Istotne zmiany w przepisach Regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej – zasady pracy w sekretariatach sądów powszechnych oraz archiwizacja akt

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-10-21
 • Szczecin , zachodniopomorskie

Inne terminy szkoleń: 21.10.2019 r.  Szczecin 04.11.2019 r. Białystok 18.11.2019 r. Poznań Cel szkolenia i program I. Zmiany w przepisach Regulaminu urzędowania sądów powszechnych istotne dla pracowników sekretariatów sądowych:  1) zmiana katalogu spraw pilnych;   2) definicje: referatu, orzecznika, sędziego, osoby funkcyjnej, Systemu Losowego Przydziału Spraw;    3) podział obowiązków służbowych, w tym upoważnienie kierowników sekretariatów odpowiedzialnych za wykonywanie określonych zadań do dalszego powierzania upoważnionym pracownikom, zarządzanie stanowiskami urzędniczymi w sądach… czytaj więcej

NOWE OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKÓW PROCESOWYCH PO NOWELIZACJI PROCEDURY CYWILNEJ DOKONANEJ USTAWĄ Z DNIA 4 LIPCA 2019 ROKU

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-10-21
 • Szczecin, zachodniopomorskie

  Inne terminy: 21.10.2019 (poniedziałek) Szczecin 05.11.2019 (wtorek) Warszawa 17.12.2019 (wtorek) Warszawa 19.12.2019 (czwartek)Kraków Cel szkolenia i program Cel szkolenia i program I. Nowe zasady koncentracji materiału dowodowego wobec wprowadzenia posiedzenia przygotowawczego Czynności stron służące przygotowaniu rozstrzygnięcia – planowanie postępowania dowodowego przez pełnomocnika powoda Obowiązki pełnomocnika pozwanego – prawidłowa redakcja odpowiedzi na pozew oraz konieczność dokonania konstruktywnego zaprzeczenia Nowe zasady dotyczące terminów do zgłaszania twierdzeń i dowodów przez pełnomocników obu stron… czytaj więcej

Warsztaty eksperckie IOD – Przygotowanie i doskonalenie wykonywania zadań inspektora ochrony danych

 • Organizator: Centrum Szkoleń IOD
 • 2019-10-23
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy do udziału w nowych, wyjątkowych warsztatach eksperckich IOD, które powstały w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pierwszego roku obowiązywania i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).      Warsztaty skierowane są do osób, które wkrótce zostaną wyznaczone do pełnienia funkcji IOD lub inspektorów zajmujących się tematem ochrony… czytaj więcej

Dostęp do informacji publicznej w kontekście najnowszych nowelizacji przepisów oraz RODO

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2019-10-25
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: Dostęp do informacji publicznej w kontekście najnowszych nowelizacji przepisów oraz RODO >>> Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów z zakresu tematyki związanej z dostępem do informacji publicznej. Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do interpretacji posiadanych danych i wiadomości jako informacji publicznej, trybów dostępu do informacji publicznej, jak również przedstawiona zostanie szczegółowa analiza procedury wnioskowej od momentu złożenia wniosku… czytaj więcej

Legalizacja pracy cudzoziemców – Urzędy Pracy 2019r.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-10-30
 • Wrocław , dolnoslaskie

Inne terminy: 30.10.2019 r.  Wrocław 08.11.2019 r. Kraków Cel szkolenia i program 1. Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę    – Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia    – Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?   – Przepisy proceduralne oraz organ odwoławczy   – Przykłady praktyczne    2. Praca sezonowa   – Kto może uzyskać… czytaj więcej

ASPEKTY PRAWNE OBROTU GRUNTAMI ROLNYMI NA NOWYCH ZASADACH USTALONYCH W USTAWIE Z DNIA 26 KWIETNIA 2019 R. O ZMIANIE USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO OD DNIA 26 CZERWCA 2019 R. ( DZ.U.2019, POZ.817).

