NOWE OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKÓW PROCESOWYCH PO NOWELIZACJI PROCEDURY CYWILNEJ DOKONANEJ USTAWĄ Z DNIA 4 LIPCA 2019 ROKU

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-10-21
 • Szczecin, zachodniopomorskie

  Inne terminy: 21.10.2019 (poniedziałek) Szczecin 05.11.2019 (wtorek) Warszawa 17.12.2019 (wtorek) Warszawa 19.12.2019 (czwartek)Kraków Cel szkolenia i program Cel szkolenia i program I. Nowe zasady koncentracji materiału dowodowego wobec wprowadzenia posiedzenia przygotowawczego Czynności stron służące przygotowaniu rozstrzygnięcia – planowanie postępowania dowodowego przez pełnomocnika powoda Obowiązki pełnomocnika pozwanego – prawidłowa redakcja odpowiedzi na pozew oraz konieczność dokonania konstruktywnego zaprzeczenia Nowe zasady dotyczące terminów do zgłaszania twierdzeń i dowodów przez pełnomocników obu stron… czytaj więcej

Istotne zmiany w przepisach Regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej – zasady pracy w sekretariatach sądów powszechnych oraz archiwizacja akt

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-10-21
 • Szczecin , zachodniopomorskie

Inne terminy szkoleń: 21.10.2019 r.  Szczecin 04.11.2019 r. Białystok 18.11.2019 r. Poznań Cel szkolenia i program I. Zmiany w przepisach Regulaminu urzędowania sądów powszechnych istotne dla pracowników sekretariatów sądowych:  1) zmiana katalogu spraw pilnych;   2) definicje: referatu, orzecznika, sędziego, osoby funkcyjnej, Systemu Losowego Przydziału Spraw;    3) podział obowiązków służbowych, w tym upoważnienie kierowników sekretariatów odpowiedzialnych za wykonywanie określonych zadań do dalszego powierzania upoważnionym pracownikom, zarządzanie stanowiskami urzędniczymi w sądach… czytaj więcej

Warsztaty eksperckie IOD – Przygotowanie i doskonalenie wykonywania zadań inspektora ochrony danych

 • Organizator: Centrum Szkoleń IOD
 • 2019-10-23
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy do udziału w nowych, wyjątkowych warsztatach eksperckich IOD, które powstały w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pierwszego roku obowiązywania i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).      Warsztaty skierowane są do osób, które wkrótce zostaną wyznaczone do pełnienia funkcji IOD lub inspektorów zajmujących się tematem ochrony… czytaj więcej

Dostęp do informacji publicznej w kontekście najnowszych nowelizacji przepisów oraz RODO

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2019-10-25
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: Dostęp do informacji publicznej w kontekście najnowszych nowelizacji przepisów oraz RODO >>> Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów z zakresu tematyki związanej z dostępem do informacji publicznej. Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do interpretacji posiadanych danych i wiadomości jako informacji publicznej, trybów dostępu do informacji publicznej, jak również przedstawiona zostanie szczegółowa analiza procedury wnioskowej od momentu złożenia wniosku… czytaj więcej

Zmiana podejścia do zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i rozliczania za rezultaty na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • Organizator: Agencja SEDNO Sp. z o.o.
 • 2019-10-29
 • Warszawa, mazowieckie

Krótko o szkoleniu: Szkolenie poświęcone istotnym zmianom w zleceniu przez instytucje finansów publicznych zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym – zmiana formularzy ofert, sprawozdań i ramowych umów. Formuła szkolenia przewiduje omówienie istnych zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego oraz część praktyczną z uwzględnieniem ćwiczeń praktycznych (case study – analiza przypadku). Cele szkolenia: zapoznanie się z przepisami po wprowadzeniu zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Korzyści ze szkolenia: 1. Zapoznanie się z prawidłowym sposobem wypełniania nowych wzorów… czytaj więcej

