Sztuka prowadzenia szkoleń (termin gwarantowany)

 • Organizator: Agencja SEDNO Sp. z o.o.
 • 2017-09-25
 • Legnica, dolnoslaskie

Krótko o szkoleniu: Szkolenie adresowane dla osób chcących doskonalić swoje umiejętności praktyczne w zakresie wystąpień publicznych, prowadzenia szkoleń. Szkolenie umożliwia poznanie i ćwiczenie technik prowadzenia szkoleń. Korzyści ze szkolenia: 1. Poznanie zasad tworzenia dobrego spotkania, ukierunkowanego na osiągnięcie zaplanowanego celu w określonym czasie. Poznanie narzędzi do ich konstruowania. 2. Uczestnicy doskonalą umiejętności prezentowania treści, gdzie patrzeć, co zrobić z rękami, jak stać, jaka postawa ciała, paradźwięki, ton głosu 3. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się… czytaj więcej

Prawo energetyczne

 • Organizator: Agencja SEDNO Sp. z o.o.
 • 2017-09-26
 • Warszawa, mazowieckie

SZKOLENIE POTWIERDZONE Krótko o szkoleniu: Zapoznanie się z podstawowymi regulacjami (krajowymi i unijnymi) i problematyką pozycji prawnej przedsiębiorstwa energetycznego / gazowniczego z punktu widzenia przepisów obowiązujących i przewidywanych zmian (ustawa prawo energetyczne i ważniejsze rozporządzenia, projekt ustawy Prawo gazowe). Korzyści ze szkolenia: 1. Zapoznanie się z podstawowymi regulacjami (krajowymi i unijnymi) i problematyką pozycji prawnej przedsiębiorstwa energetycznego / gazowniczego z punktu widzenia przepisów obowiązujących i przewidywanych zmian (ustawa prawo energetyczne i ważniejsze rozporządzenia, projekt ustawy Prawo gazowe); 2. Zapoznanie… czytaj więcej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN – WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-09-27
 • Zakopane, malopolskie

Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu:   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 R.   Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN – WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH   MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA: ZAKOPANE 27 – 29.09.2017 r. GRAND HOTEL **** STAMARY ul. T. Kościuszki 19           ADRESACI SZKOLENIA   Zamawiający i wykonawcy:   pracownicy działów zamówień publicznych,   kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,   pracownicy komórek kontrolnych i audytowych   koordynatorzy projektów… czytaj więcej

Coaching jako narzędzie zarządzania pracownikami (2 dni)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-09-27
 • Warszawa, mazowieckie

Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 27 – 28.09.2017r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących stanowiska kierownicze, które  zarządzają zespołami pracowników ale nie posiadają doświadczenia w prowadzeniu coachingu. Cel szkolenia udoskonalenie umiejętności zarządzania zespołem przez zastosowanie metod coachingowych jako narzędzia  rozwijania kompetencji pracowników, poznanie technik coachingowych poprzez ćwiczenia w oparciu o praktyczne przykłady, możliwość zamówienia bezpłatnej, próbnej sesji… czytaj więcej

FINANSE PUBLICZNE W PRAKTYCE W 2017 ROKU – WARSZTATY ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ – DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH – KONTROLA ZARZĄDCZA – BUDŻET ZADANIOWY – WYDATKI STRUKTURALNE

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-09-27
 • Zakopane, malopolskie

Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu: FINANSE PUBLICZNE W PRAKTYCE W 2017 ROKU – WARSZTATY ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ – DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH – KONTROLA ZARZĄDCZA – BUDŻET ZADANIOWY – WYDATKI STRUKTURALNE MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA:   ZAKOPANE 27 – 29.09.2017 r. GRAND HOTEL **** STAMARY ul. T. Kościuszki 19            ADRESACI SZKOLENIA   kierowników jednostek i komórek organizacyjnych,   głównych księgowych, skarbników,   sekretarzy,   audytorów wewnętrznych,… czytaj więcej

Zarządzanie projektami zgodnie z metodyka PCM – standard UE – szkolenie na kierownika projektu

 • Organizator: V Financial Conferences
 • 2017-10-02
 • Warszawa, mazowieckie

V Financial Conferences serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu “Zarządzanie projektami zgodnie z metodyka PCM – standard UE – szkolenie na kierownika projektu” w dniach 2-4 X 2017r. w Warszawie. Warsztaty kierujemy do: • Wszystkich Departamentów i Jednostek Administracji Publicznej a w szczególności do: • Kierowników i kandydatów na kierowników • Członków zespołów zadaniowych i projektowych Szczegółowy program szkolenia: http://vfconferences.pl/data/Aktualnosci/Pliki/253_broszura.pdf Zapraszamy serdecznie do kontaktu! Zespół V Financial Conferences

Przygotowanie do pełnienia funkcji ABI/IOD

 • Organizator: Centrum Szkoleń ABI
 • 2017-10-03
 • Warszawa, mazowieckie

Warsztaty ABI Przygotowanie do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji/Inspektora Ochrony Danych – skierowane są do osób początkujących, rozpoczynających lub pełniących funkcję ABI od niedawna, jak również do osób pragnących ugruntować posiadaną wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Warsztaty zawierają wyjaśnienie najważniejszych pojęć ustawy oraz obowiązków z niej wynikających, a także ćwiczenia praktyczne odnoszące się do najważniejszych czynności wykonywanych przez ABI. Omawiając przepisy ustawy o ochronie danych osobowych prelegenci sygnalizują główne zmiany wynikające z wejścia w życie ogólnego rozporządzenia… czytaj więcej

Nowelizacja przepisów kodeksu postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017 r.

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2017-10-05
 • Warszawa, mazowieckie

  Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stanowią podstawę codziennej pracy urzędników administracji państwowej i samorządowej. W związku z tym bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych pozwala na skuteczniejsze i szybsze podejmowanie kluczowych decyzji, a także usprawnia pracę reprezentowanej instytucji jak i poszczególnego urzędnika.   Mając na uwadze fakt, iż od 1 czerwca 2017 r. planowane są obszerne zmiany w tejże ustawie warto się z nimi zapoznać, aby skorzystać z udogodnień jakie niosą planowane zmiany oraz uniknąć negatywnych skutków wynikających z ewentualnego… czytaj więcej

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2017-10-09
 • Warszawa, mazowieckie

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją to system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, realizowany w ramach systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.). Korzyści dla uczestników Celem szkolenia jest: •Poznanie zasad organizacji pracy kancelaryjnej i zasad obiegu dokumentacji w jednostce organizacyjnej w systemie EZD…. czytaj więcej

ZARZADZANIE PROCESOWE, MAPOWANIE PROCESÓW praktyczne aspekty optymalizacji procesów w administracji

 • Organizator: V Financial Conferences
 • 2017-10-12
 • Warszawa, mazowieckie

V Financial Conferences serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu “ZARZĄDZANIE PROCESOWE, MAPOWANIE PROCESÓW praktyczne aspekty optymalizacji procesów w administracji” w dniu 12-13 X 2017r. w Warszawie. Podczas szkolenia omówimy szczegółowo m.in.: • Modele referencyjne procesów • Normy i metodyki tworzenia procesów • Aspekty zarządzania procesami od motywacji biznesowej do poziomu implementacji procesu Szczegółowy program szkolenia: http://vfconferences.pl/data/Aktualnosci/Pliki/254_broszura.pdf   Zapraszamy serdecznie do kontaktu! Zespół V Financial Conferences