Prawa konsumenta po zmianach

  • Organizator: Agencja SEDNO Sp. z o.o.
  • 2018-06-04
  • Warszawa, mazowieckie

Zapoznanie się z nowymi zasadami załatwiania reklamacji i zakresem odpowiedzialności przedsiębiorcy zawierającego umowy z konsumentami – w świetle ostatnich zmian przepisów. Korzyści ze szkolenia: Zapoznanie się z problematyką dotyczącą praw konsumentów i wynikających z nich obowiązków przedsiębiorców z uwzględnieniem Zapoznanie się z problematyką dotyczącą pozycji prawnej konsumenta w sporze indywidualnym oraz ochronie konsumenta z punktu widzenia przepisów dot. zakazu naruszania zbiorowych interesów konsumentów Zapoznanie się z sytuacją prawną sprzedawcy w sytuacji sprzedaży towarów/usług innemu przedsiębiorcy Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: Praktyczne… czytaj więcej

Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych. Stosowanie RODO i nowych przepisów krajowych

  • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
  • 2018-06-13
  • Warszawa, mazowieckie

25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO, jak również regulacje nowej ustawy o ochronie danych osobowych modyfikującej w odpowiednim zakresie zapisy RODO, a także wprowadzona zostanie ustawa – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, nowelizująca szereg aktów prawnych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Wprowadzenie do porządku prawnego powyższych regulacji spowoduje konieczność przeprowadzenia stosownych działań przez każdego administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego… czytaj więcej

Zatrudnianie personelu w projekcie unijnym w świetle wytycznych kwalifikowania wydatków

  • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
  • 2018-06-14
  • Warszawa, mazowieckie

Cel i korzyści: W ramach szkolenia przedstawione zostaną praktyczne aspekty angażowania i zatrudniania personelu projektu, poparte przykładami prawidłowego postępowania w tym zakresie. Problematyka zatrudnienia personelu w projekcie oparta będzie przede wszystkim o obowiązujące dokumenty stanowiące zasady kwalifikowania wydatków, w tym również w ramach Pomocy Technicznej. Szkolenie skierowane jest: do pracowników jednostek realizujących projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, zajmujących się na co dzień zagadnieniami związanymi z zarządzaniem projektami oraz ich rozliczaniem, jak… czytaj więcej