Legalizacja pracy cudzoziemców – Urzędy Pracy 2019r.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-10-30
 • Wrocław , dolnoslaskie

Inne terminy: 30.10.2019 r.  Wrocław 08.11.2019 r. Kraków Cel szkolenia i program 1. Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę    – Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia    – Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?   – Przepisy proceduralne oraz organ odwoławczy   – Przykłady praktyczne    2. Praca sezonowa   – Kto może uzyskać… czytaj więcej

ASPEKTY PRAWNE OBROTU GRUNTAMI ROLNYMI NA NOWYCH ZASADACH USTALONYCH W USTAWIE Z DNIA 26 KWIETNIA 2019 R. O ZMIANIE USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO OD DNIA 26 CZERWCA 2019 R. ( DZ.U.2019, POZ.817).

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-11-06
 • Kraków, malopolskie

Cel szkolenia i program 1. Możliwość nabycia nieruchomości rolnej do 1 ha przez osoby nie  będące rolnikami i to bez ograniczenia limitem. 2. Ułatwienia w nabyciu nieruchomości rolnej w miastach. 3. Rozszerzenia katalogu  podmiotów  na rzecz których można zbyć nieruchomość rolną bez zgody KOWR-u  oraz za zgodą KOWR-u. 4. Zwolnienia przedmiotowe z rygorów u.k.u.r. 5. Skrócenie obowiązku  prowadzenia  gospodarstwa rolnego  na nabytej  nieruchomości rolnej  z `10 lat  do 5 lat  i utrzymanie tego  obowiązku poza nieruchomościami położonymi w … czytaj więcej

Kodeks Postępowania Administracyjnego – jako formalna podstawa postępowań administracyjnych prowadzonych przez PUP i WUP

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-11-08
 • Warszawa, mazowieckie

   Inne terminy: 15.11.2019 r. Lublin   13.12.2019 r. Gdańsk   Cel szkolenia i program 1. Co ostatnio procedowano w KPA. 2. KPA jako podstawowy akt procesowy. 3. Charakterystyka KPA. 4. Kodeks postępowania administracyjnego a ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 5. Zasady ogólne postępowania administracyjnego w praktyce PUP i WUP. 6. Sprawa administracyjna-konkretyzacja sprawy administracyjnej 7. Zakres stosowania przepisów KPA (czyli do czego się je stosuje)…. czytaj więcej

Negocjacje w biznesie

 • Organizator: Agencja SEDNO Sp. z o.o.
 • 2019-11-14
 • Wrocław, dolnoslaskie

Krótko o szkoleniu: Podczas szkolenia uczestnicy uczą się jak przygotować cały proces negocjacji, przeprowadzić oraz jak zakończyć go z sukcesem. W trakcie warsztatów uczestnicy wcielają się w role negocjatorów oraz trenują codzienne sytuacje wymagające negocjowania. Korzyści ze szkolenia: 1.Odnalezienie własnej roli w procesie negocjacji 2.Umiejętność kontaktowania się z uczestnikami procesu negocjacyjnego, przedstawiania ofert 3.Poznanie stylów i strategii negocjacji 4.Poznanie sposobów wywierania wpływu na partnera negocjacyjnego 5.Czynne branie udziału w sytuacjach negocjacyjnych wymagających rozwiązania 6.Nabycie świadomości potrzeby poszukiwania… czytaj więcej

Trzynastka – zasady naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2019-11-21
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: Trzynastka – zasady naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej>>> Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z zasadami nabywania prawa do trzynastki, ustalenie jej wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek budżetowych, zwanej trzynastką. Szkolenia polecamy dla: Adresatami szkolenia są: pracownicy wydziałów rachuby płac, działów personalnych, główni księgowi, dyrektorzy personalni, osoby odpowiedzialne za naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych w sektorze publicznym oraz wszyscy zainteresowani zagadnieniem… czytaj więcej