ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN – JAK RADZIĆ SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH?

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-08-21
 • Warszawa, mazowieckie

Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu:   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN – JAK RADZIĆ SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH? MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA: WARSZAWA (Centrum) 21.08.2017 r. godz. 10:00 – 16:00 Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25 ADRESACI SZKOLENIA pracownicy działów zamówień publicznych CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym: 1. omówienie najnowszych zmian w systemie zamówień publicznych, 2. przedstawienie najistotniejszych… czytaj więcej

Kompleksowy kurs doskonalący z PZP 2017

 • Organizator: APEXnet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2017-08-21
 • Gdynia, pomorskie

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zdobędą Państwo umiejętności prawidłowego wdrożenia zmian wynikających z najnowszej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Odbiorcy szkolenia: Specjaliści ds. zamówień publicznych Osoby wykonujące czynności w postępowaniu Członkowie Komisji Przetargowych Pracownicy merytoryczni wnioskujący o udzielenie zamówienia Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych Kierownicy jednostek finansów publicznych Płacisz raz i zyskujesz: Praktyczne szkolenie na temat ostatnich zmian w Pzp Wiedzę z pierwszej ręki dotyczącej najnowszej nowelizacji 2016 Indywidualne doradztwo eksperta Wypoczynek nad morzem Atrakcje dodatkowe:… czytaj więcej

KPA (Kodeks postępowania administracyjnego) po nowelizacji 2017

 • 2017-08-21
 • Warszawa, mazowieckie

Nowelizacja KPA (Kodeksu postępowania administracyjnego) weszła w życie w dniu 1 czerwca 2017 r. Wprowadza szereg doniosłych zmian, które będą miały wpływ zarówno na działania organów jak i prawa i obowiązki stron. Zmiany w KPA dotyczą w szczególności ogólnych zasad postępowania, terminów załatwiania spraw i środków umożliwiających obronę przed przewlekłością i bezczynnością. W sposób istotny zmieniają się także uprawnienia związane z odwoływaniem się od decyzji administracyjnych oraz zaskarżaniem ich do sądów administracyjnych. Cele szkolenia: Celem szkolenia „KPA (Kodeks postępowania administracyjnego)… czytaj więcej

Przygotowanie do pełnienia funkcji ABI/IOD

 • Organizator: Centrum Szkoleń ABI
 • 2017-08-22
 • Warszawa, mazowieckie

Warsztaty ABI Przygotowanie do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji/Inspektora Ochrony Danych – skierowane są do osób początkujących, rozpoczynających lub pełniących funkcję ABI od niedawna, jak również do osób pragnących ugruntować posiadaną wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Warsztaty zawierają wyjaśnienie najważniejszych pojęć ustawy oraz obowiązków z niej wynikających, a także ćwiczenia praktyczne odnoszące się do najważniejszych czynności wykonywanych przez ABI. Omawiając przepisy ustawy o ochronie danych osobowych prelegenci sygnalizują główne zmiany wynikające z wejścia w życie ogólnego rozporządzenia… czytaj więcej

19 największych problemów w zamówieniach publicznych po nowelizacji. Warsztat z ćwiczeniami i analizą najnowszego orzecznictwa KIO oraz Sądów Okręgowych

 • Organizator: APEXnet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2017-08-22
 • Szczecin, zachodniopomorskie

Szkolenie ma polegać na przedstawieniu problemu, jaki pojawił się po nowelizacji w konkretnej sprawie. Uczestnicy będą analizować ten problem i poszukiwać rozwiązania. Na koniec będzie wyjaśnienie z jego poparciem orzeczeniem KIO lub SO. Odbiorcy szkolenia: Pracownicy komórek zamówień publicznych Specjaliści ds. Zamówień publicznych Specjaliści ds. zamówień publicznych Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Osoby wykonujące czynności w postępowaniu Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych PROGRAM SZKOLENIA: 1.    Ustalenie… czytaj więcej