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-11-06
 • Kraków, malopolskie

Cel szkolenia i program 1. Możliwość nabycia nieruchomości rolnej do 1 ha przez osoby nie  będące rolnikami i to bez ograniczenia limitem. 2. Ułatwienia w nabyciu nieruchomości rolnej w miastach. 3. Rozszerzenia katalogu  podmiotów  na rzecz których można zbyć nieruchomość rolną bez zgody KOWR-u  oraz za zgodą KOWR-u. 4. Zwolnienia przedmiotowe z rygorów u.k.u.r. 5. Skrócenie obowiązku  prowadzenia  gospodarstwa rolnego  na nabytej  nieruchomości rolnej  z `10 lat  do 5 lat  i utrzymanie tego  obowiązku poza nieruchomościami położonymi w … czytaj więcej

Kodeks Postępowania Administracyjnego – jako formalna podstawa postępowań administracyjnych prowadzonych przez PUP i WUP

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-11-08
 • Warszawa, mazowieckie

   Inne terminy: 15.11.2019 r. Lublin   13.12.2019 r. Gdańsk   Cel szkolenia i program 1. Co ostatnio procedowano w KPA. 2. KPA jako podstawowy akt procesowy. 3. Charakterystyka KPA. 4. Kodeks postępowania administracyjnego a ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 5. Zasady ogólne postępowania administracyjnego w praktyce PUP i WUP. 6. Sprawa administracyjna-konkretyzacja sprawy administracyjnej 7. Zakres stosowania przepisów KPA (czyli do czego się je stosuje)…. czytaj więcej

Trzynastka – zasady naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2019-11-21
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: Trzynastka – zasady naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej>>> Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z zasadami nabywania prawa do trzynastki, ustalenie jej wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek budżetowych, zwanej trzynastką. Szkolenia polecamy dla: Adresatami szkolenia są: pracownicy wydziałów rachuby płac, działów personalnych, główni księgowi, dyrektorzy personalni, osoby odpowiedzialne za naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych w sektorze publicznym oraz wszyscy zainteresowani zagadnieniem… czytaj więcej

ISTOTNE ZMIANY W PRZEPISACH ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 18 CZERWCA 2019R. REGULAMIN URZĘDOWANIA SĄDÓW POWSZECHNYCH ORAZ ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 19 CZERWCA 2019R. W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SEKRETARIATÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH DZIAŁÓW ADMINISTRACJI SĄDOWEJ. ZASADY PRACY W SEKRETARIATACH SĄDÓW POWSZECHNYCH. ARCHIWIZACJA AKT.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-11-22
 • Opole, opolskie

Cel szkolenia i program I. Czynności kierownika sekretariatuII. Wykaz skarg nadzwyczajnych „WSNc”, „WSNk”III. Zmiany w wykazach „Opm”, „Op”, „Alk”IV. Sprawy o wydanie wyroku łącznegoV. Definicja:    Spraw pilnych – katalog spraw    Zadanie sądu    Referat    Orzecznik    Sędzia    Osoba funkcyjna    Pion    SLPS VI. Narzędzie informatyczne SLPS (System Losowego Przydziału Spraw)    Przydzielanie spraw sędziom, asesorom i referendarzom    Rejestracja spraw sądowych    Sprawy niepodlegające ponownemu przydziałowi    Podział czynności między sędziów    Przydzielenie referentowi dodatkowej sprawy    Osoby… czytaj więcej

Warsztaty eksperckie – Szacowanie ryzyka i ocena skutków zgodnie z RODO

 • Organizator: Centrum Szkoleń IOD
 • 2019-11-26
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy do udziału w nowych i wyjątkowych warsztatach eksperckich, które powstały w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pierwszego roku obowiązywania i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).   Warsztaty skierowane są do inspektorów ochrony danych oraz osób i/lub zespołów zajmujących się ochroną danych w organizacji.   Uczestnicy warsztatów otrzymają wyjaśnienie… czytaj więcej