Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w roku 2018

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-01-24
 • Warszawa, mazowieckie

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w roku 2018 Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 24.01.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Cel szkolenia Celem szkolenia jest poznanie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Udział w szkoleniu umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących osób objętych odpowiedzialnością, w tym kierownika jednostki i upoważnionych pracowników, czynów stanowiących naruszenie dyscypliny, jak również orzekanych za nie kar oraz postępowania. Metoda Wykład… czytaj więcej

JEDZ WARSZTAT

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-01-24
 • Warszawa, mazowieckie

Program szkolenia oparty jest na najnowszych zmianach w Prawie zamówień publicznych. Celem szkolenie będzie nabycie umiejętności prawidłowego zweryfikowania jednolitego dokumentu zamówienia – JEDZ. Odbiorcy szkolenia   zamawiający (osoby przygotowujący postępowania, kierownicy jednostek zobowiązanych stosować ustawę Pzp)   kontrolerzy   eksperci zajmujący się doradztwem w zakresie zamówień publicznych     Trener: IWONA HOLKA Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych. Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także… czytaj więcej

Zmiany w zamówieniach publicznych na prace projektowe i roboty budowlane z uwzględnieniem przepisów wynikających z nowych dyrektyw i aktualnego orzecznictwa

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-01-25
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na szkolenie, które przygotwuje do praktycznego stosowania przepisów ze wskazaniem na ryzyka związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu budowlanego w oparciu o Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych. Trenerka zwróci uwagę na ostatnie zmiany oraz najbardziej newralgiczne obszary związane z powyższą tematyką. Trener: EWA WIKTOROWSKA Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia… czytaj więcej

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym w 2018 r. – warsztaty

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-01-25
 • Warszawa, mazowieckie

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym w 2018 r. – warsztaty Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 25 – 26.01.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Kierownicy jednostek, dyrektorzy komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni  i pozostali pracownicy odpowiedzialni za organizację pracy, gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w jednostkach sektora finansów publicznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom… czytaj więcej

Rewolucja w zarządzaniu i najmie nieruchomości

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-01-25
 • Warszawa, mazowieckie

Adresaci szkolenia pracownicy administracji rządowej a szczególnie samorządowej (w szczególności urzędnicy starostw powiatowych bądź urzędów miejskich na prawach powiatów, z takich jednostek jak wydziały prawne, wydziały zajmujące się gospodarką nieruchomościami, wydziały geodezji). Cel szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze znacznymi zmianami jakie w zarządzaniu nieruchomościami wprowadza ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, a także w takich ustawach jak ustawa o własności lokali, prawo budowlane czy ustawa o ochronie praw lokatorów. Nowe przepisy wprowadzają nie tylko rewolucyjne… czytaj więcej

RODO – Zmiany w ochronie danych osobowych – unijna reforma przepisów

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-01-25
 • Warszawa, mazowieckie

Adresaci szkolenia Pracownicy sektora publicznego i prywatnego, osoby przetwarzające dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów, kierownicy jednostek, administratorzy danych osobowych. Cel szkolenia Zdobycie wiedzy na temat nowych regulacji prawnych wynikających z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w tym nowych zasad przetwarzania danych osobowych, nowej roli inspektora ochrony danych, nowych zadań i uprawnień GIODO/PUODO. Metoda Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, omówienie wymaganej ustawowo dokumentacji, polityki bezpieczeństwa. Wykładowca Doktor nauk prawnych, ekspert w zakresie prawa… czytaj więcej

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2018-01-25
 • Warszawa, mazowieckie

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy.  Korzyści dla uczestników Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidencji i rozliczania, dokumentowania wydatków z ZFŚS. Uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia kosztów ZFŚS oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.    Szkolenia polecamy dla Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z zakładowym… czytaj więcej

Zamówienia publiczne w 2018 r. – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-01-25
 • Warszawa, mazowieckie

Zamówienia publiczne w 2018 r. – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni) Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 25 – 26.01.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Szkolenie dla kierowników jednostek, pracowników wydziałów zamówień publicznych i audytu oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian i interpretacji, w tym przedstawienie najistotniejszych… czytaj więcej

Sprawozdawczość oraz planowanie zamówień publicznych

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-01-26
 • Wrocław, dolnoslaskie

Czy wiesz, że… … Kontrole zamówień publicznych coraz częściej sprawdzają prawidłowość sporządzenia sprawozdań? Cel szkolenia Podstawowym celem szkolenia jest wyjaśnienie praktycznych problemów w sporządzeniu sprawozdań. . Odbiorcy szkolenia     Osoby odpowiedzialne za sporządzanie sprawozdań za zamówienia publiczne.       Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie zakupów w jednostce. Po szkoleniu… Będziesz wiedział, jak bezbłędnie przygotować sprawozdanie oraz uzyskasz umiejętności tworzenia odpowiedniej dokumentacji na potrzeby zamówień bagatelnych. Trener: EWARYST KOWALCZYK Prawnik, wykładowca, doradca prawny, konsultant, głównie… czytaj więcej

Rozliczanie Projektów Unijnych z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie kwalifikowalności

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-01-29
 • Warszawa, mazowieckie

  Trener: Ingrid Szrajer Trenerka na szkoleniach i warsztatach od 2004 r., wykładowca na konferencjach dotyczących problematyki funduszy strukturalnych.  Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych. Właścicielka firmy Acces Consulting, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie  w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.   Cel szkolenia: W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą: znać zmienione zasady kwalifikowalności wydatków,… czytaj więcej