Przedawnienie roszczeń w stanie prawnym od 9 lipca 2018r. i zarzut przedawnienia w procesie cywilnym.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-06-25
 • Kraków, malopolskie

Cel szkolenia i program 1. Pojęcie instytucji przedawnienia 2. Ratio legis instytucji przedawnienia 3. Początek biegu przedawnienia 4. Nowe terminy przedawnienia 6-letni zamiast 10-letniego) 5. Czynności powodujące przerwę biegu przedawnienia 6. Skutki prawne zawieszenia i przerwania biegu terminu przedawnienia 7. Upływ terminu przedawnienia jako początek okresu od którego zarzut przedawnienia może być podniesiony 8. Końcowy terminu do podniesienia zarzut przedawnienia 8a. Zarzut przedawnienia roszczenia majątkowego w postępowaniu apelacyjnym. 9. Zarzut… czytaj więcej

RODO w przetwarzaniu danych w postępowaniach administracyjnych ! SZKOLENIE MIESIĄCA 15% RABAT !

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-06-27
 • Kraków, malopolskie

Cel szkolenia i program   1. Przetwarzanie danych w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego – wpływ przepisów wdrażających RODO na realizację praw podmiotów danych. Zakres danych, minimalizacja i cel przetwarzania.   2. Analiza przykładowej klauzuli informacyjnej kierowanej do uczestników postępowania. Miejsce i sposób realizacji. Warstwowa realizacja klauzuli administracyjnej.   3. Przetwarzanie danych szczególnie chronionych w postępowaniach administracyjnych – podstawy przetwarzania i sposób realizacji obowiązku administracyjnego.   4. Przetwarzanie danych osób trzecich, w tym członków rodziny… czytaj więcej

System ochrony danych osobowych w kadrach po wejściu w życie ustawy sektorowej stan prawny 4.05.2019

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-06-28
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program 1. Zmiany jakie pojawiły się w Kodeksie pracy po 4 maja 2019r. w związku z wejściem w życie ustawy sektorowej 2. Dane osobowe pozyskiwane w związku z rekrutacją i zatrudnieniem w świetle regulacji RODO i Kodeksu pracy w brzmieniu na dzień 4.05.2019 a) jak definiować dane osobowe i szczególnie kategorie danych w myśl RODO.  b)  zmiany w przepisach krajowych dotyczące danych osób rekrutowanych oraz pracowników, które może przetwarzać pracodawca:  – nowy katalog danych osobowych ( dane dot. Historii… czytaj więcej

Cyberprzestępczość

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-06-28
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program   Program szkolenia:   1. Wprowadzenie do problematyki cyberprzestępczości i zagadnienia karnomaterialne (miejsce popełnienia przestępstwa, najważniejsze rodzaje cyberprzestępstw, problemy związane z wykazaniem wyczerpania znamion)   2. Procesowe aspekty prowadzenia postępowań ze szczególnym uwzględnieniem uzyskiwania dowodów   3. Ocena dowodów elektronicznych   4. Case study (podział uczestników na grupy, każda grupa otrzymuje jeden stan faktyczny do przeanalizowania i zaprezentowania propozycji przeprowadzenia czynności)   Prowadzący   Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor… czytaj więcej

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wg. projektu 2019 r. Zasadnicze zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzone ustawą z dnia : Nr druku: 3137

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-07-08
 • Warszawa, mazowieckie

PROGRAM: 1. Obligatoryjne postępowanie przygotowawcze przed postępowaniem rozpoznawczym (art. 2051.  – 2058 k.p.c.). 2. Plan rozprawy 3. Możliwość nagrywania dźwięku z rozprawy 4. Weryfikacja wartości przedmiotu sporu (art.25 k.p.c.) 5. Właściwość miejscowa sądu ( arft.34- 451 ). 6. Podstawy wyłączenia sędziego 7. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu apelacyjnym 8. Obowiązek wnoszenia pism na urzędowych formularzach 9. Doręczenia elektroniczne 10. Możliwość przesłuchania świadka w charakterze biegłego 11. Ustne uzasadnienie… czytaj więcej

Warsztaty eksperckie IOD – Przygotowanie i doskonalenie wykonywania zadań inspektora ochrony danych

 • Organizator: Centrum Szkoleń IOD
 • 2019-07-16
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy do udziału w nowych, wyjątkowych warsztatach eksperckich IOD, które powstały w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pierwszego roku obowiązywania i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).      Warsztaty skierowane są do osób, które wkrótce zostaną wyznaczone do pełnienia funkcji IOD lub inspektorów zajmujących się tematem ochrony… czytaj więcej

Warsztaty eksperckie – Szacowanie ryzyka i ocena skutków zgodnie z RODO

 • Organizator: Centrum Szkoleń IOD
 • 2019-07-24
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy do udziału w nowych i wyjątkowych warsztatach eksperckich, które powstały w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pierwszego roku obowiązywania i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Warsztaty skierowane są do inspektorów ochrony danych oraz osób i/lub zespołów zajmujących się ochroną danych w organizacji. Uczestnicy warsztatów otrzymają wyjaśnienie najważniejszych pojęć… czytaj więcej

Istotne zmiany w przepisach Regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej – zasady pracy w sekretariatach sądów powszechnych oraz archiwizacja akt

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-09-16
 • Rzeszów, podkarpackie

Inne terminy szkoleń: 20.09.2019 r. Warszawa 07.10.2019 r. Kraków 21.10.2019 r.  Szczecin 04.11.2019 r. Białystok 18.11.2019 r. Poznań Cel szkolenia i program I. Zmiany w przepisach Regulaminu urzędowania sądów powszechnych istotne dla pracowników sekretariatów sądowych:    1) zmiana katalogu spraw pilnych;   2) definicje: referatu, orzecznika, sędziego, osoby funkcyjnej, Systemu Losowego Przydziału Spraw;    3) podział obowiązków służbowych, w tym upoważnienie kierowników sekretariatów odpowiedzialnych za wykonywanie określonych zadań do dalszego… czytaj więcej

Najnowsze zmiany procedury cywilnej

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-09-27
 • Warszawa, mazowieckie

Inne terminy: 07.10.2019 Poznań 14.10.2019 Kraków 28.10.2019 Szczecin 05.11.2019 Warszawa Cel szkolenia i program Adresaci szkolenia:  Wykład adresowany jest głównie do profesjonalnych pełnomocników adwokatów i radców prawnych oraz osób uczestniczących w aplikacjach przygotowujących do wykonywania wskazanych zawodów. Cel szkolenia : Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z proponowanymi najnowszymi zmianami w procedurze cywilnej zmierzającymi do przyśpieszenia postępowania sądowego. Program… czytaj więcej

Legalizacja pracy cudzoziemców – Urzędy Pracy 2019r.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-10-04
 • Warszawa, mazowieckie

Inne terminy: 08.11.2019 r.  Kraków Cel szkolenia i program 1. Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi   – Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę    – Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia    – Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?   – Przepisy proceduralne oraz organ odwoławczy   – Przykłady praktyczne    2. Praca sezonowa   – Kto może uzyskać zezwolenie… czytaj więcej