PRAWO PRACY W 2017 R. – WARSZTATY ZMIANY PRZEPISÓW, ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO, NAJNOWSZE INTERPRETACJE MPiPS ORAZ PIP

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-08-23
 • Kraków, malopolskie

Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu:    PRAWO PRACY W 2017 R.  – WARSZTATY ZMIANY PRZEPISÓW, ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO, NAJNOWSZE INTERPRETACJE MPiPS ORAZ PIP MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA: KRAKÓW 23 – 25.08.2017 r. Qubus Hotel Kraków **** ul. Nadwiślańska 6       CEL SZKOLENIA   1)  Analiza i wykładnia zmienionych przepisów Kodeksu pracy dotyczącymi zasad zatrudniania okresowego po wejściu w życie nowych przepisów,  zakres obowiązywania tych przepisów w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie… czytaj więcej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN – WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-08-23
 • Kraków, malopolskie

Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu:      ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 R.   Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN – WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA: KRAKÓW 23 – 25.08.2017 r. Qubus Hotel Kraków **** ul. Nadwiślańska 6     ADRESACI SZKOLENIA   Zamawiający i wykonawcy:   pracownicy działów zamówień publicznych,   kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,   pracownicy komórek kontrolnych i audytowych   koordynatorzy projektów unijnych   pracownicy… czytaj więcej

FINANSE PUBLICZNE W PRAKTYCE W 2017 ROKU – WARSZTATY ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ – DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH – KONTROLA ZARZĄDCZA – BUDŻET ZADANIOWY – WYDATKI STRUKTURALNE

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-08-23
 • Kraków, malopolskie

Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu: FINANSE PUBLICZNE W PRAKTYCE W 2017 ROKU – WARSZTATY ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ – DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH – KONTROLA ZARZĄDCZA – BUDŻET ZADANIOWY – WYDATKI STRUKTURALNE MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA: KRAKÓW 23 – 25.08.2017 r. Qubus Hotel Kraków **** ul. Nadwiślańska 6        ADRESACI SZKOLENIA   kierowników jednostek i komórek organizacyjnych,   głównych księgowych, skarbników,   sekretarzy,   audytorów wewnętrznych,   pracowników działów… czytaj więcej

Archiwizacja dokumentacji

 • Organizator: EMPRIZ Group & EMPRIZ Training Sp. z o.o.
 • 2017-08-23
 • Warszawa, mazowieckie

Szkolenie skierowane jest do osób: zajmujących się archiwizowaniem dokumentów   pracujących w sekretariatach i kancelariach   zamierzających podjąć pracę która będzie wymagała od nich wiedzy i umiejętności z zakresu archiwizowania dokumentacji. Podczas zajęć Uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi zasadami i procedurami postępowania z aktami i dokumentami w firmie według aktualnych przepisów prawnych. Szkolenie uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacjami przepisów kancelaryjno-archiwalnych w 2015 i 2016 roku Program: Podstawy prawne postępowania z dokumentacją formy ochrony prawnej dokumentacji obowiązki aktotwórcy – instytucji tworzącej dokumentację… czytaj więcej

19 największych problemów w zamówieniach publicznych po nowelizacji. Warsztat z ćwiczeniami i analizą najnowszego orzecznictwa KIO oraz Sądów Okręgowych

 • Organizator: APEXnet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2017-08-24
 • Warszawa, mazowieckie

Szkolenie ma polegać na przedstawieniu problemu, jaki pojawił się po nowelizacji w konkretnej sprawie. Uczestnicy będą analizować ten problem i poszukiwać rozwiązania. Na koniec będzie wyjaśnienie z jego poparciem orzeczeniem KIO lub SO. Odbiorcy szkolenia: Pracownicy komórek zamówień publicznych Specjaliści ds. Zamówień publicznych Specjaliści ds. zamówień publicznych Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Osoby wykonujące czynności w postępowaniu Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych PROGRAM SZKOLENIA: 1.    Ustalenie… czytaj więcej