Zmiana podejścia do zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i rozliczania za rezultaty na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  • Organizator: Agencja SEDNO Sp. z o.o.
  • 2019-10-29
  • Warszawa, mazowieckie

Krótko o szkoleniu: Szkolenie poświęcone istotnym zmianom w zleceniu przez instytucje finansów publicznych zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym – zmiana formularzy ofert, sprawozdań i ramowych umów. Formuła szkolenia przewiduje omówienie istnych zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego oraz część praktyczną z uwzględnieniem ćwiczeń praktycznych (case study – analiza przypadku). Cele szkolenia: zapoznanie się z przepisami po wprowadzeniu zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Korzyści ze szkolenia: 1. Zapoznanie się z prawidłowym sposobem wypełniania nowych wzorów… czytaj więcej