Elektroniczne zarządzanie dokumentacją – mieszany obieg dokumentów

  • Organizator: Agencja SEDNO Sp. z o.o.
  • 2018-01-09
  • Warszawa, mazowieckie

Korzyści ze szkolenia: • Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania EZD w jednostce • Praktyczne wykorzystanie wiedzy • Wiedza z zakresu prawa administracyjnego • Pogłębienie posiadanej wiedzy Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: • Praktyczne poruszanie się po aktach prawnych dotyczących obiegu dokumentów w jednostce • Umiejętność praktycznego zastosowania zapisów rozporządzenia • Umiejętność dostosowania wewnętrznych aktów (zarządzeń) do obowiązujących przepisów • Umiejętność analizy potrzeb jednostki w zakresie wyboru właściwego sposobu/rodzaju obiegu dokumentów Program: 1. Podstawy prawne… czytaj więcej

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

  • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
  • 2018-01-29
  • Warszawa, mazowieckie

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją to system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, realizowany w ramach systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.). Korzyści dla uczestników Celem szkolenia jest: •Poznanie zasad organizacji pracy kancelaryjnej i zasad obiegu dokumentacji w jednostce organizacyjnej w systemie EZD…. czytaj więcej

Dostęp do informacji publicznej

  • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
  • 2018-02-16
  • Warszawa, mazowieckie

W gąszczu regulacji prawnych, które ulegają ciągłym modyfikacjom i nowelizacjom, konieczne staje się poszerzanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu dostępu do informacji publicznej. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych konsekwencji wynikających z przepisów prawa dla osób odpowiedzialnych w organach administracji publicznej oraz innych podmiotach za udzielanie informacji publicznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu. Szkolenia polecamy dla: pracowników sektora administracji publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za prowadzenie podmiotowych stron BIP… czytaj więcej