Archiwizacja dokumentacji

  • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
  • 2021-08-02
  • WARSZAWA, mazowieckie

Cel szkolenia: Nabycie umiejętności praktycznych archiwizacji akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego i archiwum państwowego Stosowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych w Podmiocie Uniknięcie odpowiedzialności za niewłaściwe postępowanie z dokumentem Urzędowym zarówno papierowym jak i elektronicznym Korzyści dla Uczetników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostana zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych… czytaj więcej

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym (EZD)

  • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
  • 2021-09-17
  • WARSZAWA, mazowieckie

Korzyści dla Uczestników szkolenia: Poznanie zasad organizacji pracy kancelaryjnej i zasad obiegu dokumentacji w jednostce organizacyjnej w systemie EZD Zapoznanie z podstawowymi przepisami regulującymi postępowanie z dokumentacją Zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania dokumentacją od chwili jej wytworzenia do przekazania do archiwum zakładowego (z uwzględnieniem zasad systemu EZD) Szkolenie polecamy dla:Kierownictwo i merytoryczni pracownicy Urzędów zwłaszcza tych, którzy przechodzą lub są w systemie… czytaj więcej