KPA (Kodeks postępowania administracyjnego) po nowelizacji 2017

  • 2017-08-21
  • Warszawa, mazowieckie

Nowelizacja KPA (Kodeksu postępowania administracyjnego) weszła w życie w dniu 1 czerwca 2017 r. Wprowadza szereg doniosłych zmian, które będą miały wpływ zarówno na działania organów jak i prawa i obowiązki stron. Zmiany w KPA dotyczą w szczególności ogólnych zasad postępowania, terminów załatwiania spraw i środków umożliwiających obronę przed przewlekłością i bezczynnością. W sposób istotny zmieniają się także uprawnienia związane z odwoływaniem się od decyzji administracyjnych oraz zaskarżaniem ich do sądów administracyjnych. Cele szkolenia: Celem szkolenia „KPA (Kodeks postępowania administracyjnego)… czytaj więcej

Archiwizacja dokumentacji

  • Organizator: EMPRIZ Group & EMPRIZ Training Sp. z o.o.
  • 2017-08-23
  • Warszawa, mazowieckie

Szkolenie skierowane jest do osób: zajmujących się archiwizowaniem dokumentów   pracujących w sekretariatach i kancelariach   zamierzających podjąć pracę która będzie wymagała od nich wiedzy i umiejętności z zakresu archiwizowania dokumentacji. Podczas zajęć Uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi zasadami i procedurami postępowania z aktami i dokumentami w firmie według aktualnych przepisów prawnych. Szkolenie uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacjami przepisów kancelaryjno-archiwalnych w 2015 i 2016 roku Program: Podstawy prawne postępowania z dokumentacją formy ochrony prawnej dokumentacji obowiązki aktotwórcy – instytucji tworzącej dokumentację… czytaj więcej

Zarządzanie projektami zgodnie z metodyka PCM – standard UE – szkolenie na kierownika projektu

  • Organizator: V Financial Conferences
  • 2017-10-02
  • Warszawa, mazowieckie

V Financial Conferences serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu “Zarządzanie projektami zgodnie z metodyka PCM – standard UE – szkolenie na kierownika projektu” w dniach 2-4 X 2017r. w Warszawie. Warsztaty kierujemy do: • Wszystkich Departamentów i Jednostek Administracji Publicznej a w szczególności do: • Kierowników i kandydatów na kierowników • Członków zespołów zadaniowych i projektowych Szczegółowy program szkolenia: http://vfconferences.pl/data/Aktualnosci/Pliki/253_broszura.pdf Zapraszamy serdecznie do kontaktu! Zespół V Financial Conferences