalnym. Poznanie i przećwiczenie skutecznych sposobów zarządzania emocjami w trudnej sytuacji reklamacyjnej. Wzmocnienie postawy właściwej do przyjmowania reklamacji. Korzyści ze szkolenia: 1. Zwiększenie liczby zadowolonych klientów 2. Wzmocnienie postawy profesjonalisty w obsłudze klientów 3. Zachowanie spokoju w najtrudniejszych sytuacjach komunikacyjnych 4. Czerpanie większej… czytaj więcej

Zamówienia publiczne w 2017 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-10-23
 • WARSZAWA, mazowieckie

Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 23.10.2017 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia pracownicy działów zamówień publicznych Cel szkolenia Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym: 1. omówienie najnowszych zmian w systemie zamówień publicznych, 2. przedstawienie najistotniejszych zagadnień z jakimi spotykają się zamawiający i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień… czytaj więcej

Specjalista do spraw zamówień publicznych w 2017 r. – kurs z uwzględnieniem najnowszych zmian

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-10-25
 • WROCŁAW, dolnoslaskie

Miejsce i termin szkolenia Hotel Scandic **** ul. Piłsudskiego 49-57 Termin: 25-27.10.2017 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Zamawiający i wykonawcy: pracownicy działów zamówień publicznych, kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, pracownicy komórek kontrolnych i audytowych koordynatorzy projektów unijnych pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych Cel szkolenia Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty do spraw zamówień publicznych (kod zawodu… czytaj więcej

Konferencja – Skuteczne sposoby na unikanie błędów podczas realizacji projektów unijnych. Nowa Perspektywa Finansowa 2014 – 2020.

 • Organizator: Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozałowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy Sp.k.
 • 2017-10-26
 • Poznań, wielkopolskie

Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło, zaprosić Państwa na tegoroczną Konferencję dotyczącą tematyki zamówień publicznych i wydatkowania środków unijnych. Już 26 października 2017 br. w Poznaniu,  podzielmy się z Państwem wiedzą, którą zdobywaliśmy przez ponad dziesięć lat, praktycznie zgłębiając zagadnienia związane z codziennymi problemami beneficjentów. Prelegenci to zespół ekspertów w dziedzinach takich jak: prawo zamówień publicznych, doradztwo podatkowe, czy zarządzanie wierzytelnościami. Podczas wystąpień skupiamy się wyłącznie na zagadnieniach praktycznych. Konferencja będzie doskonałą okazją na przedstawienie… czytaj więcej